Klausos negalią turintiems žmonėms pradedami kompensuoti funkcionalesni bei modernesni klausos aparatai. Šiam tikslui pustrečio karto didinamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis kompensuojamų klausos aparatų bazinės kainos, o priemonei įgyvendinti skirta 850 tūkst. eurų.

Spręs, ar tobulinti odontologų veiklos licencijavimą

2019-07-10

Seime po pateikimo pritarta Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) siūlymui tobulinti odontologų licencijavimo tvarką. Siūloma, kad odontologams ir burnos higienistams reikiamus dokumentus verstis savo veikla išduotų Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (Akreditavimo tarnyba), atsisakant dabartinės ydingos praktikos, kai licencijas odontologams išduodavo jie patys, t. y. Odontologų rūmai.

Tad toliau siūlomos naujovės bus svarstomos Seimo komitetuose.

Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, naujoji tvarka didintų skaidrumą, įneštų aiškumo, mažintų administracinę naštą, taip pat didintų paslaugų kokybę ir saugumą, nes Akreditavimo tarnyba vykdytų visapusišką šių paslaugų priežiūrą. Be to, surinktos lėšos, priešingai nei iki šiol, keliautų tiesiai į valstybės biudžetą.

„Pirmiausia, ką matau perspektyvoje – tai gerokai išplėstas galimybių ribas. Nuo šiol tiek odontologinės priežiūros įstaigoms, tiek gydytojams odontologams ar burnos priežiūros specialistams bus sudaromos vienodos sąlygos pradėti ir vykdyti veiklą kaip ir kitoms gydymo įstaigoms bei specialistams. Žinau, kad visa sąmoninga odontologų bendruomenė jau seniai laukia tokių pokyčių“, – sako ministras.

Pasak A. Verygos, pasikeitus licencijavimo tvarkai, odontologas ar burnos priežiūros specialistas gydymo įstaigoje galėtų dirbti ne tik pagal darbo sutartį, o galėtų būti susijęs su ja darbo santykių esmę atitinkančiais santykiais, tai yra dirbti mažojoje bendrijoje ar individualioje įmonėje. Dėl to laimėtų ir gyventojai, nes jiems gerėtų odontologijos bei burnos priežiūros paslaugų prieinamumas.

Pagal iki šiol galiojusią tvarką, norint užsiimti odontologinėmis ar burnos priežiūros paslaugomis, pirmiausia reikia tapti Odontologų rūmų nariu, susimokėti stojimo, o vėliau ir narystės mokestį, kuris naudojamas rūmų poreikiams. Tik tada galima pradėti vykdyti veiklą.

Minėtojo įstatymo pataisas taip pat paskatino siekis įstatyminiu lygmeniu reglamentuoti odontologinės priežiūros ir pagalbos įstaigų bei burnos priežiūros specialistų licencijavimo pagrindus, taip įgyvendinant Konstitucinio teismo sprendimus, kad esmines ūkinės veiklos sąlygas galima nustatyti tik įstatymu.

Pokyčių šiame sektoriuje būtinybę rodo ir anksčiau atlikto Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) tyrimo rezultatai. Jie atskleidžia, kad dalis odontologines paslaugas teikiančių juridinių asmenų veiklą vykdo galimai neturėdami reikiamų licencijų: tarp 2377 pernai analizuotų odontologijos įmonių yra 65 juridiniai asmenys, kurie VMI deklaravę, jog vykdo odontologijos veiklą kaip pagrindinę, tačiau nebuvo gavę leidimo tokiai veiklai vykdyti. Pagal dabartinę tvarką, neteisėtai veiklai, tai yra veiklai be licencijų, Odontologų rūmai negali paskirti baudų ar kitaip bausti, tad tokiais atvejais tenka tik moralinė atsakomybė.

Numatoma, kad iki įstatymo priėmimo išduotos licencijos ir toliau galiotų – kreiptis dėl naujų licencijų išdavimo ar keitimo odontologijos paslaugas teikiančioms įstaigoms ar specialistams nereikės.

 

SAM Spaudos tarnyba

 

 

© 2006 Visos teisės saugomos.