Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. V-835 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 24:2007 ,,Gydytojo odontologo padėjėjas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo

 

© 2006 Visos teisės saugomos.