Europos skaitmeninė biblioteka „Europeana“ jau internete

2008-11-25

Visuomenei atveriama Europos internetinė įvairialypės informacijos biblioteka „Europeana“. Dabar viso pasaulio interneto vartotojai svetainėje http://www.europeana.eu gali naudotis daugiau nei dviem milijonais knygų, žemėlapių, įrašų, fotografijų, archyvinių dokumentų, paveikslų ir filmų iš 27 Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių bibliotekų ir kultūros įstaigų.

„Europeana“ suteikia naujų galimybių tyrinėti Europos paveldą – visomis ES kalbomis parengtame interneto portale – bendroje virtualioje bibliotekoje – literatūra, menu, mokslu, politika, istorija, architektūra, muzika ar kinu besidomintys galės greitai rasti ir nemokamai naudotis vertingiausiomis Europos kolekcijomis ir šedevrais. Ir tai tik pradžia. 2010 m. „Europeanoje“ bus galima rasti milijonus didelei Europos kultūros įvairovei atstovaujančių kūrinių. Joje taip pat bus interaktyvių zonų, pvz., bendrų interesų bendruomenių. 2009–2011 m. Europos Sąjunga šiam projektui skirs apie 2 mln. EUR per metus. Be to, į tolesnę Europos skaitmeninės bibliotekos plėtrą Komisija planuoja įtraukti privatųjį sektorių. 2007 m. rugsėjo mėn. Europos Parlamentas didele balsų dauguma priėmė rezoliuciją, kuria pritarė Europos skaitmeninės bibliotekos kūrimui.

Europos Komisijos pirmininkas José Manuelis Barrosas teigė: „Įkurdami „Europeaną“ Europos komunikacijų ir tinklo technologijų konkurencinį pranašumą sujungiame su savo turtingu kultūriniu paveldu. Dabar europiečiai galės vienoje vietoje greitai rasti ir lengvai naudotis didžiuliais mūsų vertingiausių kolekcijų turtais. „Europeana“ – ne vien biblioteka. Tai įkvepianti paskata XXI amžiaus europiečiams sekti tokių savo protėvių, kaip daug naujovių atnešę Renesanso skleidėjai, kūrybingumo pavyzdžiu. Įsivaizduokite, kokių galimybių atsiveria studentams, meno mėgėjams bei mokslininkams internete naudoti, lyginti ir tyrinėti visų valstybių narių kultūros lobius. Tai akivaizdus įrodymas, kad kultūra yra esminė Europos integracijos dalis.“
„„Europeana“ siūlo kelionę laike ir erdvėje, kad iš naujo apmąstytume savo kultūrą. Be to, žmonėms bus sudaryta galimybė pajusti ryšį su savo istorija, o per interaktyvius puslapius bei priemones – padės bendrauti, – sakė už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą atsakinga Europos Komisijos narė Viviane Reding. – Kreipiuosi į Europos kultūros įstaigas, leidyklas ir technologijų įmones, ragindama jas toliau pildyti „Europeaną“ skaitmeniniu turiniu. Norime, kad tai taptų vieta, kur žmonės kūrybingai ir lengvai galėtų interaktyviai pateikti savąją Europos kultūros sampratą ir pasidalyti ja su kitais. Mano tikslas – kad iki 2010 m.„ Europeanoje“ būtų bent 10 mln. skaitmenintų kūrinių.“
Vokietijos nacionalinės bibliotekos generalinė direktorė ir Europos skaitmeninės bibliotekos fondo – „Europeana“ projektą įgyvendinančios organizacijos – pirmininkė Elisabeth Niggemann pridūrė: „„Europeana“ padeda siekti, kad kultūros organizacijos geriau atitiktų vadinamosios Web 2.0 kartos poreikius, kuri tikisi, kad toje pat erdvėje ir tuo pat metu galės skaityti tekstą, žiūrėti vaizdo įrašą, girdėti garsus ir matyti vaizdus. Siūlydami jauniems žmonėms galimybę visapusiškai pasinaudoti įvairialype informacija, suteikiame jiems progą prisiliesti prie Europos dabarties ir praeities kultūros.“

„Europeanoje“ suteikiama galimybė ieškoti ir peržiūrėti iš karto visas skaitmenines Europos bibliotekų, archyvų ir muziejų kolekcijas. Tai reiškia, kad įvairias temas nagrinėjantiems vartotojams nebereikės ieškoti ir daugybėje šaltinių ir lankytis daugybėje svetainių.
2005 m. Komisijos pradėtas projektas „Europeana“, kurį aktyviai palaikė Europos Parlamentas, įgyvendintas glaudžiai bendradarbiaujant su nacionalinėmis bibliotekomis ir kitomis valstybių narių kultūros organizacijomis. Projektui „Europeana“ vadovauja Europos skaitmeninės bibliotekos fondas, kuris vienija pagrindines Europos bibliotekų asociacijas, archyvus, muziejus, audiovizualinius archyvus ir kultūros įstaigas. Europeana įsikūrusi Nyderlandų nacionalinėje bibliotekoje (Koninklijke Bibliotheek).
Medžiagos projektui pateikė daugiau nei 1 000 visos Europos kultūrinos organizacijų. Europos muziejai, įskaitant Luvrą Paryžiuje ir Rijksmuseum Amsterdame, pateikė skaitmenintų tapybos darbų ir kitų savo kolekcijų eksponatų. Valstybiniai archyvai leido naudotis svarbiais nacionaliniais dokumentais, o Prancūzijos Institut National de l’Audiovisuel pateikė 80 000 įrašų, kuriuose nufilmuoti XX a. įvykiai nuo pat 1914 m. Prancūzijos mūšių laukuose. Nacionalinės bibliotekos visoje Europoje pateikė spausdintos medžiagos bei rankraščių ir didžiųjų knygų, praturtinusių pasaulį naujomis idėjomis, skaitmenintų kopijų.
2009–2010 m. skaitmeninių bibliotekų tyrimams per ES mokslinių tyrimų programą bus skirta apie 69 mln. EUR. Tuo pat laikotarpiu pagal Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos informacinės visuomenės dalį bus paskirstyta maždaug 50 mln. EUR siekiant pagerinti galimybę naudotis Europos kultūros ir mokslo paveldu.

Bendroji informacija
Dar 2000 m. Europos Komisija ėmėsi skaitmeninti kultūrinę medžiagą ir ją skelbti internete. 2000–2005 m. ji bendrai finansavo mokslinių tyrimų projektus ir skatino geriau bendradarbiauti valstybes nares, norėjusias savo kultūrinį paveldą pateikti internete.
2005 m. birželio mėn. komisijos narė V. Reding paskelbė, kad Europos skaitmeninė biblioteka yra vienas iš ES i2010 strategijos, kuria siekiama sukurti Europos informacinę visuomenę ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui, prioritetinių projektų (IP/05/643). 2005 m. rusėjo mėn. Komisija nurodė priemones, kurias įgyvendinus Europos kultūros ir mokslo paveldas taptų prieinamas visiems (IP/05/1202). Šių metų rugpjūčio mėn. Komisija kreipėsi į valstybes nares, ragindama aktyviau prisidėti prie „Europeanos“ plėtros, visų pirma geriau finansuoti skaitmeninimo darbus ir aiškiai nurodyti, kiek medžiagos jos ketina jų skaitmeninti (IP/08/1255, MEMO/08/546).
Kuriant Europos skaitmeninę biblioteką Komisijai talkino viešojo ir privataus sektoriaus aukšto rango ekspertų – kultūros įstaigų, informacinių ir komunikacinių technologijų pramonės atstovų ir autorinių teisių turėtojų – grupė .
Daugiau informacijos pateikiama:
http://www.europeana.eu/
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm/

Press pack Europeana:
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4505

2008 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento rezoliuciją „Europos skaitmeninės bibliotekos link“ (pranešėja – EP narė Marie-Hélèna Descamps) galima rasti
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2007-0416
Informacinis vaizdo klipas:
EN: http://ec.europa.eu/avservices/video/video.cfm?sitelang=en&type=1
FR: http://ec.europa.eu/avservices/video/video.cfm?sitelang=fr&type=1

Svarbi pastaba

Oficialus iškilmingas „Europeanos“ atidarymas vyksta šiandien, ketvirtadienį, lapkričio mėn. 20 d., Nacionalinės karališkosios Briuselio bibliotekos Palais de Charles de Lorraine. Atidaryme dalyvauja Komisijos pirmininkas José Manuelis Barrosas, už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą atsakinga Europos Komisijos narė Viviane Reding, Prancūzijos kultūros ministrė bei dabartinė ES kultūros ministrų tarybos pirmininkė Christina Albanel, už kultūros ir audiovizualinius reikalus atsakingi ES valstybių narių kultūros ministrai ir Europos kultūros organizacijų atstovai.
Oficialiai „Europeana“ bus galima pradėti naudotis nuo šiandien, po Kultūros tarybos posėdžio Briuselyje. Tikimasi, kad per šį Tarybos posėdį kultūros ministrai patvirtins išvadas, kuriose išreikšta tvirta politinė parama Europos Komisijos projektui „Europeana“.

Martin SELMAYR, tel. 02 298 12 30
Mina Andreeva, tel. 02 299 13 82

 

© 2006 Visos teisės saugomos.