Europos Komisija stiprina kovą su antimikrobiniu atsparumu

2017-02-03

Europos Komisija pradėjo viešas konsultacijas dėl naujo veiksmų, mažinančių antimikrobinį atsparumą, plano. Atsparumas antibiotikams yra viena didžiausių šių dienų grėsmių sveikatos ir maisto saugos srityse. Planą, pavadintą „Viena sveikata“ planuojama patvirtinti iki 2017 m. vasaros.

Konsultacijos ir klausimynai skelbiami siekiant išgirsti suinteresuotų institucijų specialistų, viešojo administravimo darbuotojų ir kiekvieno piliečio nuomonę dėl antimikrobinio atsparumo problemų efektyvesnio sprendimo Europos Sąjungos (ES) valstybėse. Savo nuomonę išsakyti bus galima iki 2017 m. balandžio 28 d.

Antimikrobinis atsparumas yra sparčiai didėjanti pasaulinė grėsmė sveikatai, uždedanti didelę ekonominę naštą visuomenei. Vien dėl antibiotikams atsparių bakterijų poveikio ES per metus miršta daugiau kaip 25 tūkst. žmonių, patiriama per 1,5 mlrd. sveikatos priežiūros nuostolių. Atsižvelgus į šią situaciją, antimikrobinis atsparumas ES pripažintas politiniu prioritetu. Europos Komisija pradėjo kovą su šia problema dar 1999 m., vadovaudamasi „vienos sveikatos“ teiginiu, kuriuo pripažįstama, kad aplinka bei žmonių ir gyvūnų sveikata yra tarpusavyje neatsiejami.

Naujasis veiksmų planas grindžiamas ankstesnio plano pagrindu, tačiau bus įvertinti nauji metodai ir požiūriai, kartu išlaikant ES veiksmų tęstinumą. Plane turėtų būti apibrėžta ES veikla ir numatyti kiek įmanoma konkretesni darbo rezultatai.

Šios plačiai skelbiamos viešos konsultacijos turėtų prisidėti prie bendro tikslo – išsaugoti antimikrobinių medžiagų veiksmingumą, stiprinti infekcijų kontrolę ir skatinti inovacijas į naujus gydymo būdus.

Daugiau informacijos galima rasti:

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) taip pat didelį dėmesį skiria šiai problemai spręsti. Jau 2016 m. ji parengė „Antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos ir kontrolės 2017 - 2021 metų veiksmų planą“.

VMVT pradėjo rengti Antimikrobinio atsparumo mažinimo programą, apimančią pienininkystės, paukštynų, kiaulininkystės ir galvijininkystės sritis. Rengiant šią programą, VMVT bendradarbiauja su ūkinių gyvūnų laikytojais, privačiais veterinarijos gydytojais, veterinarijos farmacijos asociacijomis ir privačiais ūkinių gyvūnų augintojais. 2016 m. rugpjūčio mėnesį Sveikatos apsaugos ministerija sudarė darbo grupę dėl bendros antimikrobinio atsparumo mažinimo strategijos vystymo, į kurią įtrauktas ir VMVT specialistas.

Įgyvendinant kovos su bakterijų atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmų planą, VMVT kasmet rengia veterinarinių antimikrobinių preparatų pardavimo veterinarijos ir žemės ūkio sektoriuose duomenų ataskaitas. Pagal kelių metų šių ataskaitų duomenis, pastaraisiais metais Lietuvoje pastebimas antimikrobinių medžiagų pardavimų mažėjimas. Lyginant su bendru ES valstybių vidurkiu, Lietuvoje šių preparatų parduodama ir sunaudojama apie 70 % mažiau.

Praėjusiais metais VMVT organizavo daug renginių šiuo aktualiu klausimu – drauge su Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) Lietuvoje surengta tarptautinė mokslo konferencija „Iššūkiai sprendžiant antimikrobinio atsparumo (AMR) problemą“, kurioje dalyvavo ES sveikatos ir maisto saugos komisaras Vytenis Andriukaitis. VMVT taip pat organizavo susitikimą su Lietuvos maisto pramonės ir Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacijų atstovais, kurio metu aptarė aktualiausius klausimus, įskaitant ir atsakingą antimikrobinių medžiagų naudojimą pašarų pramonėje, kartu su Lietuvos paukštininkystės asociacija organizavo seminarą „Racionalus antibiotikų naudojimas paukštininkystėje“.

VMVT informacija

 

 

© 2006 Visos teisės saugomos.