Dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2007 "Žmonių palaikų vežimas, laikymas, šarvojimas. Bendrieji higienos reikalavimai" patvirtinimo

 

© 2006 Visos teisės saugomos.