Hipofizės adenomos sąsajos su regos funkcijomis ir molekulinių žymenų paieška

2017-08-11

Dr. Brigita Glebauskienė

LSMU MA Akių ligų klinika

 

Disertacija rengta 2010–2017 metais Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Akių ligų klinikoje.

Disertacija apginta viešame Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos medicinos mokslo krypties tarybos posėdyje 2017 m. balandžio 13 d.

Mokslinė vadovė prof. dr. Dalia Žaliūnienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B)

 

Hipofizės adenoma (HA) – tai gerybinis intrakranijinis auglys, augantis iš posmegeninės liaukos priekinės dalies – adenohipofizės ląstelių ir pasireiškiantis 16,7 proc. populiacijos. Posmegeninė liauka, arba hipofizė, yra lokalizuota pleištakaulio kūno viršutinės sienos įduboje, kietojo smegenų dangalo maiše, pritvirtintame prie turkiškojo balno diafragmos priekinės dalies, iš šonų apsupta akytųjų veninių ančių. Nustatyta, kad 6–10 proc. HA perauga akytuosius ančius, kadangi akytųjų ančių medialinė siena yra plono kietojo smegenų dangalo lateralinė dalis, todėl HA gali lengvai plisti lateraliai ir taip pažeisti atitraukiamąjį, akies judinamąjį bei skridininį nervus. Kartais HA gali būti ypač invazinė ir netgi sukelti kaukolės pamato destrukciją. Regos nervų kryžmė (RNK) yra virš posmegeninės liaukos, todėl, jei HA auga supraseliariai, dažnai yra sutrikdomos regos funkcijos.

HA gali būti tinklainės nervinių skaidulų sluoksnio (TNSS) išplonėjimo priežastis dėl aksonų degeneracijos, sukeltos priekinių regos takų kompresijos. Jis yra objektyviai įvertinamas optinės koherentinės tomografijos (OKT) būdu. TNSS sąsajos su regos aštrumo, akipločio pokyčiais yra nagrinėjamos daugelyje mokslinių tyrimų, tačiau TNSS sąsajos su RNK, HA morfologinėmis charakteristikomis pirmą kartą nagrinėjamos šiame darbe. Labai svarbu įvertinti ir prognozuoti auglio invazyvumą, kadangi invazinis augimas turi įtakos HA gydymui ir ligos eigos prognozei. Šiuo metu mokslininkai tyrinėja įvairius invazyvumo biologinius žymenis – chromosomines alteracijas ir miRNR, proliferacijos žymenis, onkogenus, navikų supresijos genus, augimo faktorius ir jų receptorius, faktorius, susijusius su angiogeneze ar ląstelių adhezija, tačiau iki šiol nėra nė vieno klinikinėje praktikoje naudojamo žymens, siejamo su HA atsiradimu ar invazyvumu. Matricos metaloproteinazės 2 (MMP-2) rs24386, matricos metaloproteinazės 9 (MMP-9) rs3918242, fibroblastų augimo veiksnio receptoriaus 2 (FGFR2) rs2981582, sirtuino 1 (SIRT1) rs12778366, signalo nešiklio ir transkripcijos veiksnio 3 (STAT3) rs744166 genotipų dažniai buvo tirti sergantiesiems įvairiais navikais, tačiau niekada nebuvo tirti sergantiesiems HA. Mokslinėje literatūroje paskelbtas tik vienas tyrimas, kuriame nagrinėjamos prouždegimo citokino IL-17A sąsajos su HA invazyvumu. Daugelis mokslininkų tyrinėja Ki-67 proliferacijos indeksą (Ki-67 PI), kaip galimą HA invazyvumo žymenį, tačiau gaunami duomenys iki šiol išlieka prieštaringi. Todėl mūsų buvo tiriami bendruose HA patogeneziniuose mechanizmuose dalyvaujantys molekuliniai žymenys, kurie padės vertinti HA klinikinę eigą, pasirinkti gydymo taktiką, suteiks naujos informacijos apie HA patogenezę.

 

Darbo naujumas

Iki šiol nėra nė vieno klinikinėje praktikoje rutiniškai naudojamo HA žymens, kuris padėtų diagnozuoti HA ir pasirinkti gydymo taktiką. Atlikus šį tyrimą inicijuoti naujos krypties tyrimai, t. y. pirmą kartą pasaulyje įvertinti bendruose patogeneziniuose mechanizmuose dalyvaujančių žymenų – MMP-2 rs243865, MMP-9 rs3918242, FGFR2 rs2981582, SIRT1 rs12778366, STAT3 rs744166 genotipai sergantiesiems HA. Taip pat pirmą kartą Lietuvoje nustatyta IL-17A koncentracija kraujo serume ir Ki-67 PI sergant HA. Nustatyta 11 apsauginių genotipų derinių ir 2 didinantys HA galimybę.

 

Darbo tikslas:

Nustatyti hipofizės adenomos molekulinius žymenis ir sąsajas su regos funkcijomis.

 

Darbo uždaviniai:

1. Įvertinti pacientų, kuriems diagnozuota hipofizės adenoma, objektyvių ir subjektyvių oftalmologinių tyrimų duomenis bei sąsajas su hipofizės adenomos klinikiniais ir morfologiniais požymiais.

2. Palyginti Ki-67 PI esant invazinei ir neinvazinei hipofizės adenomai, taip pat palyginti sergančiųjų hipofizės adenoma ir sveikų asmenų IL-17A koncentraciją kraujo serume.

3. Įvertinti MMP-2 rs243865 ir MMP-9 rs3918242 genotipų sąsajas su hipofizės adenomos augimo pobūdžiu.

4. Nustatyti galimas FGFR2 rs2981582, SIRT1 rs12778366, STAT3 rs744166 genotipų ir jų derinių sąsajas su hipofizės adenomos atsiradimu.

 

Tyrimo metodika

 

Tirtasis kontingentas

Į tyrimą įtraukti asmenys, gydyti LSMUL Kauno klinikų Akių ligų, Neurochirurgijos ir Endokrinologijos klinikose, kuriems diagnozuota HA, pasirašę informuoto asmens sutikimo formą. Šis mokslinis tyrimas yra Lietuvos mokslų tarybos Nacionalinės mokslo programos „Mokslininkų grupės“ finansuojamo projekto „Hipofizės adenomos naujų molekulinių prognostinių žymenų paieška ir sąsajos su regos funkcijomis“ (MIP-008/2014) dalis.

Įtraukimo kriterijai: pacientams HA diagnozė patvirtinta magnetinio rezonanso tomografijos (MRT) tyrimu; sutikimas dalyvauti tyrime; amžius ≥18 metų; neserga kitu galvos smegenų ar kitos lokalizacijos augliu; nenustatyta kitų akių ligų (glaukoma, didelio laipsnio refrakcijos ydos, intensyvios optinių terpių drumstys, regos nervo ligos) detalaus oftalmologinio patikrinimo metu.

Plačiau apie tai skaitykite „Lietuvos oftalmologija“ 2017 Nr. 1

 

 

© 2006 Visos teisės saugomos.