Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V-345 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 22:2003 „Mokykliniai vadovėliai“ patvirtinimo“ pakeitimo

 

© 2006 Visos teisės saugomos.