Privalomojo sveikatos draudimo įmokų kodai, sąskaitos numeris, įmonės kodas

2009-01-30

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsižvelgdama į tai, kad 2008 m. gruodžio 22 d. priimtas Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 2, 6, 8, 15, 16, 17, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas ( Žin., 2008, Nr. 149 ; toliau – Įstatymas), pateikia privalomojo sveikatos draudimo (toliau –PSD) įmokų, mokamų į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, kodų sąrašą ir šio sąrašo paaiškinimą.

PSD įmokų kodų pakeitimai ir papildymai patvirtinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 "Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo" pakeitimo (Žin., 2009, Nr. 6). PSD įmokų kodų pakeitimai ir nauji PSD įmokų kodai pradedami taikyti po 5 dienų nuo minėto įsakymo įsigaliojimo dienos.


Privalomojo sveikatos draudimo įmokų kodai

-
Įmokų pavadinimai Mokesčių įmokos Laiku nesumokėtų mokesčių delspinigiai Mokesčių įmokos Pagal patikrinimo aktus mokesčių delspinigiai Baudos Baudų palūkanos ir delspinigiai Kitos įmokos
Ūkinių bendrijų narių 1801 1803 1804 1805 1806 - -
Individualių įmonių savininkų 1811 1813 1814 1815 1816 - -
Asmenų, vykdančių individualią veiklą pagal verslo liudijimus, galiojančius nuo 2009-01-01 1891 1893 1894 1895 1896 - -
Asmenų, vykdančių individualią veiklą pagal verslo liudijimus, galiojančius iki 2008-12-31 1821 1823 1824 1825 1826 - -
Asmenų, vykdančių individualią veiklą be verslo liudijimų 1831 1833 1834 1835 1836 - -
Ūkininkų, už laikotarpį iki 2008-12-31 1841 1843 1844 1845 1846 -
Ūkininkų už partnerius (pilnamečius ūkių narius), dirbančius ūkyje, už laikotarpį iki 2008-12-31 1851 1853 1854 1855 1856 - -
Asmeninių ūkių naudotojų, už laikotarpį iki 2008-12-31 1861 1863 1864 1865 1866 - -
Asmeninių ūkių naudotojų už pilnamečius šeimos narius, dirbančius ūkyje, už laikotarpį iki 2008-12-31 1871 1873 1874 1875 1876 - -
Žemės naudotojų, už laikotarpį iki 2008-12-31 1881 1883 1884 1885 1886 - -
Kitų asmenų, savarankiškai mokančių įmokas 1901 1903 1904 1905 1906 - -
Asmenų, kurių žemės ūkio valdos dydis yra ne didesnis kaip 2 europinio dydžio vienetai 1791 1793 1794 1795 1796 - -
Asmenų, kurių žemės ūkio valdos dydis yra didesnis kaip 2, bet ne didesnis kaip 14 europinio dydžio vienetų 1921 1923 1924 1925 1926 - -
Asmenų, kurių žemės ūkio valdos dydis yra didesnis kaip 14 europinio dydžio vienetų 1931 1933 1934 1935 1936 - -
Nuolatinių Lietuvos gyventojų nuo kitų pajamų, nuo kurių mokamas gyventojų pajamų mokestis 1941 1943 1944 1945 1946 - -
Išskaičiuojančių asmenų nuo nuolatinių Lietuvos gyventojų kitų pajamų, nuo kurių išskaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis 1951 1953 1954 1955 1956 - -
Privalomojo sveikatos draudimo įmokos, apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos priskaičiuotos iki 2005-08-01 mokestinio patikrinimo metu - - 1914 1915 1916 1917 -

1. Fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia veikla neįsigijus verslo liudijimo (Įstatymo 17 str. 4 dalis), PSD įmokas moka kodu 1831 „Asmenų, vykdančių individualią veiklą be verslo liudijimų“.

2. Fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, įsigijus verslo liudijimą (Įstatymo 17 str. 5 dalis), PSD įmokas moka kodu 1891 „Asmenų, vykdančių individualią veiklą pagal verslo liudijimus, galiojančius nuo 2009-01-01“.

3. Ūkinių bendrijų nariai (Įstatymo 17 str. 6 dalis) PSD įmokas moka kodu 1801 „Ūkinių bendrijų narių“.

4. Individualių įmonių savininkai (Įstatymo 17 str. 6 dalis) PSD įmokas moka kodu 1811 „Individualių įmonių savininkų“.

5. Asmenys, kurie draudžiasi privalomuoju sveikatos draudimu savarankiškai (Įstatymo 17 str. 7 dalis), PSD įmokas moka kodu 1901 „Kitų asmenų, savarankiškai mokančių įmokas“.

6. Asmenys, kurių žemės ūkio valdos dydis yra ne didesnis kaip 2 europinio dydžio vienetai (EDV) (Įstatymo 17 str. 7 dalis), PSD įmokas moka kodu 1791 „Asmenų, kurių žemės ūkio valdos dydis yra ne didesnis kaip 2 europinio dydžio vienetai“.

7. Asmenys, kurių žemės ūkio valdos dydis yra didesnis kaip 2, bet ne didesnis kaip 14 europinio dydžio vienetų (EDV) (Įstatymo 17 str. 7 dalis), PSD įmokas moka kodu 1921 „Asmenų, kurių žemės ūkio valdos dydis yra didesnis kaip 2, bet ne didesnis kaip 14 europinio dydžio vienetų“.

8. Asmenys, kurių žemės ūkio valdos dydis yra didesnis kaip 14 europinio dydžio vienetų (EDV) (Įstatymo 17 str. 4 dalis), PSD įmokas moka kodu 1931 „Asmenų, kurių žemės ūkio valdos dydis yra didesnis kaip 14 europinio dydžio vienetų“.

9. Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, gaunantys kitų nei Įstatymo 17 str. 1-6 dalyse išvardintos, pajamų, nuo kurių Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; toliau – GPMĮ) nustatyta tvarka turi būti sumokėtas gyventojų pajamų mokestis, ir tokios pajamos pagal GPMĮ priskiriamos B klasės pajamoms (Įstatymo 17 str. 8 dalis ir 18 str. 5 dalis), PSD įmokas moka kodu 1941 „Nuolatinių Lietuvos gyventojų nuo kitų pajamų, nuo kurių mokamas gyventojų pajamų mokestis“.

Šiuo (1941) kodu sumokamos PSD įmokos nuo tokių pajamų kaip gyventojų pajamų mokesčiu apmokestinamosios ne individualios veiklos turto pardavimo pajamos, azartinių lošimų ir loterijų laimėjimai, kitos A klasei nepriskiriamos gyventojų pajamų mokesčiu apmokestinamosios pajamos.

10. Išskaičiuojantys asmenys nuo nuolatinių Lietuvos, gyventojų kitų nei Įstatymo 17 str. 1-6 dalyse išvardintos pajamų, nuo kurių Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; toliau – GPMĮ) (Įstatymo 17 str. 8 dalis) nustatyta tvarka turi būti išskaičiuotas ir sumokėtas gyventojų pajamų mokestis, ir tokios pajamos pagal GPMĮ priskiriamos A klasės pajamoms (t. y. iš Lietuvos vieneto, iš užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę bei iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę gyventojo gautos pajamos) (Įstatymo 17 str. 8 dalis ir 18 str. 6 dalis), PSD įmokas moka kodu 1951.

Šiuo kodu (1951) išskaičiuojantys asmenys sumoka PSD įmokas nuo tokių pajamų kaip palūkanos, pajamos iš paskirstyto pelno, turto nuomos pajamos (jei tai ne individualios veiklos pajamos), individualios (ir ne individualios) veiklos pajamos, gautos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn nenukirstą mišką, apvaliąją medieną, netauriųjų metalų laužą, dviejų pirmųjų ligos dienų ligos pašalpa, kurią darbdavys apmoka iš savo lėšų, statutinių valstybės tarnautojų darbo užmokesčio pajamos, SODROS išmokamos pašalpos (ligos, motinystės, motinystės (tėvystės), tėvystės ), kitos A klasei priskiriamos gyventojų pajamų mokesčiu apmokestinamosios pajamos.

Primename, kad nuo 2009 metų sausio 1 dienos Valstybinės mokesčių inspekcijos renkami mokesčiai, rinkliavos ir įmokos mokami į vieną biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300. Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752.

Pagarbiai
Viršininko pavaduotojas
Gediminas Vyšniauskis

 

© 2006 Visos teisės saugomos.