Viešoji konsultacija, skirta atlikti 3-ios Europos Sąjungos 2014 – 2020 metų sveikatos programos tarpinį vertinimą

2017-01-09

Siekiant atlikti 3-ios Europos Sąjungos 2014 – 2020 metų sveikatos programos tarpinį vertinimą, pradedamos viešosios konsultacijos, kurios  sudaro galimybė  visiems suinteresuotiems asmenims pareikšti savo požiūrį ir nuomonę. Viešosios konsultacijos leis įvertinti, kaip šios programos tikslai ir prioritetai atitinka Europos Sąjungos poreikius, koks jos įgyvendinimo efektyvumas, nauda ir teikiama pridėtinė vertė. Europos Komisija 2017 m. viduryje parengs dokumentą, skirtą 3-ios Europos Sąjungos 2014 – 2020 metų sveikatos programos tarpiniam vertinimui, kuris apims ir viešųjų konsultacijų metu surinktą informaciją.

Kviečiame visus, kuriems svarbi sveikatos politika, dalyvauti apklausoje ir užpildyti klausimyną. Klausimai pateikiami anglų kalba, tačiau pildyti klausimyną galima bet kuria oficialia Europos Sąjungos kalba.

Klausimyną galite rasti SANTE sveikatos programos internetiniame puslapyje: http://ec.europa.eu/health/programme/consultations/midterm_evaluation_en.htm

Viešųjų konsultacijų laikas 2016 m. lapkričio 23 d. – 2017 m. vasario 23 d.

Europos Sąjunga siekia užtikrinti, kad sveikatos reikalai būtų sprendžiami visose politikose, nuolat stiprinama visuomenės sveikata, mažinamos grėsmės, keliančios pavojų žmonių sveikatai.

Viena iš Europos Sąjungos pagalbos priemonių yra 3-ioji Europos Sąjungos 2014 – 2020 metų sveikatos programa, kuri suteikia galimybę gauti finansinę paramą įvairioms veikloms, skirtoms Europos Sąjungos piliečių sveikatos stiprinimui, sveikatos sistemų plėtrai užtikrinti.

 

3-ioji Europos Sąjungos 2014 – 2020 metų sveikatos programa turi 4 bendrus tikslus:

  1. Skatinti sveikatingumą, užkirsti kelią ligoms ir propaguoti sveiką gyvenseną skatinančią aplinką, atsižvelgiant į sveikatos aspektų integravimo į visų sričių politiką principą.
  2. Apsaugoti Europos Sąjungos piliečius nuo rimtų tarpvalstybinių grėsmių sveikatai.
  3. Prisidėti prie novatoriškų, veiksmingų ir tvarių sveikatos priežiūros sistemų kūrimo.
  4. Sudaryti palankesnes sąlygas Europos Sąjungos piliečiams naudotis geresne ir saugesne sveikatos priežiūra.

3-ioji Europos Sąjungos 2014 – 2020 metų sveikatos programa remia įvairias organizacijas, priklausančias tiek valstybiniam, tiek nevyriausybiniam sektoriui, taip pat ir tarptautines organizacijas.

Minėtos programos biudžetas 7 metams sudaro 449,4 mln. Eurų.

Daugiau informacijos apie minėtą programą galite rasti:

http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm

http://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/programos-ir-projektai/europos-sajungos-trecioji-sveikatos-programa-2014-2020-m

 

© 2006 Visos teisės saugomos.