Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. V-22 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 „Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo

 

© 2006 Visos teisės saugomos.