Dėl 2017 m. liepos 19 d. Europos Komisijos sprendimo

2017-08-16

2017 m. liepos 19 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl žmonėms skirtų vaistų „Cardioxane“, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos deksrazokasono, registracijos pagal Komisijos reglamento Nr. 1234/2008 13 straipsnį.

Europos Komisija, atsižvelgusi į Europos vaistų agentūros nuomonę dėl kontraindikacijos apribojimo, nusprendė, kad iš dalies pakeitus šių vaistinių preparatų informacinius dokumentus, jų naudos ir rizikos santykis išlieka teigiamas.
  
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba primena registruotojams vykdyti sprendime nurodytus įpareigojimus.
  
Sprendimo priedus žr.čia.

VVKT inf.

 

© 2006 Visos teisės saugomos.