Vyriausybė pritarė alkoholio vartojimo, jo daromos ekonominės žalos sveikatai ir ūkiui stebėsenos taisyklių pakeitimams. Tokiu būdu siekiama surinkti ir visapusiškai vertinti duomenis apie alkoholio vartojimą ir jo pasekmes. Šių duomenų pagrindu bus nustatomos tikslingos prevencijos priemonės, galinčios padėti sumažinti alkoholio vartojimo mastą šalyje. Vyriausybės nutarimu įtvirtinti pakeitimai įsigalios nuo 2021 metų pradžios.

Seminaras „Sveikatos netolygumų mažinimas“

2016-01-25

Įvyko Higienos instituto organizuotas seminaras „Sveikatos netolygumų mažinimas“. Renginys buvo skirtas projekto „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas“ darbų aptarimui. Jame dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos, savivaldybių ir savivaldybių visuomenės sveikatos biurų, Lietuvos universitetų atstovai bei Higienos instituto specialistai.

Pirmoje renginio dalyje seminaro dalyviams buvo pristatyti parengti sveikatos netolygumų mažinimo rekomendacijų projektai, orientuoti į skirtingas problemines sritis:

  • Tabako vartojimą mažinimą (atsiųsti)
  • Alkoholio vartojimo mažinimą (atsiųsti)
  • Fizinio aktyvumo didinimą
  • Savižudybių mažinimo ir psichinės sveikatos gerinimą
  • Mitybos gerinimą
  • Sveikatos priežiūros prieinamumo didinimą

Antroje renginio dalyje buvo organizuotos diskusijos, kuriose renginio dalyviai išreiškė savo nuomonę apie pasiūlytas sveikatos netolygumų mažinimą priemones. Diskusijų grupėse seminaro dalyviai aptarė įvairius rekomendacijų įgyvendinimo aspektus ir rengė pasirinktų tematinių rekomendacijų įgyvendinimo metodines gaires, identifikuojant jų įgyvendinimo etapus, suinteresuotus partnerius, sėkmės / nesėkmės veiksnius, numatomus vertinimo rodiklius bei pasiūlymus teisinės bazės koregavimui. Tarpinstituciniu bendradarbiavimu grįstos diskusijos pateikė vertingų įžvalgų projekto darbo grupei, rengiančiai sveikatos netolygumų rekomendacijas. Gauti pasiūlymai padės suformuluoti tikslesnes sveikatos netolygumų mažinimo rekomendacijas, konkretizuojant jų įgyvendinimo žingsnius praktikoje. 

Daugiau informacijos apie įvykusią diskusiją suteikti gali Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Tyrimų skyriaus vyr. specialistė Eimantė Zolubienė, tel. (8 5) 261 4184 arba el. paštu eimante.zolubiene@hi.lt.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti čia: http://www.hi.lt/sveikatos-netolygumu-nustatymo-ir-mazinimo-gebejimu-stiprinimo-modelio-sukurimas.html

HI inf.

 

© 2006 Visos teisės saugomos.