('alt'+'a')Neįgaliesiems skirta Valstybinės ligonių kasos svetainės versija
 
Valstybinė ligonių kasa
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Ikeliama.   Ikeliama..
LT / EN Ligonių kasų misija: Vykdyti privalomąjį sveikatos draudimą subalansuojant sveikatos priežiūros poreikius ir finansines galimybes, atstovaujant pacientų interesus siekti geresnės teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo, skatinti paslaugų teikėjus efektyviau naudoti lėšas ir materialinius išteklius.
 
 
 
 

 	LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
 DĖL KRŪTINĖS ANGINOS, SUAUGUSIŲJŲ IR VAIKŲ PNEUMONIJOS, ŠIRDIES
   RITMO SUTRIKIMŲ DIAGNOSTIKOS IR AMBULATORINIO GYDYMO,
 KOMPENSUOJAMO IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO
          LĖŠŲ, METODIKŲ PATVIRTINIMO
                
         2004 m. liepos 5 d. Nr. V-506
               Vilnius
 
 Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001  m.
gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1595  "Dėl Lietuvos  Respublikos
Vyriausybės  2000 m. sausio 24 d. nutarimo Nr. 84  "Dėl
ambulatoriniam  gydymui  skirtų vaistų,  kompensuojamų   iš
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, bazinių kainų
apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo" dalinio pakeitimo"  (Žin.,
2001, Nr. 108-3957) ir Sveikatos apsaugos ministerijos kolegijos
2003 m. sausio 30 d. nutarimu Nr. 1/2:
 1. T v i r t i n u pridedamas ligų diagnostikos  ir
ambulatorinio gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo  sveikatos
draudimo fondo biudžeto lėšų, metodikas:
 1.1. Krūtinės anginos (I20),
 1.2. Suaugusiųjų ir vaikų pneumonijos (J13-J18),
 1.3. Širdies ritmo sutrikimų:
 1.3.1. Pacientų, atgaivintų po staigios mirties (I46.1),
 1.3.2. Paroksizminių tachikardijų (I47),
 1.3.3. Prieširdžių virpėjimo ir prieširdžių plazdėjimo (I48),
 1.3.4. Ekstrasistolijos (I49.1-I49.4).
 2. N u s t a t a u, kad įsakymas įsigalioja 2004 m. rugsėjo 1
d.
 
SVEIKATOS APSAUGOS 
MINISTRAS                     JUOZAS OLEKAS
             ______________

                  PATVIRTINTA
                  Lietuvos Respublikos sveikatos
                  apsaugos ministro 2004 m. 
                  liepos 5 d. įsakymu Nr. V-506
                
   KRŪTINĖS ANGINOS DIAGNOSTIKOS IR AMBULATORINIO GYDYMO,
 KOMPENSUOJAMO IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO
             LĖŠŲ, METODIKA
                
          I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Krūtinės angina (toliau - KA) - tai trumpalaikis krūtinės
skausmas, kuris atsiranda sutrikus pusiausvyrai tarp miokardo
aprūpinimo deguonimi ir miokardo deguonies poreikio.
 2. Stabilios KA paplitimas - 213/100 000 gyventojų, vyresnių
nei 30 metų. Metinis mirštamumas - 1-3 procentai. Miokardo
infarktu per metus suserga 2-3 proc. pacientų.

        II. KRŪTINĖS ANGINOS KLASIFIKACIJA
                  
 3. KA skausmų klinikinė klasifikacija:
   
+------------------+--------------------------------------------+
|Tipinė KA     |Tipinis angininis skausmas (pobūdis,    |
|         |lokalizacija, plitimas, trukmė - iki    |
|         |20 minučių)                 |
|         +--------------------------------------------+
|         |Skausmą sukelia fizinis ar emocinis krūvis |
|         +--------------------------------------------+
|         |Skausmas praeina esant ramybės būsenos ar  |
|         |pavartojus nitrogliceriną          |
+------------------+--------------------------------------------+
|Galima KA     |Diagnozuojama esant dviem anksčiau     |
|         |nurodytiems tipinės KA požymiams      |
+------------------+--------------------------------------------+
|Nekardialinės   |Nėra tipinės KA požymių           |
|kilmės krūtinės  |                      |
|skausmas     |                      |
+------------------+--------------------------------------------+
                
 4. Stabilios KA funkcines klasės pagal Kanados kardiologų
draugijos klasifikaciją (TLK - 10 kodas I20.8):
   
+-------+-------------------------------------------------------+
|I klasė|KA sukelia tik didelis, ligoniui neįprastas fizinis  |
|    |krūvis. Angininiai priepuoliai reti.          |
+-------+-------------------------------------------------------+
|II   |Priepuolius sukelia didelis, bet ligoniui įprastas   |
|klasė |fizinis krūvis, pasitaikantis kiekvieną dieną, pvz.,  |
|    |greitas ėjimas lygia vietove daugiau kaip 500 m,    |
|    |kopimas laiptais į antrą ar trečią aukštą arba į kalną,|
|    |ypač esant šaltam vėjuotam orui. Priepuoliai dažniau  |
|    |kartojasi, kai be fizinio krūvio yra ir emocinė įtampa.|
|    |Priepuolių dažnumas priklauso nuo fizinio aktyvumo.  |
+-------+-------------------------------------------------------+
|III  |Priepuoliai prasideda nuo nedidelio ar vidutinio    |
|klasė |krūvio, pvz., ėjimo lygia vietove 100-500 m, kopiant  |
|    |laiptais net į pirmą aukštą. Kartais angininis skausmas|
|    |kyla per pirmąsias valandas nubudus. Šios klasės    |
|    |ligoniai gerai žino savo fizines galimybes ir vengia  |
|    |fizinės įtampos.                    |
+-------+-------------------------------------------------------+
|IV   |KA prasideda nuo nedidelės įtampos, einant lygia    |
|klasė |vietove iki 100 m, vaikščiojant kambaryje ar nuo    |
|    |menkiausių veiksmų. Krūtinės angina gali atsirasti ir |
|    |esant ramybės būsenos, kai padidėja miokardo      |
|    |metaboliniai poreikiai (padidėjus kraujospūdžiui,   |
|    |padažnėjus širdies susitraukimams, daugiau kraujo   |
|    |priteka į širdį, sustiprėja kontrakcija).       |
+-------+-------------------------------------------------------+
   
 5. Sergančiųjų stabiliąja krūtinės angina rizikos įvertinimas
pagal neinvazinius tyrimo metodus:
   
+-------------------+--------------------------+----------------------+
|          |DIDELĖ RIZIKA:      |MAŽA RIZIKA:     |
|          |(metinis mirštamumas > 1 |(metinis mirštamumas <|
|          |proc.)          |1 proc.)       |
+-------------------+--------------------------+----------------------+
|Kairiojo skilvelio |IF - mažiau kaip arba   |IF - daugiau kaip 40 |
|funkcija esant   |lygiai 40 proc.      |proc.         |
|ramybės būsenos  |             |           |
|(echokardiografija)|             |           |
+-------------------+--------------------------+----------------------+
|Fizinio krūvio   |Duke'o krūvio indeksas - |Duke'o krūvio indeksas|
|mėginys      |mažiau nei        |- daugiau kaip arba  |
|          |5 balai          |lygiai 5 balai    |
+-------------------+--------------------------+----------------------+
|Miokardo perfuzijos|Fiksuoti perfuzijos    |Normali ar su mažais |
|tyrimas      |defektai su KS dilatacija:|defektais miokardo  |
|(radionuklidinė  |suminis krūvio rodiklis - |perfuzija ramybės ar |
|kompiuterinė    |daugiau kaip arba lygiai 9|streso metu: suminis |
|tomografija)    |balai           |krūvio rodiklis -   |
|          |             |mažiau nei 9 balai  |
+-------------------+--------------------------+----------------------+
|Krūvio-echoskopijos|Krūvio-echoskopijos tyrimo|Vartojant dideles   |
|tyrimas      |metu (dobutamino mėginys)|dobutamino dozes,   |
|(dobutamino    |atsiradę nauji      |krūvio-echoskopijos  |
|mėginys)      |kontrakcijos sutrikimai  |testo metu neatsiranda|
|          |daugiau          |naujų hipokinezių ar |
|          |kaip 2 segmentuose    |akinezių zonų     |
+-------------------+--------------------------+----------------------+
   
 6. Nestabilios KA klinikinė klasifikacija (TLK-10 kodas I
20.0):
   
+------------------+--------------------------------------------+
|Ramybės KA    |Ramybės KA atsirado per pastarąją savaitę ir|
|         |priepuolis užsitęsė > 20 minučių.      |
+------------------+--------------------------------------------+
|Naujai atsiradusi |Per pastaruosius du mėnesius pirmą kartą  |
|KA        |atsirado (de novo) ne mažesnė kaip III   |
|         |klasės įtampos KA (ryškus įprastinio fizinio|
|         |krūvio pajėgumo slenksčio mažėjimas).    |
+------------------+--------------------------------------------+
|Progresuojanti KA |Per pastaruosius du mėnesius mažiausiai   |
|         |viena klase pasunkėjo (dažniau pasikartoja, |
|         |ilgėja trukmė ar mažėja fizinio pajėgumo  |
|         |riba) KA.                  |
+------------------+--------------------------------------------+
     
 7. Nestabilios KA rizikos laipsnio įvertinimas (turi būti bent
vienas požymis):
     
+----------+----------------------------+-----------------------+
|     |    DIDELĖ RIZIKA    |   MAŽA RIZIKA   |
+----------+----------------------------+-----------------------+
|Klinika  | - ramybės KA, skausmas > | - naujai atsiradusi |
|     |  20 min.         |  KA         |
|     | - naktimis pasikartojanti | - krūvio KA     |
|     |  KA           | - mažai       |
|     | - KS funkcijos sutrikimas |  progresuojanti KA |
|     |  ir/ar nestabili     |            |
|     |  hemodinamika      |            |
|     |              |            |
+----------+----------------------------+-----------------------+
|Klinikinė | - cukrinis diabetas    | - maža išeminės   |
|anamnezė | - buvęs MI        |  širdies ligos   |
|     | - buvęs širdies      |  (toliau - IŠL)   |
|     |  kateterinis arba    |  tikimybė      |
|     |  chirurginis gydymas   |            |
|     | - amžius => 65 m.     |            |
+----------+----------------------------+-----------------------+
|EKG    | - ST tarpo pokyčiai    | - norma ar minimalūs |
|     | - Pavojingos skilvelinės |  pakitimai     |
|     |  aritmijos        |            |
|     | - Stabilūs EKG pokyčiai  |            |
|     |  skiriant maksimalų   |            |
|     |  medikamentinį gydymą  |            |
+----------+----------------------------+-----------------------+
|Klinikinė | - kartojasi angininiai  | - skausmai      |
|eiga   |  skausmai - skiriant   |  nesikartoja    |
|     |  maksimalų medikamentinį |            |
|     |  gydymą         |            |
+----------+----------------------------+-----------------------+
|Seruminiai| - | CK-MB         | - norma       |
|žymenys  | - | Troponinas I arba T  |            |
|     | - | mioglobino kiekis   |            |
|     | - CRB >3 mg/l       |            |
+----------+----------------------------+-----------------------+
|*TIMI   | - TIMI rizikos indeksas  | - TIMI rizikos    |
|rizikos  |  => 5          |  indeksas < 5    |
|indeksas |              |            |
+----------+----------------------------+-----------------------+

*TIMI rizikos indekso požymiai: amžius => 65 metai,  anksčiau
nustatyta vainikinių arterijų stenozė >50 proc., trijų ar daugiau
rizikos faktorių buvimas (amžius, lytis, išemininė  anamnezė,
dislipidemija,  cukrinis  diabetas, rūkymas,   hipertenzija,
antsvoris), aspirino vartojimas per paskutiniąsias 24 val., du ar
daugiau angininiai priepuoliai per paskutiniąsias 24 val.,  ST
tarpo poslinkiai (kintantis pakilimas ar nusileidimas), padidėję
seruminiai žymenys.

       III. KRŪTINĖS ANGINOS DIFERENCINĖ DIAGNOSTIKA
   
 8. Priežastys, kurios sukelia arba pasunkina miokardo išemiją:

+---------------------------------+-----------------------------+
|Padidėjęs deguonies poreikis   |Sumažėjęs deguonies     |
|                 |pateikimas          |
+---------------------------------+-----------------------------+
|   Nesusijusios su širdies   |  Nesusijusios su širdies  |
|   kraujagyslių sistema:   |  kraujagyslių sistema:  |
|Hipertermija           |Anemija, hipoksemija,    |
|Hipertireozė           |pneumonija,         |
|Simpatomimetinis toksiškumas   |bronchinė astma, lėtinė   |
|(pvz.: kokaino vartojimas)    |obstrukcinė plaučių liga,  |
|Hipertenzija           |plaučių arterijos      |
|Nerimas             |hipertenzija,        |
|Arterioveninė fistulė      |intersticinė plaučių fibrozė,|
|                 |obstrukcinis kvėpavimo    |
|                 |sustojimas miego metu,    |
|                 |simpatomimetinis toksiškumas |
|                 |(pvz.: kokaino vartojimas), |
|                 |padidėjęs kraujo klampumas, |
|                 |policitemija, leukemija,   |
|                 |trombocitozė,        |
|                 |hipergamaglobulinemija    |
|                 |               |
|   Susijusios su širdies   |  Susijusios su širdies  |
|   kraujagyslių sistema:   |  kraujagyslių sistema:  |
|Hipertrofinė kardiomiopatija   |Aortos angos stenozė     |
|Aortos stenozė          |Hipertrofinė kardiomiopatija |
|Dilatacinė kardiomiopatija    |               |
|Skilvelinė tachikardija     |               |
|Supraventrikulinė tachikardija  |               |
+---------------------------------+-----------------------------+
   
 9. Krūtinės ląstos skausmų diferencinė diagnostika:
+------------+---------------+--------------+----------------+------------------+
|Neišeminės |Plaučių ligos |Virškinimo  |Krūtinės ląstos |Psichiatrinės   |
|širdies   |        |sistemos ligos|        |         |
|ligos    |        |       |        |         |
+------------+---------------+--------------+----------------+------------------+
|Aortos   |Plaučių    |Skrandžio ir |Kostochondritas,|Nerimo sutrikimai:|
|disekacija, |arterijos   |dvylikapirštės|Fibrozitas,   |Hiperventiliacija,|
|Perikarditas|tromboembolija,|žarnos    |Šonkaulių    |Panikos sindromas,|
|      |Pneumotoraksas,|opaligė,   |lūžiai,     |Pirminis nerimas, |
|      |Pneumonija,  |Pankreatitas, |Krūtinkaulio-  |Emociniai     |
|      |Pleuritas   |Stemplės:   |raktikaulio   |sutrikimai (pvz.: |
|      |        |Ezofagitas,  |artritas,    |depresija)    |
|      |        |Stemplės   |"Herpes zoster" |Somatofor-miniai |
|      |        |spazmas,   |(prieš bėrimą) |sutrikimai,    |
|      |        |Refliuksas,  |        |Mąstymo sutrikimai|
|      |        |Tulžies    |        |(pvz.: haliu-   |
|      |        |pūslės:    |        |cinacija, manija) |
|      |        |Tulžies pūslės|        |         |
|      |        |ligų sukeltas |        |         |
|      |        |skausmas,   |        |         |
|      |        |Cholecistitas,|        |         |
|      |        |Tulžies takų |        |         |
|      |        |akmenys,   |        |         |
|      |        |Cholangitas  |        |         |
+------------+---------------+--------------+----------------+------------------+
                
              IV. TYRIMAI
   
 10. Bendrosios praktikos gydytojas ar apylinkės terapeutas
atlieka šiuos tyrimus ir veiksmus:
 10.1. Laboratorinius tyrimus:
 10.1.1. hemoglobino kiekio nustatymo,
 10.1.2. gliukozės kiekio kraujuje (nevalgius) nustatymo,
 10.1.3. bendrojo cholesterolio kiekio nustatymo.
 10.2. Registruoja standartinę EKG. 
 10.3. Krūtinės ląstos rentgenologinį tyrimą, siekdamas atmesti
kitos etiologijos skausmus:
 10.3.1. ligoniams su širdies nepakankamumo požymiais arba
simptomais, širdies vožtuvų ligomis, perikardo ligomis arba
aortos disekacija/aneurizma,
 10.3.2. ligoniams su plaučių ligų simptomais arba požymiais.
 10.4. Kardiologo konsultacijai siunčiama šiais atvejais:
 10.4.1. KA diagnozavus pirmą kartą,
 10.4.2. kai gydymas medikamentais nėra efektyvus,
 10.4.3. įtariant nestabilią krūtinės anginą.
 10.5. Siunčia gydytis į stacionarą, kai įtaria didelės rizikos
nestabilią krūtinės anginą arba miokardo infarktą.
 11. Gydytojas kardiologas atlieka šiuos tyrimus:
 11.1. standartinę EKG dinamikai įvertinti (esant reikalui);
 11.2. krūvio EKG:
 11.2.1. diagnozavus krūtinės anginą pirmą kartą;
 11.2.2.  koronarinio nepakankamumo išplitimui įvertinti ir
indikacijų perkateterinėms intervencijoms nustatyti.
 11.3. Echokardiografijos tyrimą (esant reikalui):
 11.3.1. ligoniams su širdies ūžesiais,
 11.3.2. išemijos išplitimui įvertinti.
 11.4.  Krūvio echokardiografinį arba radioizotopinį tyrimą
ligoniams, kuriems negalima atlikti krūvio EKG arba ji yra
neinformatyvi.
   
   Fizinio krūvio testo vertinimas:
   
  Duke'o  =  krūvio  -   5 x ST   -  4 x krūtinės
  balų      laikas     segmento      anginos
 indeksas     (min.)    dislokacija    sunkumas**
                 (mm)*
*  krūvio metu ar po krūvio
** 0 - nėra KA
  1 - yra KA
  2 - krūvis nutrauktas dėl KA

          V. KRŪTINĖS ANGINOS GYDYMAS

 12. Bendrieji stabilios KA gydymo principai:
 12.1. Rizikos veiksnių korekcija:
 12.1.1. hipocholesteroleminė dieta,
 12.1.2. dislipidemijos gydymas,
 12.1.3. nutukimo gydymas,
 12.1.4. fizinio aktyvumo didinimas,
 12.1.5. metabolinio sindromo gydymas,
 12.2. Medikamentinis gydymas.
 13. Bendrieji medikamentinio gydymo principai:
 13.1.  aspirinas***  skiriamas  visiems  pacientams nesant
kontraindikacijų (palaikomoji dozė - 50-150 mg/d),
 13.2. klopidogrelis, kai negalima skirti aspirino*** (75 mg/d),
 13.3. beta adrenoblokatoriai, kaip pradinė gydymo priemonė
pacientams,  persirgusiems  miokardo  infarktu,  taip  pat
nesirgusiems miokardo infarktu, nesant kontraindikacijų,
 13.4.  angiotenziną  konvertuojančio  fermento inhibitoriai
(toliau-AKF)  ligoniams, sergantiems koronarine širdies liga
(toliau - KŠL) ir cukriniu diabetu ir/arba turintiems kairiojo
skilvelio sistolinę disfunkciją,
 13.5.  lipidų kiekį mažinantys vaistai visiems ligoniams,
sergantiems krūtinės angina, kurių MTL cholesterolis yra > 2,5
mmol/l,
 13.6.  skiriamas  nitroglicerinas  po liežuviu ar nitratų
purkštukas greitai palengvinti KA,
 13.7. kalcio kanalų blokatoriai ir/ar ilgo veikimo nitratai
kaip  pradinė  gydymo  priemonė, kai beta adrenoblokatoriai
kontraindikuotini,
 13.8. kalcio kanalų blokatoriai ir/ar ilgo veikimo nitratai
derinyje su beta adrenoblokatoriais, kai pradinis gydymas beta
adrenoblokatoriais neefektyvus,
 13.9. kalcio kanalų blokatoriai ir/ar ilgo veikimo nitratai
vietoj  beta  blokatorių,  kai  pradinis  gydymas  beta
adrenoblokatoriais sukelia šalutinius reiškinius,
 13.10. KA gydymo alternatyva - hemodinaminių antiangininių
vaistų (ilgai veikiančių nitratų, beta adrenoblokatorių, kalcio
kanalų  blokatorių)  deriniai  su metaboliniu moduliatoriumi
trimetazidinu MR (modifikuoto poveikio).
 14. Vaistai KA gydyti (pagal TLK-10 kodas I20, III ir IV
funkcinė klasė), kompensuojami iš Privalomojo sveikatos draudimo
fondo biudžeto lėšų:
 14.1. Nitratai:
 14.1.1. GIicerylio trinitratas (išskyrus pleistrus),
 14.1.2. Izosorbido dinitratas,
 14.1.3. Izosorbido mononitratas.
 14.2. Beta adrenoblokatoriai:
 14.2.1 Atenololis,
 14.2.2. Betaksololis,
 14.2.3. Metoprololis (trumpo ir modifikuoto poveikio).
 14.3. AKF inhibitoriai:
 14.3.1. Kaptoprilis.
 14.4. Antikoaguliantai:
 14.4.1. Heparinas.
 14.5. Kiti:
 14.5.1. Trimetazidinas MR (modifikuoto poveikio)*
 14.5.2. Molsidominas**.
 14.6. Lipidus mažinantys vaistai:***
 14.6.1. Statinai:
 14.6.1.1. Atorvastatinas,
 14.6.1.2. Simvastatinas,
 14.6.1.3. Pravastatinas,
 14.6.1.4. Fluvastatinas.
 14.6.2. Fibratai:
 14.6.2.1. Fenofibratas,
 14.6.2.2. Ciprofibratas.
   
 *  Skiria  tik  gydytojas kardiologas, kai netoleruojamas
Glyceryli trinitras
 ** Skiriamas, kai netoleruojamas Glyceryli trinitras
 *** Skiriami tik nestabiliai KA gydyti (I20.0) iki 6 mėn. po
ūminio epizodo; išrašo specialistai kardiologai, galintys atlikti
lipidogramas, kai cholesterolis > 5 mmol/l, MTL cholesterolis > 3
mmol/l ar TG > 2 mmol/l. Stabiliai KA gydyti nekompensuojami.

 15.  Rekomenduojami vaistai KA gydyti, nekompensuojami iš
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų:
 15.1. aspirinas,
 15.2. klopidogrelis, esant kontraindikacijoms aspirinui,
 15.3. aspirino ir klopidogrelio derinys nestabiliai krūtinės
anginai gydyti,
 15.4. audininiai AKF inhibitoriai,
 15.5. kalcio kanalų blokatoriai,
 15.6. mažos molekulinės masės heparinai.
 16. Įprastos vaistų, kompensuojamųjų iš Privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžeto lėšų, paros dozės KA gydyti (TLK-10 kodas
I20):
   
+-----+----------------------------------+----------------------+
|Eil. |       VAISTAS       |PAROS DOZĖS (mg)   |
|Nr. |                 |           |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|1.  |Glicerylio trinitratas      |  Po liežuviu 0,25-1|
|   |                 |  Per os 2,5-19,5  |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|2.  |Izosorbido dinitratas       |  Po liežuviu 5-10 |
|   |                 |  Per os 20-120   |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|3.  |Izosorbido mononitratas      |  Per os 20-120   |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|4.  |Atenololis            |  25-150      |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|5.  |Betaksololis           |  10-20       |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|6.  |Metoprololis           |  50-200      |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|7.  |Metoprololis (modifikuoto     |  25-200      |
|   |poveikio)             |           |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|8.  |Kaptoprilis            |  12,5-150     |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|9.  |Heparinas             |  5000-20000 V.V.  |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|10. |Molsidominas           |  2-24       |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|11. |Trimetazidinas MR (modifikuoto  |  70        |
|   |poveikio)             |           |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|12. |Atorvastatinas          |  10-80       |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|13. |Simvastatinas           |  5-40       |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|14. |Pravastatinas           |  10-40       |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|15. |Fluvastatinas           |  20-80       |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|16. |Fenofibratas           |  200        |
+-----+----------------------------------+----------------------+
|17. |Ciprofibratas           |  100        |
+-----+----------------------------------+----------------------+
   
 17. Papildomos medikamentinio gydymo rekomendacijos:
 17.1. Siekiant išvengti pripratimo prie nitratų, vartojant
nitratus turi būti bent 8-12 valandų pertrauka per parą.
 17.2. Pirmenybė teikiama ilgo veikimo nitratams: izosorbido
dinitratui ir mononitratui.
 17.3. Sunkios ir gydymui atsparios KA atvejais rekomenduojama
derinti izosorbido dinitratą su izosorbido mononitratu. Patartina
vieną nitratą skirti ryte, nesant efekto - pridėti kitą nitratą
antroje dienos pusėje.
 17.4. Esant reikalui - vakare skiriamas molsidominas.
 17.5.  Glicerylio  trinitratas vartojamas krūtinės anginos
priepuolių profilaktikai ir nutraukimui, jeigu jie pasireiškia
gydant ilgai veikiančiais nitratais.
 17.6. Lipidus mažinantys vaistai turėtų būti skiriami visiems
KA sergantiems pacientams, turintiems kartu ir dislipidemiją,
tačiau Lietuvoje jie yra kompensuojami tik 6 mėn. po miokardo
infarkto, nestabilios krūtinės anginos epizodo, perkateterinių
koronarų procedūrų ar operacinio gydymo.
 17.7. Esant III-IV klasės KA turi būti sprendžiamas klausimas
dėl koronarografijos atlikimo.
  
VI. GYDYMO REKOMENDACIJOS PO ŠIRDIES KATETERINIO ARBA CHIRURGINIO
       GYDYMO (TLK-10 KODAI Z 95.1; Z 95.5)
   
 18. Rizikos veiksnių korekcija.
 19. Medikamentinis gydymas:
 19.1. lipidų kiekį mažinantys vaistai*, 
 19.2. aspirinas***,
 19.3. klopidogrelis ***,
 19.4. aspirino ir klopidogrelio derinys***.

 * Lipidų kiekį mažinantys vaistai kompensuojami tik 6 mėn. po
širdies kateterinio ar chirurginio gydymo.
 *** Šie vaistai KA gydyti nekompensuojami iš Privalomojo
sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.
             _____________

                  PATVIRTINTA
                  Lietuvos Respublikos sveikatos
                  apsaugos ministro 2004 m. 
                  liepos 5 d. įsakymu Nr. V-506
                
 SUAUGUSIŲJŲ IR VAIKŲ PNEUMONIJOS DIAGNOSTIKOS IR AMBULATORINIO
 GYDYMO, KOMPENSUOJAMO IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO
           BIUDŽETO LĖŠŲ, METODIKA

           I. BENDROSIOS NUOSTATOS
                
   1. Pneumonija arba plaučių uždegimu vadiname  ūminį,
dažniausiai lokalizuotą, infekcinės kilmės plaučių  parenchimos
uždegimą.  Visuomenėje  įgyta pneumonija  (VIP)   susergama
natūraliomis  gyvenimo sąlygomis, ligą sukėlus   įprastiems
aplinkoje plintantiems mikroorganizmams.
   2. Hospitaline (sin. nozokomine) pneumonija  susergama
praėjus 48 val. nuo paciento hospitalizacijos pradžios ir  ji
neretai sukeliama ligoninėje plintančio (hospitalinio) sukėlėjo,
dažnai atsparaus įprastiems antibiotikams.
   3. Vaikų pneumonija, ypač ankstyvo amžiaus  grupėse,
skiriasi nuo suaugusiųjų ne tik pacientų reaktyvumu bei imuniteto
ypatumais, bet ir ligos klinika, sukėlėjų spektru bei  gydymo
taktika.

  II. DAŽNIAUSI SUAUGUSIŲJŲ VISUOMENĖJE ĮGYTOS PNEUMONIJOS
         SUKĖLĖJAI (MAŽĖJANČIU DAŽNIU)
                
  4. Tipinis sindromas, jaunas amžius, nėra gretutinių ligų:
  Streptococcus pneumoniae
  Haemophilus influenzae
  Staphylococcus aureus
  Anaerobai
  5. Tipinis sindromas, vyresnis amžius, gretutinės ligos:
  Streptococcus pneumoniae
  Staphylococcus aureus 
  Klebsiella pneumoniae
  Haemophilus influenzae
  Kitos enterobacteriaceae
  6. Atipinis sindromas:
  Mycoplasma pneumoniae
  Chlamydia pneumoniae
  Virusai
  Legionella pneumophila
  Chlamydia trachomatis
  
 III. DAŽNIAUSI VAIKŲ VISUOMENĖJE ĮGYTOS PNEUMONIJOS SUKĖLĖJAI
            (MAŽĖJANČIU DAŽNIU)
                
  7. 13 mėnesių amžiaus grupė:
  Streptococcus pneumoniae
  Virusai
  gramneigiamos žarnyno bakterijos
  B grupės streptokokai
  Chlamydia trachomatis
  Staphylococcus aureus
  8. 3 mėnesių - 5 metų amžiaus grupė:
  Virusai
  Streptococcus pneumoniae
  Haemophilus influenzae
  Staphylococcus aureus
  Mycoplasma pneumoniae
  Chlamydia trachomatis
  9. Vyresnių kaip 5 metų amžiaus grupė:
  Streptococcus pneumoniae
  Mycoplasma pneumoniae
  Haemophilus influenzae
  Virusai
  Chlamydia pneumoniae
  
        IV. PNEUMONIJOS DIAGNOSTIKOS PRINCIPAI
                
  10. Suaugusiųjų visuomenėje įgytos pneumonijos  diagnozė
nustatoma esant šiems kriterijams:
  10.1. Klinikiniai subjektyvūs simptomai -  karščiavimas,
kosulys, skrepliavimas, pleurinis krūtinės skausmas, dusulys:

      Suaugusiųjų pneumonijos klinikiniai simptomai

                            1 lentelė
+------------------+--------------------+-----------------------+
|  Labai dažni  |    Dažni    |    Retesni    |
+------------------+--------------------+-----------------------+
|- Karščiavimas =>|- Pleurinis skausmas|- Drėgni karkalai   |
| 37,8pC     |- Dusulys      |- Plaučių sustandėjimo |
|- Kosulys:    |- Sąmonės sutrikimas|  simptomai:     |
| atsiradęs ar  | (vyresniems)   |  - duslumas     |
| sustiprėjęs   |- Leukocitozė (>  |   perkutuojant   |
|- Skrepliavimas: | 12x10-9/l) ar   |  - sustiprėjusi   |
| atsiradęs,   | leukopenija (<  |   bronchofonija   |
| sustiprėjęs ar | 4x10-9/l)     |  - bronchinis    |
| pasikeitusi   |          |   alsavimas     |
| sekreto spalva |          |            |
+------------------+--------------------+-----------------------+
  
  10.2. Objektyvaus tyrimo duomenys - naujai atsiradę plaučių
sustandėjimo požymiai ar lokalūs drėgni karkalai.
  10.3. Rentgenografinio tyrimo duomenys - plaučių parenchimos
infiltracija. Šis kriterijus yra būtinas patvirtinant pneumonijos
diagnozę. Rentgenologinis tyrimas gali būti atliktas  pagerėjus
paciento būklei, bet ne vėliau kaip per 5 dienas nuo  diagnozės
įtarimo.
  10.4. Tipinės ir atipinės suaugusiųjų visuomenėje  įgytos
pneumonijos klinikiniai sindromai pateikiami 2 lentelėje.
                       
   Tipinės ir atipinės pneumonijos klinikiniai sindromai

                            2 lentelė
+---------------+---------------------+----------------------------+
|Požymiai    |Tipinė        |Atipinė           |
+---------------+---------------------+----------------------------+
|Anamnezė    |Staigi pradžia,   |Prodrominis periodas,    |
|ir subjektyvūs |aukšta temperatūra, |laipsniška pradžia,     |
|simptomai   |šaltkrėtis, kosulys |neproduktyvus kosulys,   |
|        |atkosint skreplius, |galvos skausmas, mialgijos, |
|        |pleurinis skausmas  |artralgijos, anoreksija.  |
|        |           |Būdingi protrūkiai uždaruose|
|        |           |žmonių kolektyvuose     |
+---------------+---------------------+----------------------------+
|Fiziniai    |Intoksikacijos    |Dažniausiai būdingi     |
|duomenys    |požymiai, plaučių  |bronchitui         |
|        |konsolidacija ir/ar |              |
|        |lokalūs drėgni    |              |
|        |karkalai       |              |
+---------------+---------------------+----------------------------+
|Skrepliai   |Pūlingi ir kraujingi,|Gleivingi, tepinėlyje nėra |
|        |tepinėlyje daug   |arba matomos tik pavienės  |
|        |neutrofilinių    |bakterijos         |
|        |leukocitų ir     |              |
|        |bakterijų      |              |
+---------------+---------------------+----------------------------+
|Rentgenologinio|Skiltinė ar     |Židininė - peribronchinė,  |
|tyrimo duomenys|segmentinė      |difuzinė intersticinė    |
|        |infiltracija     |infiltracija        |
+---------------+---------------------+----------------------------+
|Eksudacinis  |Dažnas        |Retas            |
|pleuritas   |           |              |
+---------------+---------------------+----------------------------+

  10.5. Suaugusiųjų visuomenėje įgytos sunkios  pneumonijos
nustatymo kriterijai pateikiami 3 lentelėje. 
                       
 Suaugusiųjų visuomenėje įgytos sunkios pneumonijos kriterijai

                            3 lentelė
+---------------------------------------------------------------+
|Didieji kriterijai:                      |
|  - Dirbtinės plaučių ventiliacijos poreikis         |
|  - Rentgenologiškai - infiltracija padidėja > 50% per 48 val.|
|  - Septinis šokas arba vazopresorių poreikis ilgiau nei 4  |
|   val.                           |
|  - Ūminis inkstų nepakankamumas ( diurezė < 80 ml per 4 val.,|
|   dializės poreikis)                    |
+---------------------------------------------------------------+
|Mažieji kriterijai:                      |
|  - Kvėpavimo dažnis > 30 k/min.               |
|  - PaO2 / FiO2 < 250                     |
|  - Rentgenologiškai - abipusė pneumonija ar infiltracija   |
|   apima daugiau kaip dvi skiltis              |
|  - Hipotenzija: diastolinis AKS < 60 mmHg st., sistolinis AKS|
|   < 90 mmHg st.                       |
+---------------------------------------------------------------+

  PASTABA. Pneumonija yra sunki, jei nustatomas bent  vienas
didysis ar bent du mažieji kriterijai.

  11. Vaikų pneumonijos diagnozė nustatoma esant:
  11.1.  Klinikiniams  simptomams  (nespecifiniams    ir
specifiniams):
  Nespecifiniai vaikų pneumonijos požymiai yra: karščiavimas,
šaltkrėtis, galvos skausmas, vyresni vaikai skundžiasi  bendru
negalavimu, o maži vaikai būna neramūs, sudirginti.  Mažiems
vaikams neretai atsiranda vėmimas, pilvo skausmai ir  pūtimas.
Gastroenterologiniai nusiskundimai yra dažna ir svarbi mažų vaikų
pneumonijos ypatybė.
  Svarbiausi specifiniai kvėpavimo takų ir plaučių parenchimos
pažeidimo požymiai yra: veido hiperemija, tachipnėja, dispnėja,
"kriuksintis"  alsavimas, tarpšonkaulinių ir pilvo  raumenų
judesiai kvėpuojant. Kosulys, atkosint skreplius, ir  skausmas
krūtinėje daugiau būdingi vyresniems vaikams.
  Kūdikiams "kriuksintis" alsavimas mažiau reikšmingas, tačiau
tachipnėja, pagalbinių raumenų susitraukimas ir hipoksemija būna
dažni. Kartu atsiranda persistuojantis kosulys, veido hiperemija.
Kūdikiai būna neramūs, atsisako valgyti, mažiau geria  skysčių.
Specifiniai kūdikių pneumonijos požymiai būna gana  subtilūs,
neišreikšti.
  11.2. Būdingiems pneumonijai objektyvaus tyrimo duomenims:
  Tipiniai vyresnių vaikų objektyvūs pneumonijos požymiai yra:
plaučių  perkusinio garso paduslėjimas, sumažėjęs  garsinis
virpėjimas,  susilpnėjęs kvėpavimo garsas, drėgni,  dažniau
smulkūs, karkalai. Pleuros sudirginimą gali lydėti  krūtinės
skausmas. Jei pleuros pažeidimas sunkus, gali būti  ribojami
krūtinės inspiraciniai judesiai ir vaikas priverstas  gulėti,
sulenkęs kojas, ant pažeistos pusės. Skausmas gali plisti  į
sprandą (meningito  imitacija), petį arba pilvą,  simuliuojant
pilvo  organų ūmų chirurginį susirgimą. Kūdikiams  plaučių
perkusija  retai yra vertinga, išskyrus atvejus, kai  yra
eksudacinis pleuritas. Auskultuojant plaučius dažnai  girdimas
susilpnėjęs kvėpavimo garsas. Karkalai, kurie yra  būdingi
vyresnių vaikų pneumonijai, dažnai negirdimi  auskultuojant
kūdikius.  Dėl trumpo kvėpavimo garsų perdavimo  nuotolio,
santykinai mažo krūtinės ląstos dydžio kūdikių ir mažų  vaikų
kvėpavimo  garsas ne visuomet būna susilpnėjęs net  esant
eksudaciniam pleuritui ar empiemai.
  11.3.  Rentgenologiniams plaučių audinio   infiltracijos
požymiams.
  PASTABA. Esant nesunkiai nekomplikuotai ūmiai  apatinių
kvėpavimo takų infekcijai, vyresniems nei 2 mėn. amžiaus vaikams
rentgenologinis tyrimas nėra būtinas.
  11.4. Tipinis ir atipinis vaikų  pneumonijos  klinikiniai
sindromai nustatomi pagal 2 lentelėje išvardytus požymius.
  11.5. Vaikų sunkios pneumonijos kriterijai pateikiami  4
lentelėje.
     
          Vaikų sunkios pneumonijos kriterijai

                            4 lentelė
+---------------------------------------------------------------+
|     Kūdikių ir mažų vaikų sunkios pneumonijos kriterijai:|
|  - karščiavimas >38,5oC                   |
|  - kvėpavimo dažnis > 70 k/min.               |
|  - vidutinis arba labai žymus tarpšonkaulių tarpų įtraukimas |
|  - nosies paraudimas, cianozė                |
|  - intermituojanti apnėja                  |
|  - "kriuksintis" alsavimas                  |
|  - atsisakymas valgyti                    |
+---------------------------------------------------------------+
|     Vyresnių vaikų sunkios pneumonijos kriterijai:    |
|  - karščiavimas >38,5oC                   |
|  - kvėpavimo dažnis > 50 k/min.               |
|  - smarkiai pasunkėjęs kvėpavimas              |
|  - nosies paraudimas                     |
|  - cianozė                          |
|  - "kriuksintis" alsavimas                  |
|  - dehidratacijos požymiai                  |
+---------------------------------------------------------------+
  
          V. PNEUMONIJOS GYDYMO PRINCIPAI
                 
  12. Antibakterinis gydymas turi atitikti pneumonijos klinikinį
sindromą ir sunkumą. Kitos gydymo priemonės  (analgetikai,
antipiretikai,  hidratacija) skiriamos, esant   atitinkamoms
indikacijoms,  pagal  bendrus  sergančiųjų    infekcinėmis
uždegiminėmis ligomis gydymo principus.
  13.  Ambulatorinis  antibakterinis pneumonijos   gydymas,
kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto,
skiriamas tik nustačius pneumonijos diagnozę. Gydymas gali būti
skiriamas ambulatoriškai iš karto arba po gydymo stacionare.
  14. Esant medicininėms indikacijoms (diferencinės diagnostikos
problemos;  dažnai  pasikartojanti pneumonija;   neefektyvus
standartinis gydymas), bendrosios praktikos gydytojas, pediatras
ar vidaus ligų gydytojas pacientą siunčia pas pulmonologą  (ar
vaikų pulmonologą) konsultuotis.
  15. Jei pacientas buvo siųstas pas pulmonologą  konsultuotis
arba hospitalizuotas, pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros
paslaugas teikiančios įstaigos specialistas bendrosios praktikos
gydytojas, pediatras ar vidaus ligų gydytojas   vadovaujasi
pulmonologo raštiškais nurodymais dėl pneumonija  sergančio
paciento  gydymo vaistais, kompensuojamais iš   Privalomojo
sveikatos draudimo fondo biudžeto.
  16. Leidžiamieji vaistai gali būti keičiami geriamaisiais, kai
pasiekiama klinikinio gydymo poveikio, paciento  hemodinamika
stabili ir jis neserga gretutinėmis (pvz., virškinamojo trakto)
ligomis, bloginančiomis vaisto įsisavinimą ar jo  toleravimą.
Skyrus  geriamųjų  vaistų, paciento gydymą  galima   tęsti
ambulatoriškai.  Išrašant pacientą iš stacionaro  tolesniam
ambulatoriniam gydymui, skiriama tokios pačios, kuri buvo skirta
intraveniškai stacionare, ar kitos grupės, bet atitinkamo veikimo
spektro grupės geriamųjų antibiotikų. Antibakterinis  gydymas
tęsiamas  dar 72 val. po to, kai normalizuojasi  ligonio
temperatūra. Diagnozavus pneumoniją, esant atipiniam klinikiniam
sindromui, antibakterinis gydymas skiriamas iki 2 savaičių.
  17. Jei pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas
teikiančios įstaigos specialistas nesutinka su  konsultanto
nuomone, jis pagrindžia prieštaravimą ir siunčia pacientą  į
tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią
įstaigą atitinkamo specialisto konsultacijai.
  
 Suaugusiųjų, sergančių pneumonija, hospitalizavimo indikacijos

                            5 lentelė
+---------------------------------------------------------------+
|Amžius: vyresni kaip 65 metų                  |
|Sunkios ir (ar) blogai kontroliuojamos lėtinės gretutinės ligos|
|ar būklės:                           |
|  Cukrinis diabetas                      |
|  Inkstų, kepenų nepakankamumas                |
|  Stazinis širdies nepakankamumas               |
|  Plaučių ligos                        |
|  Alkoholizmas                        |
|  Aspiracija                         |
|  Piktybiniai navikai                     |
|  Imunosupresija (būklė ar gydymas) ar būklė po splenektomijos|
|  Alimentarinis išsekimas                   |
|  Parenteralinės skysčių korekcijos poreikis         |
|Socialinės prielaidos                     |
|Sunkios pneumonijos požymiai (1 lentelė)            |
|Kiti požymiai:                         |
|  Sąmonės sutrikimas                     |
|  Plaučių destrukcija (rentgenogramoje)            |
|  Eksudacinis pleuritas                    |
|  Pūlinės komplikacijos                    |
|  Infekcijos išplitimas už plaučių ribų            |
|  Leukocitų skaičius kraujyje > 30 x 10-9/l ar < 4 x 10-9/l  |
|  Hematokritas <30 proc.                   |
|  Hipoksemija: pO2 <60 mmHg (kvėpuojant aplinkos oru)     |
+---------------------------------------------------------------+

  Vaikų, sergančių pneumonija, hospitalizavimo indikacijos

                            6 lentelė
+---------------------------------------------------------------+
|Įtariant bakterinę pneumoniją vaikui iki 12 mėn. amžiaus    |
|SaO2 < 92%., cianozė                      |
|Kvėpavimo dažnis > 70 k/min. (kūdikiai ir vaikai iki 2 m.),  |
|kvėpavimo dažnis > 50 k/min. (vyresni vaikai)         |
|Pasunkėjęs kvėpavimas (stenėjimas, švokštimas ir kt.)     |
|Praeinanti apnėja arba "kriuksintis" alsavimas         |
|Atsisakymas valgyti arba dehidracijos požymiai         |
|Įtariant stafilokokinę pneumoniją               |
|Esant skysčiui pleuros ertmėje                 |
|Įtariant aspiracinę pneumoniją                 |
|Nesant teigiamo efekto praėjus 48 val. nuo antibakterinio   |
|gydymo pradžios                        |
|Esant nepalankioms buitinėms ir socialinėms sąlygoms šeimoje  |
|                                |
+---------------------------------------------------------------+

Visuomenėje įgytos suaugusiųjų pneumonijos ambulatorinis gydymas

                            7 lentelė
+----------------------------+----------------------------------+
|    Pacientų grupė    |       Gydymas       |
+----------------------------+----------------------------------+
|Tipinis sindromas,     |Amoxicillinum 1,5- 2 g per parą  |
|  asmenys iki 65 m.    |per os              |
|  amžiaus, nesant     |        arba       |
|  gretutinių ligų     |Penicillinum* 2 g per parą per os |
+----------------------------+----------------------------------+
|Tipinis sindromas,     |Amoxicillinum 2 g per parą per os |
|  asmenys iki 65 m.    |        arba       |
|  amžiaus, sergantys    |Amoxicillinum et Ac.       |
|  nesunkiomis gretutinėmis |clavulanicum** 500/125 mg tris  |
|  ligomis         |kartus per parą per os      |
|              |        arba       |
|              |Sultamicillinum** 375750 mg tris |
|              |kartus per parą per os      |
|              |        arba       |
|              |Cefuroximum 0,5 g du kartus per  |
|              |parą per os            |
|              |        arba       |
|              |Cefprozilum 0,5 g vieną kartą per |
|              |parą per os            |
+----------------------------+----------------------------------+
|Atipinis sindromas,     |Azitromycinum 0,5 g pirmą dieną, |
|  asmenys iki 65 m. amžiaus|0,25 g antrą ir trečią dieną per |
|              |os                |
|              |        arba       |
|              |Clarithromycinum 0,25 du kartus  |
|              |per parą per os          |
|              |        arba       |
|              |Roxitromycinum 0,3 vieną kartą per|
|              |parą per os            |
|              |        arba       |
|              |Spyramycinum 69 mln VV du kartus |
|              |per parą per os          |
|              |        arba       |
|              |Erythromycinum*** 2 g per parą per|
|              |os                |
+----------------------------+----------------------------------+

* Kai stebint tepinėlį per mikroskopą dominuoja  gramteigiami
diplokokai.
**  Plintant beta laktamazes išskiriančioms H.  influenzae
padermėms.
*** Pastarasis blogiau toleruojamas, neveikia H. influenzae.
  
  PASTABA. Kiti vaistai, skiriami ambulatoriškai  pneumonijai
gydyti, kompensuojami iš Privalomojo sveikatos draudimo  fondo
biudžeto (Ciprofloxacinum, Cefazolinum, Cefaclorum),  išrašomi
tęsiant pradėtą hospitalizuoto paciento intraveninį pneumonijos
gydymą, jei buvo skirta tokios pačios ar kitos grupės,  bet
atitinkamo veikimo spektro grupės antibiotikų pagal  stacionare
gydžiusio gydytojo rekomendacijas.
   
  Visuomenėje įgytos vaikų pneumonijos ambulatorinis gydymas

                            8 lentelė
+------------------------------+--------------------------------+
|     Antibiotikas     |      Dozavimas      |
+------------------------------+--------------------------------+
|Amoxicillinum* per os     |Iki 30 mėn. 3550 mg/kg per parą|
|               |(didžiausia paros dozė 3 g);  |
|               |daugiau kaip 30 mėn. 2535 mg/kg|
|               |per parą,            |
|               |dozę dalijant į 3 dalis.    |
+------------------------------+--------------------------------+
|               Arba               |
+------------------------------+--------------------------------+
|Amoxicillinum et Ac.     |Svoris iki 40 kg - 2040 mg/kg  |
|clavulanicum per os      |per parą (didžiausia paros dozė |
|               |3 g);              |
|               |svoris daugiau kaip 40 kg - kaip|
|               |suaugusiesiems,         |
|               |dozę dalijant į 3 dalis.    |
+------------------------------+--------------------------------+
|               Arba               |
+------------------------------+--------------------------------+
|Cefuroximum per os      |3 mėn.12 metų amžiaus 20 mg/kg |
|               |per parą (ne daugiau kaip 500 |
|               |mg), dozę dalijant į 2 dalis;  |
|               |vyresniems - kaip        |
|               |suaugusiesiems.         |
+------------------------------+--------------------------------+
|               Arba               |
+------------------------------+--------------------------------+
|Clarithromycinum** per os   |6 mėn.12 metų amžiaus 15 mg/kg |
|               |per parą, dozę dalijant į 2   |
|               |dalis;             |
|               |vyresniems - po 250 mg 2 kartus |
|               |per parą;            |
|               |sunkiais atvejais - iki 1g per |
|               |parą.              |
+------------------------------+--------------------------------+
|               Arba               |
+------------------------------+--------------------------------+
|Azithromycinum** per os    |6 mėn.12 metų amžiaus 10 mg/kg |
|               |per parą 3 dienas;       |
|               |vyresniems - po 500 mg per parą |
|               |3 dienas.            |
+------------------------------+--------------------------------+
   
  * Esant mažam plintančių H. influenzae padermių atsparumui.
  ** Įtarus atipinį sukėlėją.
  
  PASTABA. Atipinėms pneumonijoms gydyti, kaip  alternatyva
klaritromicinui  ir  azitromicinui,  gali  būti   vartojami
roksitromicinas ir spiromicinas.
             ____________________

                  PATVIRTINTA
                  Lietuvos Respublikos sveikatos
                  apsaugos ministro 2004 m. 
                  liepos 5 d. įsakymu 
                  Nr. V-506
                   
  PACIENTŲ, ATGAIVINTŲ PO STAIGIOS MIRTIES, DIAGNOSTIKOS IR
 AMBULATORINIO GYDYMO, KOMPENSUOJAMO IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS
       DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ, METODIKA
  
           I. BENDROSIOS NUOSTATOS
   
  1. Staigi kardialinė mirtis (toliau - SKM) - tai mirtis dėl
širdies ligos (pagrindinis požymis yra sąmonės  netekimas),
įvykstanti mažiau nei per valandą nuo simptomų pradžios.
  2. Pagrindinė SKM priežastis išsivysčiusiose šalyse - išeminė
širdies liga.
  3. Dažniausiai elektrokardiogramoje (toliau - EKG)  matomas
skilvelių virpėjimas (75-80 proc.), rečiau - bradiaritmijos. 5-
10 proc. atvejų SKM įvyksta nesant išeminės širdies ligos  arba
širdies nepakankamumo. SKM dažnumas - 0,36-1,28/1000 žmonių per
metus.
  4. Atgaivinus pacientą po SKM, jos pasikartojimo rizika gali
siekti 30 proc. per metus. Šiai rizikai sumažinti vis  dažniau
implantuojamas kardioverteris defibriliatorius (toliau -  IKD).
Tokie pacientai sudaro nedidelę bendro pacientų, patyrusių SKM,
skaičiaus dalį. 
  5. Tyrimų, vaistų ir gydomųjų procedūrų  veiksmingumas
apibūdinamas klasėmis (Error! Reference source not  found.
lentelė). 
  
1 lentelė. Diagnostinių ir gydomųjų metodų patikimumo lygiai ir 
veiksmingumas
+-----------------+---------------------------------------------+
|Klasės      |Apibūdinimas                 |
+-----------------+---------------------------------------------+
|I klasė     |Įrodyta (studijomis), kad procedūra naudinga |
+-----------------+---------------------------------------------+
|II klasė     |Nuomonės apie naudingumą prieštaringos    |
+-----------------+---------------------------------------------+
|IIa klasė    |Naudingumo persvara             |
+-----------------+---------------------------------------------+
|IIb klasė    |Naudingumas mažai įrodytas          |
+-----------------+---------------------------------------------+
|III klasė    |Metodas neveiksmingas            |
+-----------------+---------------------------------------------+
                
          II. DIAGNOSTIKA IR GYDYMAS

  6. Atgaivintą po SKM pacientą būtina siųsti pas  gydytoją
kardiologą konsultuotis. Dažniausiai atgaivintam po SKM pacientui
atsiranda indikacijų, rodančių, kad reikia implantuoti  IKD.
Išimtys - vainikinių arterijų įgimtos anomalijos ir  miokardo
tilteliai aplink vainikines arterijas, kai atgaivintam po  SKM
pacientui  ir  pirminei profilaktikai  vykdyti   taikytinas
chirurginis gydymas, bei Wolffo-Parkinsono-White'o  sindromas
(toliau - WPW), kai indikuotinas kateterinis arba  chirurginis
gydymas (papildomo laidumo tako abliacija). 
  7. Dėl indikacijų defibriliatoriaus implantavimo  sprendžia
gydytojas kardiologas. 
  8. Daug dažniau SKM įvyksta netikėtai, netgi tik pirmą kartą
pasireiškus išeminei širdies ligai (ūmi išemija,  miokardo
infarktas). Pirminė profilaktika leistų veiksmingiau  sumažinti
bendrą SKM skaičių. Dėl to turi būti taikoma SKM  pirminė
profilaktika, mažinama koronarinės širdies ligos (toliau - KŠL)
rizika  ir šalinami modifikuojamieji rizikos veiksniai  (2
lentelė). 

2 lentelė. SKM dėl išeminės širdies ligos rizikos veiksniai
+-------------------------------+-------------------------------+
|Nemodifikuojamieji       |Modifikuojamieji        |
+-------------------------------+-------------------------------+
|Amžius             |Rūkymas            |
|Vyriškoji lytis        |Hipertenzija          |
|Išeminė širdies liga giminėje |Dislipidemija         |
|Genetiniai           |Cukrinis diabetas       |
|                |Nutukimas           |
+-------------------------------+-------------------------------+

   III. RIZIKOS ĮVERTINIMAS, GYDYMAS IR PROFILAKTIKA PAGAL
           NOZOLOGINIUS VIENETUS
  
  9. SKM persirgus miokardo infarktu arba esant  širdies
nepakankamumui. Atgaivinus po SKM miokardo infarktu (toliau - MI)
persirgusį pacientą (SKM ne ūmaus MI metu), reikia spręsti  dėl
IKD implantavimo. Jei IKD neimplantuojamas, pacientui skiriamas
medikamentinis gydymas (amiodaronas, beta blokatoriai). 

3 lentelė. Atgaivintų po SKM pacientų, persirgusių miokardo
infarktu, gydymas
+---------------------------------+----------------+------------+
|Klasės              |    I    |  IIa   |
+---------------------------------+----------------+------------+
|Po skilvelių virpėjimo      |   IKD    |   -   |
+---------------------------------+----------------+------------+
|Hemodinamiškai blogai      |   IKD    |Amiodaronas |
|toleruojamos skilvelių      |        |      |
|tachikardijos          |        |      |
+---------------------------------+----------------+------------+
  
  9.1. Pacientams, persirgusiems MI ir su didele SKM rizika (jai
įvertinti  naudojami  klinikiniai rodikliai,  išvardyti   3
lentelėje), nustačius du ar daugiau I klasės rizikos  veiksnių,
skiriamas  amiodaronas ir sprendžiamas klausimas dėl   IKD
implantavimo.
  
1 lentelė. Įvairių klinikinių rodiklių reikšmė SKM rizikai
įvertinti persirgus miokardo infarktu
+------+--------------------+----------------+------------------+
|Klasės|     I     |   IIa    |    IIb    |
+------+--------------------+----------------+------------------+
|   |Demografiniai    |Skilvelių    |Vėlyvieji     |
|   |rodikliai (amžius > |ekstrasistolės |potencialai    |
|   |65 m.)       |Trumpalaikė   |Programinė    |
|   |Kairiojo skilvelio |skilvelinė   |elektrinė     |
|   |išstūmimo frakcija |tachikardija  |stimuliacija   |
|   |(toliau - KS IF) < |(toliau - SkT) |(toliau - ES)   |
|   |35 proc.      |Padidėjęs    |T bangos     |
|   |Sumažėjęs širdies  |ramybės būsenos |alternacija    |
|   |ritmo variabilumas |širdies     |ŠSD turbulencija |
|   |arba baroreceptorių |susitraukimų  |Infarktinės    |
|   |jautrumas      |dažnis (toliau -|arterijos     |
|   |          |ŠSD)      |atsidarymas    |
+------+--------------------+----------------+------------------+
  
  9.2. Priemonės pirminei SKM profilaktikai, persirgus  MI,
išvardytos 5 lentelėje.

5 lentelė. Pirminė SKM profilaktika persirgus miokardo infarktu
+--------------+----------------------+---------------+-----------+
|  Klasės  |     I      |   IIa   |  IIb  |
+--------------+----------------------+---------------+-----------+
|Persirgus   |Beta blokatoriai   |Polinesočiosios|-     |
|miokardo   |Angiotenziną     |riebiosios   |      |
|infarktu   |konvertuojančio    |rūgštys    |      |
|       |fermento inhibitoriai |Amiodaronas  |      |
|       |(toliau - AKFI)    |        |      |
|       |Dislipidemijos    |        |      |
|       |korekcija       |        |      |
|       |Aspirinas       |        |      |
+--------------+----------------------+---------------+-----------+
|Persirgus   |Beta blokatoriai   |Amiodaronas  |IKD    |
|miokardo   |Aspirinas       |        |Abliacija |
|infarktu +  |Aldosterono receptorių|        |Chirurgija |
|kairiojo   |blokatoriai      |        |      |
|skilvelio   |           |        |      |
|disfunkcija  |           |        |      |
+--------------+----------------------+---------------+-----------+
|Hemodinamiškai|     -      |Amiodaronas  |      |
|toleruojama  |           |Beta      |      |
|SkT      |           |blokatoriai  |      |
+--------------+----------------------+---------------+-----------+
|KS IF <40   |     IKD     |    -    |   -   |
|proc. + SkT  |           |        |      |
|salvės +   |           |        |      |
|sukeliama SkT |           |        |      |
+--------------+----------------------+---------------+-----------+
  
  10. Hipertrofinė kardiomiopatija. Tai gana dažna patologija
(~1/500 suaugusių). SKM gali patirti ir jauni žmonės,  neturėję
ligos simptomų.
  10.1.  IKD implantavimas rekomenduojamas kaip  pirminės
profilaktikos priemonė, kai yra 2 arba daugiau rizikos veiksnių.
Diagnostikos ir gydomosios priemonės išvardytos 6 lentelėje.
   
6  lentelė.  SKM  rizikos  įvertinimas  ir gydymas sergant
hipertrofine kardiomiopatija
+------------+-----------------------------------------------------+
|Klasės   |   I        IIa         IIb    |
+------------+--------------+--------------------+-----------------+
|Gydymas   |IKD      |     -     |    -    |
|atgaivinus |       |          |         |
|po SKM   |       |          |         |
+------------+--------------+--------------------+-----------------+
|Rizikos   |SkT      |Giminės patyrė SKM |Mutacijos su   |
|įvertinimas |Skilvelių   |Sinkopė       |įrodyta didele  |
|      |virpėjimas  |Tarpskilvelinė   |rizika      |
|      |       |pertvara >3 cm   |         |
|      |       |Trumpalaikė SkT   |         |
|      |       |Hipotenzija fizinio |         |
|      |       |krūvio mėginio metu |         |
+------------+--------------+--------------------+-----------------+
|Pirminė   |   -    |IKD         |Amiodaronas   |
|profilaktika|       |          |         |
+------------+--------------+--------------------+-----------------+
   
   11. Dilatacinė kardiomiopatija. SKM yra dažniausia mirties
priežastis sergant šios grupės ligomis (~50 proc.), ypač  esant
mažesnėms funkcinėms klasėms (IV širdies nepakankamumo (toliau -
ŠN) funkcinės klasės pacientų mirties mechanizmas rečiau susijęs
su ritmo sutrikimais). 
   11.1. Gydymas antiaritmikais maždaug toks pat neefektyvus
kaip ir persirgus MI. IKD įtaka pirminei profilaktikai  mažai
įrodytas. Diagnostikos ir gydomosios priemonės išvardytos  7
lentelėje.
   
7 lentelė. SKM rizikos įvertinimas ir gydymas sergant dilatacine
kardiomiopatija

+------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|Klasės   |    I    |    IIa    |    IIb    |
+------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|Gydymas   |IKD       |Aldosterono   |Amiodaronas   |
|atgaivinus |AKFI       |receptorių    |         |
|po SKM   |Beta blokatoriai |blokatoriai   |         |
+------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|Rizikos   |SkT       |Sinkopė     |KS IF      |
|įvertinimas |Skilvelių    |         |Trumpalaikė SkT |
|      |virpėjimas    |         |         |
+------------+-----------------+-----------------+-----------------+
|Pirminė   |AKFI       |IKD       |Amiodaronas   |
|profilaktika|Beta blokatoriai |Aldosterono   |         |
|      |         |receptorių    |         |
|      |         |blokatoriai   |         |
+------------+-----------------+-----------------+-----------------+
   
  12. Dešiniojo skilvelio aritmogeninė displazija. SKM dažniau
įvyksta esant išplitusiai DS patologijai arba kai įtrauktas ir
KS. 
  12.1.  Indikacijos implantuoti IKD yra, kai  skilvelių
tachikardijos blogai nuslopinamos vaistais. Rizikos įvertinimo ir
gydomosios priemonės išvardytos 8 lentelėje.

8 lentelė. SKM rizikos įvertinimas ir gydymas sergant dešiniojo
skilvelio aritmogenine displazija

+------------+---------------+---------------------+---------------+
|  Klasės  |     I   |      IIa    |    IIb   |
+------------+---------------+---------------------+---------------+
|Gydymas   |   IKD   |     -     |    -    |
|atgaivinus |        |           |        |
|po SKM   |        |           |        |
+------------+---------------+---------------------+---------------+
|Rizikos   |    -    |SkT/virpėjimas    |Giminės patyrė |
|įvertinimas |        |Dešiniojo skilvelio |SKM      |
|      |        |(toliau -DS)     |Vėlyvieji   |
|      |        |išsiplėtimas     |potencialai + |
|      |        |DS disfunkcija    |DS disfunkcija |
|      |        |SkT sukeliama    |Spontaninė SkT |
|      |        |elektrofiziologinio |Sukeliama SkT |
|      |        |tyrimo (toliau - EFT)|        |
|      |        |metu         |        |
+------------+---------------+---------------------+---------------+
|Pirminė   |    -    |IKD         |Antiaritmikai |
|profilaktika|        |           |        |
+------------+---------------+---------------------+---------------+
   
  13. Ilgo QT intervalo sindromai. Sergant šiomis ligomis yra
didelė SKM rizika. 
  13.1.  IKD rekomenduojamas kaip pirminės  profilaktikos
priemonė, kai sinkopės kartojasi vartojant maksimalias  beta
blokatorių dozes. Diagnostikos ir gydomosios priemonės išvardytos
9 lentelėje.

9 lentelė. SKM rizikos įvertinimas ir gydymas esant ilgo QT
intervalo sindromui
+------------+---------------------+----------------+--------------+
|  Klasės  |      I     |    IIa   |    IIb  |
+------------+---------------------+----------------+--------------+
|Gydymas   |IKD + beta      |    -    |   -    |
|atgaivinus |blokatoriai + vengti|        |       |
|po SKM   |QT ilginančių vaistų |        |       |
|      |Nesportuoti     |        |       |
+------------+---------------------+----------------+--------------+
|Rizikos   |Torsade de pointes  |Koreguotas QT  |Giminės patyrė|
|įvertinimas |polimorfinė skilvelių|intervalas >600 |SKM      |
|      |tachikardija /    |ms       |Padidėjusi QT |
|      |skilvelių virpėjimas |Sinkopė ar   |dispersija  |
|      |/ SKM        |neaiškios kilmės|       |
|      |           |sąmonės     |       |
|      |           |netekimai    |       |
|      |           |mažiems vaikams |       |
|      |           |Po gimdymo   |       |
|      |           |Sindaktilija + |       |
|      |           |AV blokada   |       |
|      |           |T bangos    |       |
|      |           |alternavimas  |       |
|      |           |Moteriškoji   |       |
|      |           |lytis      |       |
+------------+---------------------+----------------+--------------+
|Pirminė   |Vengti QT ilginančių |    -    |Kairioji   |
|profilaktika|vaistų        |        |simpatektomija|
|      |Nesportuoti (ši   |        |EKS      |
|      |rekomendacija IIa  |        |       |
|      |klasės nesant    |        |       |
|      |simptomų)      |        |       |
|      |Beta blokatoriai   |        |       |
+------------+---------------------+----------------+--------------+
   
  14. Brugados sindromas. Ši anomalija pasireiškia polimorfine
skilvelių tachikardija ir skilvelių virpėjimu. Jos priežastis yra
miocitų membranų natrio kanalų genetiniai defektai. 
  14.1. Diagnostikos ir gydomosios priemonės išvardytos  10
lentelėje.
   
10 lentelė. SKM rizikos įvertinimas ir gydymas sergant Brugados
sindromu
+------------+------------+---------------+------------------------+
|Klasės   |   I   |   IIa   |     IIb      |
+------------+------------+---------------+------------------------+
|Gydymas   |   -   |    -    |      -      |
|atgaivinus |      |        |            |
|po SKM   |      |        |            |
+------------+------------+---------------+------------------------+
|Rizikos   |   -   |Sinkopė    |Sukeliamas skilvelių  |
|įvertinimas |      |SKM šeimoje  |virpėjimas/SkT     |
|      |      |        |            |
+------------+------------+---------------+------------------------+
|Pirminė   |IKD     |    -    |IKD pacientams,     |
|profilaktika|pacientams, |        |neturintiems ligos   |
|      |kuriems   |        |požymių, kai sukeliamas |
|      |pasireiškė |        |SkT/virpėjimas     |
|      |sinkopė/SkT |        |            |
+------------+------------+---------------+------------------------+

  15. Katecholaminerginė polimorfinė skilvelių  tachikardija.
SKM rizika yra didelė jauniems pacientams (simptomai  dažnai
atsiranda jauname amžiuje). 
  15.1. Diagnostikos ir gydomosios priemonės išvardytos  11
lentelėje.

11  lentelė.  SKM  rizikos  įvertinimas ir gydymas sergant
katecholaminergine polimorfine SkT
+------------+------------+---------------+------------------------+
|Klasės   |   I   |   IIa   |     IIb      |
+------------+------------+---------------+------------------------+
|Gydymas   |IKD     |    -    |      -      |
|atgaivinus |      |        |            |
|po SKM   |      |        |            |
+------------+------------+---------------+------------------------+
|Rizikos   |   -   |Sinkopė    |Sukeliamas skilvelių  |
|įvertinimas |      |Giminės patyrė |virpėjimas/SkT     |
|      |      |SKM      |            |
+------------+------------+---------------+------------------------+
|Pirminė   |IKD     |    -    |IKD pacientams,     |
|profilaktika|pacientams, |        |neturintiems ligos   |
|      |kuriems   |        |požymių, kai sukeliamas |
|      |pasireiškė |        |SkT/virpėjimas     |
|      |sinkopė/SkT |        |            |
+------------+------------+---------------+------------------------+

  16. Aortos vožtuvo stenozė. SKM yra ~20 proc.  mirčių
priežastis. 
  16.1. Atsiradus simptomams rekomenduojama širdies  ydos
chirurginė korekcija. Diagnostikos ir gydomosios  priemonės
išvardytos 12 lentelėje.

12 lentelė. SKM rizikos įvertinimas ir gydymas esant aortos
vožtuvo stenozei
+------------+-------------+------------------+-----------------+
|Klasės   |   I   |    IIa    |    IIb    |
+------------+-------------+------------------+-----------------+
|Gydymas   |IKD     |    -     |    -    |
|atgaivinus |       |         |         |
|po SKM   |       |         |         |
+------------+-------------+------------------+-----------------+
|Rizikos   |Sinkopė   |Skilvelių     |Stenozės laipsnis|
|įvertinimas |Krūtinės   |aritmijos     |         |
|      |angina    |sukeliamos EFT  |         |
|      |       |metu       |         |
|      |       |Sumažėjusi fizinio|         |
|      |       |krūvio tolerancija|         |
+------------+-------------+------------------+-----------------+
|Pirminė   |Chirurgija  |Amiodaronas    |    -    |
|profilaktika|       |         |         |
+------------+-------------+------------------+-----------------+

  17. Mitralinio vožtuvo prolapsas. Šios patologijos  eiga
dažniausiai gerybinė. 
  17.1. Kai kurie pacientai turi didesnę SKM riziką (įvertinimo
kriterijai ir gydymo taktika išvardyti 13 lentelėje).

13 lentelė. SKM rizikos įvertinimas ir gydymas esant mitralinio
vožtuvo prolapsui
+------------+-------------+------------+------------------------------+
|Klasės   |   I   |  IIa   |       IIb       |
+------------+-------------+------------+------------------------------+
|Gydymas   |IKD     |   -   |       -        |
|atgaivinus |       |      |               |
|po SKM   |       |      |               |
+------------+-------------+------------+------------------------------+
|Rizikos   |Skilvelių  |Giminės   |Ilgas QT           |
|įvertinimas |tachikardijos|patyrė SKM |Dažnos, daugybinės skilvelių |
|      |Skilvelių  |Miksominiai |ekstrasistolės        |
|      |virpėjimas  |burių    |Sukeliama SkT         |
|      |       |pakitimai  |Mitralinė regurgitacija    |
|      |       |      |Vėlyvieji potencialai     |
+------------+-------------+------------+------------------------------+
|Pirminė   |   -   |   -   |       -        |
|profilaktika|       |      |               |
+------------+-------------+------------+------------------------------+

  18. Vainikinių arterijų įgimtos anomalijos. Didesnė  SKM
rizika esant kairiosios vainikinės arterijos anomalijoms  (jos
pradžia dešiniajame arba nekoronariniame Valsalvos sinuse). 
  18.1. Reikia skirti daugiau dėmesio jauniems  pacientams,
kurie  skundžiasi  krūtinės anginai  būdingais   skausmais.
Diagnostikos ir gydomosios priemonės išvardytos 14 lentelėje.

14 lentelė. SKM rizikos įvertinimas ir gydymas esant vainikinių
arterijų įgimtoms anomalijoms
+------------+----------+-----------------------------+----------+
|Klasės   |  I   |       IIa       |  IIb  |
+------------+----------+-----------------------------+----------+
|Gydymas   |Chirurgija|       -       |  -   |
|atgaivinus |     |               |     |
|po SKM   |     |               |     |
+------------+----------+-----------------------------+----------+
|Rizikos   |Skilvelių |Jauni pacientai, sergantys  |  -   |
|įvertinimas |virpėjimas|krūtinės angina, kai     |     |
|      |     |teigiamas krūvio mėginys   |     |
+------------+----------+-----------------------------+----------+
|Pirminė   |Chirurgija|       -       |  -   |
|profilaktika|     |               |     |
+------------+----------+-----------------------------+----------+

  19. Miokardo tilteliai. Kai kuriems pacientams ši patologija
fizinio  krūvio  metu gali sukelti išemiją ir   skilvelių
tachikardijas dėl arterijų perspaudimo. 
  19.1. Diagnostikos ir gydomosios priemonės išvardytos  15
lentelėje.

15 lentelė. SKM rizikos įvertinimas ir gydymas esant miokardo
tilteliams aplink vainikines arterijas
+------------------+-------------+------------------+-----------+
|Klasės      |   I   |    IIa    |  IIb  |
+------------------+-------------+------------------+-----------+
|Gydymas atgaivinus|Chirurgija  |    -     |   -   |
|po SKM      |       |         |      |
+------------------+-------------+------------------+-----------+
|Rizikos      |Skilvelių  |Miokardo išemija |   -   |
|įvertinimas    |virpėjimas  |         |      |
|         |SkT     |         |      |
+------------------+-------------+------------------+-----------+
|Pirminė      |Chirurgija  |    -     |   -   |
|profilaktika   |       |         |      |
+------------------+-------------+------------------+-----------+

  20. WPW sindromas. Esant šiai anomalijai SKM rizika  ~0,15
proc./m. dėl PV degeneravimo į skilvelių virpėjimą.
  20.1. Diagnostikos ir gydomosios priemonės išvardytos 16 
lentelėje.

16  lentelė. SKM rizikos įvertinimas ir gydymas esant WPW
sindromui
+------------+-------------+----------------------+----------------+
|Klasės   |   I   |     IIa     |   IIb    |
+------------+-------------+----------------------+----------------+
|Gydymas   |Abliacija/  |     -      |    -    |
|atgaivinus |chirurginis |           |        |
|po SKM   |gydymas   |           |        |
+------------+-------------+----------------------+----------------+
|Rizikos   |   -   |PV su trumpiausiu RR |    -    |
|įvertinimas |       |<250 ms        |        |
|      |       |Anterogradinis ERP < |        |
|      |       |270 ms        |        |
|      |       |Daugybiniai takai   |        |
+------------+-------------+----------------------+----------------+
|Pirminė   |Abliacija  |Abliacija nesant   |Amiodaronas   |
|profilaktika|(kai yra   |simptomų:       |IA, IC klasės  |
|      |didelis   |- giminės patyrė SKM |antiaritmikai  |
|      |laidumas per |- sportininkams    |        |
|      |papildomą  |           |        |
|      |pluoštą)   |           |        |
+------------+-------------+----------------------+----------------+

  20.2. Esant WPW sindromui ir prieširdžių virpėjimui, negalima
skirti verapamilio, diltiazemo, digoksino.
  21. Bradiaritmijos. 15-20 proc. SKM priežastis gali  būti
bradiaritmijos.  Ryški bradikardija gali būti išemijos  ir
skilvelių aritmijų priežastis. 
  21.1. 17 lentelėje išvardytos indikacijos, rodančios,  kad
reikia implantuoti elektrokardiostimuliatorių, kai yra didelė SKM
rizika dėl bradiaritmijos. 

17  lentelė.  SKM  rizikos  įvertinimas  ir  gydymas esant
bradiaritmijoms
+-----------------+----------+-----------------------+-------------------+
|Klasės      |  I   |     IIa     |    IIb    |
+-----------------+----------+-----------------------+-------------------+
|Įgyta      |  -   |III(o) AV blokada   |     -     |
|atrioventrikulinė|     |II(o) II tipo AV    |          |
|(toliau - AV)  |     |blokada        |          |
|blokada     |     |Sinkopė        |          |
|         |     |Kai yra ŠN ar kita   |          |
|         |     |širdies liga      |          |
+-----------------+----------+-----------------------+-------------------+
|Įgimta III(o) AV |Sinkopė  |      -      |     -     |
|blokada     |Ilgas QT |            |          |
|         |intervalas|            |          |
|         |Širdies  |            |          |
|         |yda    |            |          |
+-----------------+----------+-----------------------+-------------------+
|Lėtinė bi- ar  |Kai yra ŠN|Sinkopė        |     -     |
|trifascikulinė  |ar kita  |HV intervalas =>100 ms |          |
|blokada     |širdies  |Blokada žemiau Hiso  |          |
|         |liga   |pluošto        |          |
|         |     |Stimuliuojant     |          |
|         |     |prieširdžius atsiranda |          |
|         |     |laidumo sutrikimų   |          |
+-----------------+----------+-----------------------+-------------------+
   
  22. Dažniausiai taikomų SKM gydymo ir pirminės profilaktikos
priemonių rekomendacijos:
  22.1. 18-20 lentelėse sugrupuotos indikacijos,  rodančios,
kokius gydymo metodus taikyti SKM pirminei profilaktikai  ir
pacientui, atgaivintam po SKM, gydyti.

18  lentelė. Indikacijos, rodančios, kad reikia implantuoti
kardioverterį defibriliatorių
+------+------------------+-----------------+------------------------+
|Klasės|Liga       |Pirminė     |Gydymas atgaivinus po  |
|   |         |profilaktika   |SKM           |
+------+------------------+-----------------+------------------------+
|I   |Po MI       |         |Po SkT/virpėjimo,    |
|   |         |         |netoleruojamos SKT   |
+------+------------------+-----------------+------------------------+
|I   |Po MI       |KS IF <35-40   |            |
|   |         |proc.,      |            |
|   |         |trumpalaikės SkT |            |
|   |         |arba sukeliama  |            |
|   |         |SkT       |            |
+------+------------------+-----------------+------------------------+
|I   |Brugados sindromas|Simptomai dėl  |Skilvelių virpėjimas,  |
|   |         |trumpalaikių SkT,|SkT           |
|   |         |sinkopės     |            |
+------+------------------+-----------------+------------------------+
|   |         |Simptomai dėl  |            |
|   |         |trumpalaikių SkT,|            |
|   |         |sinkopės     |            |
+------+------------------+-----------------+------------------------+
|I   |Hipertrofinė KMP |         |Skilvelių virpėjimas,  |
|   |         |         |SkT           |
+------+------------------+-----------------+------------------------+
|I   |Ilgo QT sindromas |         |Skilvelių virpėjimas  |
|   |         |         |torsade de pointes, kai |
|   |         |         |vartojami beta     |
|   |         |         |blokatoriai       |
+------+------------------+-----------------+------------------------+
|I   |Aortos stenozė  |         |Skilvelių virpėjimas  |
+------+------------------+-----------------+------------------------+
|I   |MV prolapsas, DS |         |Skilvelių virpėjimas  |
|   |aritmogeninė   |         |            |
|   |displazija,    |         |            |
|   |dilatacinė KMP  |         |            |
+------+------------------+-----------------+------------------------+
|I   |Katecholaminerginė|         |Skilvelių virpėjimas,  |
|   |SkT        |         |kai vartojami beta   |
|   |         |         |blokatoriai       |
+------+------------------+-----------------+------------------------+
|IIa  |Hipertrofinė KMP |Didelės rizikos |            |
|   |         |pacientai,    |            |
|   |         |turintys ligos  |            |
|   |         |simptomų     |            |
+------+------------------+-----------------+------------------------+
|IIa  |Dilatacinė KMP  |Didelės rizikos |            |
|   |         |pacientai    |            |
+------+------------------+-----------------+------------------------+
|IIa  |Aritmogeninė DS  |SkT/didelės   |            |
|   |displazija    |rizikos pacientai|            |
+------+------------------+-----------------+------------------------+
|IIa  |Ilgo QT sindromas |Simptomai    |            |
|   |         |vartojant beta- |            |
|   |         |blokatorius   |            |
+------+------------------+-----------------+------------------------+
|IIb  |Brugados sindromas|Pacientai,    |Spontaninės toleruojamos|
|   |         |neturintys ligos |SkT           |
|   |         |simptomų, kai  |            |
|   |         |sukeliama SkT/  |            |
|   |         |virpėjimas    |            |
+------+------------------+-----------------+------------------------+

19 lentelė. Rekomendacijos, kaip vartoti beta blokatorius SKM
gydyti ir profilaktikai
+------+------------------+------------------+---------------------+
|Klasės|Liga       |Pirminė      |Gydymas atgaivinus po|
|   |         |profilaktika   |SKM         |
+------+------------------+------------------+---------------------+
|I   |Persirgus MI   |MI metu ir po jo, |           |
|   |         |esant ar nesant ŠN|           |
+------+------------------+------------------+---------------------+
|I   |Dilatacinė KMP  |Visi pacientai  |           |
+------+------------------+------------------+---------------------+
|I   |Ilgo QT sindromas |Esant simptomams |           |
+------+------------------+------------------+---------------------+
|I   |Ilgo QT sindromas |         |Beta blokatoriai +  |
|   |         |         |IKD         |
+------+------------------+------------------+---------------------+
|IIa  |Po MI       |         |SkT/virpėjimas    |
+------+------------------+------------------+---------------------+
|IIa  |Ilgo QT sindromas |Nesant simptomų  |           |
+------+------------------+------------------+---------------------+
|IIa  |Miokardo tilteliai|    -     |           |
+------+------------------+------------------+---------------------+
|IIa  |Katecholaminerginė|Visiems      |           |
|   |SkT        |         |           |
+------+------------------+------------------+---------------------+
|IIa  |Katecholaminerginė|         |Skilvelių      |
|   |SkT        |         |virpėjimas/SkT    |
+------+------------------+------------------+---------------------+
|IIb  |DS aritmogeninė  |    -     |           |
|   |displazija    |         |           |
+------+------------------+------------------+---------------------+

20 lentelė. Rekomendacijos, kaip vartoti amiodaroną SKM gydyti ir
profilaktikai
+------+----------------+--------------------+-------------------+
|Klasės|Liga      |Pirminė profilaktika|Gydymas atgaivinus |
|   |        |          |po SKM       |
+------+----------------+--------------------+-------------------+
|IIa  |Po MI      |Esant ar nesant ŠN |          |
+------+----------------+--------------------+          |
|IIa  |Po MI      |          |SkT/virpėjimas   |
+------+----------------+--------------------+-------------------+
|IIa  |Aortos stenozė |Didelės rizikos   |          |
|   |        |pacientai      |          |
+------+----------------+--------------------+-------------------+
|IIb  |Hipertrofinė KMP|Kai kuriems     |          |
|   |        |pacientams,     |          |
|   |        |turintiems ritmo  |          |
|   |        |sutrikimų      |          |
+------+----------------+--------------------+-------------------+
|IIb  |Dilatacinė KMP |Kai kuriems su SkT |          |
+------+----------------+--------------------+-------------------+
|IIb  |WPW       |Nesant simptomų,  |          |
|   |        |kaip alternatyva  |          |
|   |        |abliacijai     |          |
+------+----------------+--------------------+-------------------+

  23.  Dažniausiai  vartojamų vaistų  dozės   pacientams,
atgaivintiems po SKM, gydyti ir pirminei profilaktikai.
  23.1.  Kai reikia skirti beta blokatorius, gali  būti
vartojamas metoprololis - 25-200 mg per parą per os, arba  gali
būti skiriamos kitų beta blokatorių ekvivalentiškos  dozės.
Amiodarono palaikomoji dozė - 200-400 mg per parą - skiriama po
4-6 g įsotinamosios dozės (kuri skiriama per keletą dienų, 600-
1200 mg per parą).
              _______________

                  PATVIRTINTA
                  Lietuvos Respublikos sveikatos
                  apsaugos ministro 2004 m. 
                  liepos 5 d. įsakymu 
                  Nr. V-506

PAROKSIZMINIŲ TACHIKARDIJŲ DIAGNOSTIKOS IR AMBULATORINIO GYDYMO,
 KOMPENSUOJAMO IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO
             LĖŠŲ, METODIKA

           I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Paroksizminė tachikardija (toliau - PT) - tai dažno širdies
plakimo priepuolis, kuriam būdinga:
  1.1. staigi priepuolio pradžia ir pabaiga;
  1.2. ritmiška širdies veikla priepuolio metu;
  1.3.  širdies susitraukimų dažnis (toliau - ŠSD)  priepuolio
metu nuo 100 iki 250 k./min.
  2. Pagal ritmo sutrikimo substrato lokalizaciją paroksizminės
tachikardijos yra skirstomos į skilvelines (toliau - SkT)  ir
supraventrikulines tachikardijas (toliau - SVT). SVT skirstomos į
prieširdines, atrioventrikulinės mazgines ir atrioventrikulines
reciprokines tachikardijas, esant papildomiems laidumo pluoštams.

          II. DIAGNOSTIKA IR TYRIMAI
   
  Kai  įtariama PT, apylinkės terapeutas arba  bendrosios
praktikos gydytojas:
  3.1. Įvertina kliniką. Paroksizminėms tachikardijoms būdinga:
  3.1.1. staigi širdies plakimo priepuolio pradžia, taip  pat
staigi jo pabaiga;
  3.1.2. širdis priepuolio metu plaka dažnai ir ritmiškai;
  3.1.3. tachikardijos priepuolį gali nutraukti  refleksiniai
mėginiai; 
  3.1.4. pacientai PT priepuolio metu skundžiasi  nemaloniu
jutimu krūtinėje, dusuliu, galvos svaigimu, kartais  įvyksta
sinkopė;
  3.1.5. PT, trunkanti kelias savaites ar mėnesius, gali sukelti
tachikardinę kardiomiopatiją (toliau - KMP). 
  3.2. Atlieka diagnostinius tyrimus:
  3.2.1. užregistruoja ir įvertina paciento, esančio  ramybės
būsenos, 12 derivacijų elektrokardiogramą (toliau - EKG); 
  3.2.2. esant galimybei, atlieka 12 derivacijų EKG  ritmo
sutrikimo metu. Jei paciento būklė yra sunki, pakanka  užrašyti
bent vieną EKG derivaciją prieš nutraukiant priepuolį.  EKG
vertinama:
  3.2.2.1. ŠSD priepuolio metu;
  3.2.2.2. QRS komplekso plotis ir forma;
  3.2.2.3. QRS kompleksų reguliarumas;
  3.2.2.4. P dantelių dažnis ir santykis su QRS kompleksu;
  3.2.2.5. EKG kitimas glomus caroticus masažo metu ar leidžiant
į veną adenoziną.
  3.3.  PT diagnozuojama atlikus kardiogramą (bent  vieną
derivaciją) priepuolio metu. Pirmą kartą diagnozavus paroksizminę
tachikardiją, pacientas siunčiamas pas gydytoją  kardiologą
tachikardijos priežasčiai nustatyti ir tolesnio gydymo taktikai
parinkti.
  4. Gydytojas kardiologas esant reikalui atlieka:
  4.1. echokardiografiją;
  4.2. laboratorinį kraujo tyrimą;
  4.3. dozuoto fizinio krūvio mėginį;
  4.4. Holterio 24 val. ar kitos trukmės EKG monitoravimą;
  4.5. perstemplinį širdies elektrofiziologinį tyrimą;
  4.6. intrakardinį elektrofiziologinį tyrimą.
  5. PT diagnozuojama užregistravus kardiogramą  klinikinio
priepuolio arba elektrofiziologinio tyrimo metu (toliau - EFT). 

      III. PAROKSIZMINĖS TACHIKARDIJOS GYDYMAS
                
  6. PT gydymas skirstomas į du etapus:
  6.1. PT priepuolio nutraukimas,
  6.2. sinusinio ritmo palaikymas tarp priepuolių.

 IV. SIAURŲ QRS KOMPLEKSŲ TACHIKARDIJOS PRIEPUOLIO NUTRAUKIMAS
                
  7. Siaurų QRS kompleksų tachikardija yra tokia tachikardija,
kurios metu QRS kompleksų plotis yra mažesnis nei 120 ms.
  8. Jei hemodinamika yra nestabili, atliekama  elektrinė
kardioversija.
  9. Jei hemodinamika yra stabili:
  9.1. atliekami vegetaciniai mėginiai (Valsalvos mėginys, miego
ančio masažas, vėmimas, veido panardinimas į šaltą +5  Co
vandenį);
  9.2. atliekama perstemplinė prieširdžių stimuliacija;
  9.3. skiriama verapamilio - 10-15 mg į veną arba 40-80 mg per
os; 
  9.4. skiriama adenozino* - 6-12 mg į veną;
  9.5. skiriama metoprololio - 10-15 mg į veną;
  9.6. skiriama propafenono - 70-210 mg į veną arba 300-600 mg
per os;
  9.7.skiriama amiodarono - 150-450 mg į veną;
  9.8. skiriama digoksino - 0,25-0,5 mg į veną.
  
  * Vaistas nekompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo
fondo biudžeto (toliau - PSDF) lėšų. Vadovaujantis  Europos
kardiologų draugijos ir Amerikos kardiologų  kolegijos/Amerikos
širdies  asociacijos gairėmis, vaistas įtrauktas į  gydymo
metodikas, nes yra vienas iš saugiausių vaistų nutraukiant siaurų
QRS kompleksų tachikardijos priepuolius.
   
 V. PLAČIŲ QRS KOMPLEKSŲ TACHIKARDIJOS PRIEPUOLIO NUTRAUKIMAS
                
  10. Plačių QRS kompleksų tachikardija yra tokia tachikardija,
kurios metu QRS kompleksų plotis yra didesnis nei 120 ms.
  11. Jei hemodinamika yra nestabili, atliekama  elektrinė
kardioversija.
  12. Jei hemodinamika yra stabili, leidžiama:
  12.1. amiodarono - 150-450 mg į veną (pirmo  pasirinkimo
vaistas, skiriamas pacientams, kurių labai sutrikusi  kairiojo
skilvelio funkcija). Netinka pacientams, kuriems  polimorfinė
verpstinė plačių QRS kompleksų tachikardija kyla dėl ilgo  QT
intervalo;
  12.2. lidokaino - 100 mg į veną;
  12.3. prokainamido - 1,0-1,5 g į veną.

VI. PAROKSIZMINĖS TACHIKARDIJOS PRIEPUOLIO NUTRAUKIMO ALGORITMAS
                
            +---------------+
            |Hemodinamiškai |
            |  stabili  |
            | tachikardija |
            +------+--------+
               |
        +-------------+----------------+
        |               |
    +---------------+        +-------------+
    | Siauri QRS  |        | Platūs QRS |
    | kompleksai  |        | kompleksai |
    |  (<120ms)  |        | (=>120ms) |
    +--------+------+        +-------+-----+
        |               |
        |           +-------+-----+
        |           |       |
      +------+     +-------------+  +---------------+
      |   |     | Nustatyta, |  |  SkT arba  |
      | SVT |<---------+ kad tai yra |  | mechanizmas |
      |   |     |   SVT   |  |  nežinomas  |
      +---+--+     +----+--------+  +---+-----------+
        |         |        |
    +---------------+        +--------------------+
    | Vegetaciniai |      |  |Į veną: amiodarono, |
    |mėginiai arba į|        | arba prokainamido, |
    |   veną:   |      |  |  arba lidokaino  |
    | adenozino*, |        |          |
    |   arba   |      |  |          |
    | verapamilio |        |          |
    +--------+------+      |  +---------+----------+
        |                |
    +---------------+      |  +--------------------+
    |  Nutraukia  |        |   Nutraukia   |
    +--------+------+      |  +---------+----------+
        |                |
    +---------------+      |    +----+-----+
    |        |          |     |
  +------+   +-------------+  |  +-------+  +-------+
  | Taip |   |   Ne,   |    | Taip |  | Ne  |
  +------+   |tachikardija |  |  +-------+  +--+----+
        |tęsiasi su AV|            |
        |  blokada  |  |          |
        +------+------+    +---------------+----+
            |      |  | PT nutraukimas EIT |
            |        +--------------------+
            |      |
+----------------------------------------+
|Į veną: propafenono  + verapamilio i/v|
|arba amiodarono    + verapamilio i/v|
|arba prokainamido   + verapamilio i/v|
|arba nutraukimas-stimuliacija/EIT; ar  |
|dažnio kontrolė             |
+----------------------------------------+

  EIT - elektroimpulsoterapija 
  * Vaistas nekompensuojamas iš PSDF lėšų.
  PASTABA. Jei hemodinamika nestabili, priepuolis nutraukiamas
EIT.
  
     VII. SUPRAVENTRIKULINIŲ TACHIKARDIJŲ GYDYMAS
  
  13. SVT gali būti ilgalaikė (trunkanti ilgiau nei  30
sekundžių) ir trumpalaikė (trunkanti trumpiau nei 30 sekundžių).
  14. Vaistai sinusiniam ritmui tarp priepuolių palaikyti gali
būti skiriami tais atvejais, kai priepuolio metu SVT  yra
ilgalaikė ir/arba simptominė.
  
        VIII. PRIEŠIRDINĖS TACHIKARDIJOS
  
  15. Neadekvati sinusinė tachikardija.
  16. Neadekvati sinusinė tachikardija yra pastovus  sinusinio
ritmo padažnėjimas daugiau nei 100 k./min., kuris  neatitinka
fizinio ir emocinio krūvio, ligos būklės ar vaisto poveikio. 
  17. Diagnostikos kriterijai:
  17.1. pastovi sinusinė tachikardija (daugiau nei 100 k./min.)
dieną,  normalus  dažnis naktį, kurį patvirtina   Holterio
monitoravimas; 
  17.2. tachikardija (ir simptomai) yra neparoksizminė;
  17.3. P bangos morfologija ir endokardinio sužadinimo seka yra
tokios pačios kaip ir sinusinio ritmo metu;
  17.4. atmesta antrinė sisteminė priežastis  (hipertirozė,
feochromocitoma, netreniruotumas).
  18. Gydymas:
  18.1. skiriama metoprololio - 25-200 mg per parą per os;
  18.2. atliekama perkateterinė radiodažninė abliacija (toliau -
RDA);
  18.3. sinusinio mazgo reciprokinė tachikardija;
  18.4. sinusinio mazgo reciprokinė tachikardija yra prieširdinė
reciprokinė tachikardija, kurios substratas yra sinusinio mazgo
zonoje.
  19. Diagnostikos kriterijai:
  19.1. tachikardija yra paroksizminė;
  19.2. P bangos morfologija ir endokardinio sužadinimo seka yra
tokios pačios kaip ir sinusinio ritmo metu;
  19.3. tachikardija yra sukeliama ir/ar nutraukiama prieširdine
ekstrasistole arba prieširdiniu stimulu;
  19.4. tachikardiją nutraukia vegetaciniai mėginiai  arba
adenozinas;
  19.5. tachikardijos kilimas nepriklauso nuo impulso sklidimo
prieširdžiuose ar AV mazge laiko.
  20. Gydymas:
  20.1. priepuolis nutraukiamas būdais, išvardytais IV skyriuje;
  20.2. atliekama perkateterinė RDA.
  21. Fokalinė prieširdinė tachikardija.
  22. Fokalinė prieširdinė tachikardija - tai  prieširdinė
tachikardija, kuriai būdingas išcentrinis sužadinimo  bangos
sklidimas  iš  židinio, esančio už sinusinio mazgo   ribų
prieširdyje.
  23. Diagnostiniai kriterijai:
  23.1. tachikardijos dažnis - 100-250 k./min.;
  23.2. P banga tachikardijos metu paprastai  registruojama
antroje tachikardijos ciklo (R-R intervalo) dalyje;
  23.3. PR ir RP intervalai yra nepastovūs, priklauso  nuo
tachikardijos dažnio;
  23.4. galima funkcinė AV blokada (pvz., laidumas 2:1,  3:1,
netolygus ir t. t.);
  23.5.  tarp P dantelių priepuolio metu EKG   paprastai
registruojama izoelektrinė linija.
  25. Gydymas:
  25.1. priepuolis nutraukiamas būdais, išvardytais IV skyriuje;
  25.2. perkateterine RDA;
  25.3. jei pacientas atsisako visiško tachikardijos priežasties
pašalinimo ir yra poreikis apsaugoti pacientą nuo SVT priepuolio,
skiriama:
  25.3.1. verapamilio - 120-480 mg per parą per os.
  25.3.2. metoprololio - 25-200 mg per parą per os.
  25.3.3. propafenono - 450-900 mg per parą per os.
  25.3.4. amiodarono - 200-400 mg per parą per os (palaikomoji
dozė).
  
     IX. ATRIOVENTRIKULINĖS MAZGINĖS TACHIKARDIJOS
  
  26. AV mazginė reciprokinė tachikardija.
  27. AV mazginė reciprokinė tachikardija yra SVT, kuri  gali
kilti dėl skirtingomis laidumo ir refrakteriškumo  savybėmis
pasižyminčių AV mazgo takų.
  28. Diagnostikos kriterijai:
  29.1. tachikardija dažniausiai kyla šuoliškai  pailgėjus
atrioventrikulinio sklidimo AV mazge laikui;
  29.2. retrogradinė siaura P banga gali būti  registruojama
prieš QRS kompleksą arba viduryje tarp QRS kompleksų;
  29.3. preliminariai diagnozė yra patikslinama  perstemplinio
EFT metu;
  29.4. galutinai diagnozė yra nustatoma intrakardinio EFT metu.
  30. Gydymas:
  30.1. priepuolis nutraukiamas būdais, išvardytais IV skyriuje;
  30.2. perkateterine RDA;
  30.3. jei pacientas atsisako visiško tachikardijos priežasties
pašalinimo ir reikia jį apsaugoti nuo SVT priepuolio, skiriama:
  30.3.1. verapamilio - 120-480 mg per parą per os;
  30.3.2. metoprololio - 25-200 mg per parą per os;
  30.3.3. propafenono - 450-900 mg per parą per os;
  30.3.4. amiodarono - 200 mg per parą per os  (palaikomoji
dozė);
  30.4. jei priepuoliai yra reti, pacientas juos toleruoja  ir
nenori visiškai pašalinti tachikardijos priežasties, palaikomojo
gydymo antiaritminiais vaistais galima ir neskirti, o  kilusį
priepuolį nutraukti "tablete iš kišenės": 
  30.4.1. verapamilio (trumpo veikimo) - 80-160 mg per os;
  30.4.2. propafenono - 300-600 mg per os;
  30.4.3. jei kilusio priepuolio nutraukti 0 punkte nurodytais
būdais nepavyksta, jį reikia nutraukti būdais, išvardytais  IV
skyriuje.
  31. AV mazginė automatinė tachikardija.
  32. AV mazginė automatinė tachikardija yra SVT, kuri kyla dėl
padidėjusio  AV mazgo, jungties ar Hiso pluošto  ląstelių
automatinio aktyvumo.
  33. Diagnostikos kriterijai:
  33.1. tachikardija kyla palaipsniui greitėjant AV ritmui, jos
pradžia nesusijusi su ekstrasistole;
  33.2. galima retrogradinė ir antegradinė disociacija;
  33.3. tachikardija negali būti nei sukeliama, nei nutraukiama
perstemplinio EFT metu;
  33.4. galutinai diagnozė yra nustatoma intrakardinio EFT metu.
  34. Gydymas:
  34.1. perkateterine RDA;
  34.2. medikamentinis gydymas mažai efektyvus, gali  būti
skiriama:
  34.2.1. verapamilio - 120-480 mg per parą per os;
  34.2.2. metoprololio - 25-200 mg per parą per os;
  34.2.3. propafenono - 450-900 mg per parą per os;
  34.2.4. amiodarono - 200-400 mg per parą per os (palaikomoji
dozė).
  
   X. ATRIOVENTRIKULINĖS RECIPROKINĖS TACHIKARDIJOS ESANT
         PAPILDOMIEMS LAIDUMO PLUOŠTAMS
  
  35. Atrioventrikulinė ortodrominė tachikardija.
  36. Atrioventrikulinė ortodrominė tachikardija yra SVT, kurios
metu sužadinimo banga antegradine kryptimi sklinda  normalia
širdies laidžiąja sistema (AV mazgu ir Hiso pluoštu),  o
retrogradine kryptimi iš skilvelių į prieširdžius  sugrįžta
papildomu laidumo pluoštu.
  37. Sinusinio ritmo metu papildomas laidumo pluoštas gali būti
laidus antegradine kryptimi. Tokiu atveju EKG matomas  WPW
fenomenas: trumpas PQ intervalas bei delta banga.
  38. Jei papildomas laidumo pluoštas yra laidus  tiktai
retrogradine kryptimi, tai sinusinio ritmo metu PQ intervalas bus
normalus ir EKG įprastinė.
  39. Diagnostikos kriterijai:
  39.1. tachikardija dažniausiai kyla po supraventrikulinės ar
skilvelinės ekstrasistolės;
  39.2. retai retrogradinė P banga gali būti registruojama prieš
QRS kompleksą arba viduryje tarp QRS kompleksų;
  39.3. preliminariai diagnozė patikslinama perstemplinio  EFT
metu;
  39.4. galutinai diagnozė nustatoma intrakardinio EFT metu.
  40. Gydymas:
  40.1. priepuolio nutraukimas būdais, išvardytais IV skyriuje;
  40.2. perkateterine papildomo laidumo pluošto RDA;
  40.3. jei pacientas atsisako visiško tachikardijos priežasties
pašalinimo ir reikia jį apsaugoti nuo SVT priepuolio  atkryčių,
skiriama:
  40.3.1. propafenono - 450-900 mg per parą per os;
  40.3.2. amiodarono - 200-400 mg per parą per os (palaikomoji
dozė);
  40.3.3. verapamilio - 120-480 mg per parą per os;
  40.3.4. metoprololio - 25-200 mg per parą per os.
  40.4. Jei priepuoliai yra reti, pacientas juos toleruoja  ir
nenori visiškai pašalinti tachikardijos priežasties, palaikomojo
gydymo antiaritminiais vaistais galima ir neskirti, o  kilus
priepuoliui jį nutraukti "tablete iš kišenės": 
  40.4.1. verapamilio (trumpo veikimo) - 80-160 mg per os;
  40.4.2. propafenono - 300 mg per os.
  40.5. Jei kilusio priepuolio nutraukti 40.4 punkte nurodytais
būdais nepavyksta, jį reikia nutraukti būdais, išvardytais  IV
skyriuje.
  41. Atrioventrikulinė antidrominė tachikardija.
  42. Atrioventrikulinė antidrominė tachikardija yra PT, kurios
metu sužadinimo banga antegradine kryptimi sklinda  papildomu
laidumo  pluoštu, o retrogradine kryptimi iš skilvelių  į
prieširdžius sugrįžta normalia širdies laidžiąja sistema  (AV
mazgu ir Hiso pluoštu) arba kitu papildomu laidumo pluoštu.
  43. Diagnostikos kriterijai:
  43.1. tachikardijos metu QRS kompleksai yra platūs  (daugiau
kaip 120 ms);
  43.2. sinusinio ritmo metu papildomas laidumo pluoštas  yra
laidus  antegradine  kryptimi. Tokiu atveju  EKG   matomas
preeksitacinis fenomenas: dažniausiai trumpas PQ intervalas bei
delta banga;
  43.3. delta bangos poliariškumas dažniausiai atitinka  QRS
kompleksų poliarizaciją plačių QRS kompleksų tachikardijos metu.
Retrogradinė P banga SVT metu matoma retai, ji  dažniausiai
registruojama 100-140 ms už QRS komplekso;
  43.4. preliminariai diagnozė patikslinama perstemplinio  EFT
metu;
  43.5. galutinai diagnozė nustatoma intrakardinio EFT metu.
  44. Gydymas:
  44.1. priepuolis nutraukiamas būdais, išvardytais IV skyriuje;
  44.2. perkateterine papildomo laidumo pluošto (-ų) RDA;
  44.3. jei pacientas atsisako visiško tachikardijos priežasties
pašalinimo ir yra poreikis apsaugoti pacientą nuo SVT priepuolio
atkryčių, skiriama:
  44.3.1. propafenono - 450-900 mg per parą per os;
  44.3.2. amiodarono - 200-400 mg per parą per os (palaikomoji
dozė);
  44.3.3. metoprololio - 25-200 mg per parą per os;
  44.3.4.  vaistai, blokuojantys AV mazgą (kalcio  kanalų
blokatoriai,  digoksinas), neskiriami, kadangi jie   didina
prieširdžių virpėjimo su antegradiniu laidumu pro  papildomą
laidumo pluoštą riziką.
  
 XI. PRIEŠIRDŽIŲ VIRPĖJIMAS, ESANT PAPILDOMAM LAIDUMO PLUOŠTUI
      (ESANT WPW SINDROMUI, TLK 10 KODAS I45.6)
  
  45. Prieširdžių virpėjimo metu sužadinimas į  skilvelius
patenka ne tik pro AV mazgą bei Hiso pluoštą, bet ir  pro
papildomą laidumo pluoštą.
  46. Laidumas pro papildomą pluoštą gali būti daug didesnis nei
pro normalią laidžiąją sistemą, todėl PV priepuolio  metu
skilvelių susitraukimo dažnis gali būti pavojingai didelis (250-
350 k./min.), o šis ritmo sutrikimas gali degeneruoti į skilvelių
virpėjimą.
  47. Diagnostikos kriterijai:
  47.1. tachikardijos metu QRS kompleksai yra platūs  (daugiau
kaip 120 ms);
  47.2. sinusinio ritmo metu papildomas laidumo pluoštas  yra
laidus  antegradine  kryptimi. Tokiu atveju  EKG   matomas
preeksitacinis fenomenas: dažniausiai trumpas PQ intervalas bei
delta banga;
  47.3. delta bangos poliarizacija dažniausiai atitinka  QRS
kompleksų poliarizaciją plačių QRS kompleksų tachikardijos metu.
Retrogradinė P banga SVT metu matoma retai, ji  dažniausiai
registruojama 100-140 ms už QRS komplekso;
  47.4. preliminariai diagnozė patikslinama perstemplinio  EFT
metu;
  47.5. galutinai diagnozė nustatoma intrakardinio EFT metu.
  48. Gydymas:
  48.1. priepuolio nutraukimas būdais, išvardytais IV skyriuje;
  48.2. perkateterine papildomo laidumo pluošto (-ų) RDA;
  48.3. jei pacientas atsisako visiško tachikardijos priežasties
pašalinimo ir reikia apsaugoti jį nuo SVT priepuolio  atkryčių,
skiriama:
  48.3.1. propafenono - 450-900 mg per parą per os;
  48.3.2. amiodarono - 200-400 mg per parą per os (palaikomoji
dozė);
  48.3.3. metoprololio - 25-200 mg per parą per os;
  48.3.4.  vaistai, blokuojantys AV mazgą (kalcio  kanalų
blokatoriai,  digoksinas)  neskiriami, kadangi jie   didina
prieširdžių virpėjimo su antegradiniu laidumu pro  papildomą
laidumo pluoštą riziką.
  
     XII. SKILVELINIŲ TACHIKARDIJŲ KLASIFIKAVIMAS
  
  49. Skilveline tachikardija vadinama tokia  tachikardija,
kurios priežastis ir kilimo mechanizmas yra skilveliuose.
  50. Tachikardijos metu prieširdžiai gali būti  sužadinami
retrogradiškai santykiu 1:1, galima retrogradinė VA  blokada
(santykiu 2:1, netaisyklinga ir t. t.) arba visiška skilvelių ir
prieširdžių veiklos disociacija.
  51. Diagnostikos kriterijai:
  51.1. tachikardijos metu QRS kompleksai dažniausiai yra platūs
(daugiau kaip 120 ms);
  51.2. skilvelių sužadinimo dažnis yra didesnis arba  lygus
prieširdžių sužadinimo dažniui;
  51.3.  preliminariai  diagnozė gali  būti   patikslinama
perstemplinio EFT metu;
  51.4. jei reikia, diagnozė patikslinama intrakardinio  EFT
metu.
  52. Skilvelinė tachikardija pagal EKG morfologiją skiriama į:
  52.1. monomorfinę - visose 12 EKG derivacijų  tachikardijos
metu QRS kompleksų forma yra vienoda;
  52.2. polimorfinę - tachikardijos metu QRS kompleksų forma yra
skirtinga;
  52.3. atskira polimorfinės SkT rūšimi laikoma  "verpstinė"
(torsade de pointes) tachikardija, kuri dažniausiai yra susijusi
su ilgu QT intervalu.
  53. Skilvelinė tachikardija pagal trukmę skiriama į:
  53.1. trumpalaikę - SkT trunka iki 30 sekundžių  (nutrūksta
savaime);
  53.2. ilgalaikę - SkT trunka ilgiau nei 30 sekundžių  arba
sukelia reikšmingus hemodinamikos sutrikimus.
  54. Monomorfinė skilvelinė tachikardija pagal kilmę skiriama
į:
  54.1. susijusią su struktūrine širdies liga:
  54.1.1. išemine širdies liga;
  54.1.2. persirgtu miokardo infarktu;
  54.1.3. dilatacine kardiomiopatija (KMP);
  54.1.4. dešiniojo skilvelio aritmogenine displazija;
  54.1.5. jungiamojo audinio liga, infiltracine KMP ir kt.;
  54.1.6. širdies navikais;
  54.1.7. po širdies operacijų; 
  54.1.8. Hiso pluošto kojyčių tachikardija.
  54.2. nesusijusią su struktūrine širdies liga:
  54.2.1. idiopatinė (jautri adenozinui, verapamiliui);
  54.2.2. katecholaminerginė;
  54.2.3. dešiniojo arba kairiojo skilvelio išvarymo trakto;
  54.2.4. Hiso pluošto kojyčių tachikardija;
  54.2.5. atsiradusi dėl intoksikacijos vaistais.
  55. Polimorfinė skilvelinė tachikardija pagal kilmę skiriama
į:
  55.1. susijusią su ilgu QT intervalu:
  55.1.1. įgimtu (Romano-Wardo, Jervellio,  Langės-Nielseno
sindromai);
  55.1.2.  įgytu  (intoksikacija  cheminėmis   medžiagomis,
medikamentais, elektrolitų disbalansas ir t.t.).
  55.2. nesusijusią su ilgu QT intervalu:
  55.2.1. ūminė miokardo išemija;
  55.2.2. ūminis miokarditas;
  55.2.3. intoksikacija ŠVG, kitais medikamentais;
  55.2.4. Brugada sindromas;
  55.2.5. hipertrofinė KMP;
  55.2.6. ilgalaikės monomorfinės SkT degeneravimas;
  55.2.7. katecholaminerginė.
  
       XIII. SKILVELINIŲ TACHIKARDIJŲ GYDYMAS
  
  56. Skilvelinės tachikardijos priepuolis EKG pasireiškia kaip
plačių QRS kompleksų tachikardija, todėl nutraukiamas  būdais,
išvardytais V skyriuje.
  57.  Monomorfinė skilvelinė tachikardija, nesusijusi  su
struktūrine širdies liga:
  57.1. jei SkT priežastis - intoksikacija  medikamentais,
cheminėmis  medžiagomis, elektrolitų disbalansas -   reikia
pašalinti priežastį;
  57.2. esant DS ar KS išvarymo trakto tachikardijai, skiriama:
  57.2.1. metoprololio - 25-200 mg per parą per os;
  57.2.2. verapamilio - 120-480 mg per parą per os;
  57.2.3. propafenono - 450-900 mg per parą per os;
  57.3. esant Hiso pluošto kojyčių ar su His-Purkinjė  sistema
susijusiai tachikardijai:
  57.3.1. verapamilio - 120-480 mg per parą per os.
  57.4. Jei medikamentinis gydymas neefektyvus arba  pacientas
pageidauja visiškai pašalinti tachikardijos priežastį - taikomas
intrakardinis EFT bei SkT substrato perkateterinė RDA.
  57.5. Jei pacientas atsisako visiško tachikardijos priežasties
pašalinimo arba perkateterinė RDA yra neefektyvi,  skiriama
amiodarono - 200-400 mg per parą per os (palaikomoji dozė).
  58.  Monomorfinė  skilvelinė tachikardija, susijusi   su
struktūrine širdies liga:
  58.1. Pacientams, persirgusiems miokardo infarktu, sergantiems
dilatacine KMP, arba jei yra kitos struktūrinės širdies  ligos
požymių, skiriama amiodarono - 200-400 mg per parą per  os
(palaikomoji dozė).
  58.2. Jei medikamentinis gydymas neefektyvus arba  pacientas
pageidauja visiškai pašalinti tachikardijos priežastį - taikomas
intrakardinis EFT bei SkT substrato perkateterinė RDA.
  59.  Polimorfinė skilvelinė tachikardija, nesusijusi  su
struktūrine širdies liga:
  59.1. Pacientams, kuriems diagnozuotas įgimtas ilgas  QT
intervalas arba katecholaminerginė SkT, skiriama metoprololio -
100-200 mg per parą per os.
  59.2. Pacientams, kuriems diagnozuotas įgytas ilgas  QT
intervalas:
  59.2.1. reikia šalinti ilgo QT intervalo priežastį;
  59.2.2. skirti magnio sulfato į veną.
  59.3. Pacientams, kurių QT intervalas yra normalus, skiriamas
propafenonas - 450-900 mg per parą per os.
  60.  Polimorfinė  skilvelinė tachikardija, susijusi   su
struktūrine širdies liga: pacientams, persirgusiems  miokardo
infarktu arba sergantiems dilatacine kardiomiopatija,  skiriama
amiodarono - 200-400 mg per parą per os (palaikomoji dozė).
  61. Staigios mirties prevencija: jei ligonis turi struktūrinės
širdies ligos požymių ir jam yra buvęs skilvelinės tachikardijos
priepuolis, reikia įvertinti staigios mirties riziką.
            _________________

                  PATVIRTINTA
                  Lietuvos Respublikos sveikatos
                  apsaugos ministro 2004 m. 
                  liepos 5 d. įsakymu 
                  Nr. V-506
                
 PRIEŠIRDŽIŲ VIRPĖJIMO IR PRIEŠIRDŽIŲ PLAZDĖJIMO DIAGNOSTIKOS IR
 AMBULATORINIO GYDYMO, KOMPENSUOJAMO IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS
       DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ, METODIKA
                
           I. BENDROSIOS NUOSTATOS
                
  1. Prieširdžių virpėjimas - supraventrikulinė  aritmija,
apibūdinama kaip dažni ir neritmiški prieširdžių susitraukimai. 
  2. Prieširdžių plazdėjimas - supraventrikulinė  aritmija,
apibūdinama kaip reguliari prieširdžių tachikardija,  kurios
dažnis paprastai yra 230-350 kartų per minutę.
  3. Prieširdžių virpėjimas (toliau - PV) - vienas  dažniausių
širdies ritmo sutrikimų, sudaro apie 35 proc. visų širdies ritmo
sutrikimų, dėl kurių hospitalizuojami pacientai. Ši  aritmija
nustatoma 0,4 proc. bendrosios populiacijos individų, sergamumo
PV didėjimas priklauso nuo amžiaus. Prieširdžių  plazdėjimas
(toliau - PP) sudaro apie 5 proc. visų širdies ritmo sutrikimų,
dėl kurių hospitalizuojami pacientai. Sergant PV insulto rizika
bendrojoje populiacijoje 2-7 kartus yra didesnė.  Framinghamo
studijos duomenimis, pacientų, sergančių PV, mirštamumas 2 kartus
didesnis, palyginti su tais, kuriems buvo diagnozuotas sinusinis
ritmas. Įvairių studijų duomenimis, tromboembolinių komplikacijų
rizika, sergant PP, sudaro 1,7-7 proc.
  
            II. KLASIFIKACIJA
                
       Klinikiniai prieširdžių virpėjimo tipai

            +---------------+
            | Pirmą kartą |
            | diagnozuotas |
    +----------------+-------+-------+---------------+
    |            |            |
    |            |            |
    \/            |            \/
+--------------+        |        +---------------+
|Paroksizminis |        |        |Persistentinis |
|  PV-1,4,  |<---------------+-------------->|PV-2,4, savaime|
|  savaime  |        |        |neišnykstantis |
| išnykstantis |        |        |        |
+------+-------+        |        +-------+-------+
    |            |            |
    |            |            |
    |            \/           |
    +--------------->+---------------+<--------------+
            |        |
            | Permanentinis |
            |   PV-3   |
            +---------------+

  -1 - epizodas, trunkantis 7 ar mažiau parų (dažniausia mažiau 
nei 24 val.); 
  -2 - epizodas, trunkantis paprastai daugiau nei 7 paras; 
  -3 - kardioversija nesėkminga arba netaikyta; 
  -4 - nuolat pasikartojantis paroksizminis ar  persistentinis
PV.
   
  4. PP klasifikacija: 
  4.1. Tipinis PP "prieš laikrodžio rodyklę" -  dažniausias
tipas;
  4.2. Tipinis PP "pagal laikrodžio rodyklę";
  4.3. Atipinis PP;
  4.4. PP, susijęs su chirurginiais randais.
   
III. SU PRIEŠIRDŽIŲ VIRPĖJIMU IR PLAZDĖJIMU SUSIJUSIOS KLINIKINĖS
             BŪKLĖS IR LIGOS
                  
  5. Ūminės: alkoholis, chirurginė intervencija,  elektros
trauma,  plaučių  arterijos  embolija,  plaučių    ligos,
hipertiroidizmas, elektrolitų balanso sutrikimas, infekcija.
  6. PV, susijęs su struktūrine širdies liga: vožtuvų patologija
(dažniausiai mitralinė yda), arterinė hipertenzija (ypač  esant
kairiojo skilvelio hipertrofijai, (toliau - KSH),  koronarinė
širdies liga, (toliau - KŠL), kardiomiopatijos, įgimtos širdies
ydos, sinusinio mazgo disfunkcija.
  7. PV, nesusijęs su struktūrine širdies liga:  dažniausiai
jaunų (iki 60 m.) pacientų; 30-45 proc. paroksizminis PV, 20-25
proc. - persistentinis PV.
  8. Autonominės nervų sistemos paveiktas PV: šiais atvejais PV
priežastis yra autonominė nervų sistema. Šį PV svarbu atpažinti,
nes nuo to labai priklauso medikamentinio gydymo parinkimas.
  
 IV. PRIEŠIRDŽIŲ VIRPĖJIMO IR PLAZDĖJIMO DIAGNOSTIKOS KRITERIJAI
  
  9. PV ir PP įtarimas.
  9.1. PV įtariamas:
  9.1.1. jei pacientas skundžiasi dažnu ir neritmingu  širdies
plakimu,  o apžiūros metu nustatomas nereguliarus  pulsas;
nespecifiniais negalavimais, dažniausiai susijusiais su širdies
nepakankamumu (toliau - ŠN), ar KŠL: sumažėjusiu fizinio krūvio
toleravimu, dusuliu ramybės ir/ar fizinio krūvio metu,  bendru
silpnumu, galvos svaigimu, skausmu krūtinėje;
  9.1.2. dalis pacientų nusiskundimų neturi, ir  aritmija
įtariama atsitiktinai nustačius nereguliarų pulsą.
  9.2. PP įtariamas jei pacientas skundžiasi dažnu  širdies
plakimu ir nespecifiniais negalavimais, dažniausiai susijusiais
su ŠN ar KŠL: dusuliu ramybės ir/ar fizinio krūvio metu, bendru
silpnumu, galvos svaigimu, skausmu krūtinėje.
  10. PV ir PP diagnozavimas.
  10.1.  PV  diagnozuojamas atlikus bent  1   derivacijos
elektrokardiogramą (toliau - EKG) ar Holterio 24 val.  EKG
monitoravimo  tyrimą: P danteliai neregistruojami,  dažnos,
nereguliarios  virpėjimo  bangos,  nereguliarus   skilvelių
susitraukimas  (jei normalus atrioventrikulinis   laidumas).
Reguliarūs R-R intervalai ir reti skilvelių  susitraukimai
diagnozuojami, kai yra visiška atrioventrikulinė blokada. Plačių
QRS kompleksų neritmiška tachikardija yra PV su Hiso  pluošto
kojytės blokada ar su laidumu per papildomus laidumo takus. 
  10.2. Tipinis "prieš laikrodžio rodyklę" PP  diagnozuojamas,
atlikus 12 derivacijų EKG: neigiamos "pjūklo" pavidalo F bangos
II, III, aVF ir mažos amplitudės I, aVL derivacijose.  R-R
intervalai gali būti reguliarūs arba nereguliarūs (kai keičiasi
atrioventrikulinis laidumas). Atsižvelgiant į atrioventrikulinį
laidumą, PP gali būti tachisistolinis, normosistolinis  ir
bradisistolinis.
  
              V. TYRIMAI
  
  11. Minimalus tyrimas, diagnozavus PV/PP, kurį  atlieka
bendrosios praktikos gydytojas ar apylinkės terapeutas.
  11.1. Anamnezė ir objektyvus tyrimas, kurių metu nustatoma:
  11.1.1. simptomai, susiję su PV/PP;
  11.1.2. klinikinis PV/PP tipas (paroksizminis, persistentinis
ar permanentinis);
  11.1.3. PV/PP kilimo data (jeigu įmanoma);
  11.1.4. PV/PP dažnis, trukmė, predisponuojamieji  veiksniai,
ankstesnių PV/PP epizodų tipas ir nutraukimo būdai;
  11.1.5. medikamentinis gydymas ir jo poveikis (jei toks buvo
skiriamas);
  11.1.6. struktūrinės širdies ligos ar kitos PV/PP etiologinės
būklės, buvo atlikta širdies operacija.
  11.2. 12 derivacijų EKG.
  11.3. Krūtinės ląstos rentgenologinis tyrimas.
  11.4. Laboratoriniai kraujo tyrimai:
  11.4.1.  kraujo  serumo kalio koncentracijos,   įtariant
hipokalemiją ar hiperkalemiją;
  11.4 2. hematologinis kraujo tyrimas - visiems pacientams;
  11.4.3. gliukozės koncentracijos - visiems pacientams.
  12. Bendrosios praktikos gydytojas ar apylinkės  terapeutas
gali siųsti pacientą pas kitus gydytojus specialistus,  kai
įtariama, kad PV/PP galėjo lemti ar jo gydymui gali  turėti
reikšmės kitų organų sistemų ligos (gydytojų:  endokrinologo,
pulmonologo, hematologo ir kt.).
  13. Jeigu diagnozavus PV/PP pacientas serga ir 16  skyriuje
išvardytomis ligomis ar būklėmis, dėl kurių padidėja  gyvybei
grėsmingų komplikacijų rizika, pacientas turi būti siunčiamas į
stacionarą. Pacientams, kuriems diagnozuojamas PV/PP, ir  jo
trukmė <48 val., reikia grąžinti sinusinį ritmą per 48 val. nuo
PV/PP kilimo pradžios. Visais kitais atvejais, diagnozavus PV/PP,
jei jo trukmė >48 val. arba nežinoma, bendrosios  praktikos
gydytojas  ar  apylinkės terapeutas turi  skirti   širdies
susitraukimų dažnį (toliau - ŠSD) retinančius vaistus  ir
varfariną (esant kontraindikacijoms - aspiriną), kaip aprašyta 23
skyriuje, atlikti anksčiau išvardytus tyrimus ir siųsti pacientą
pas gydytoją kardiologą.
  14. Gydytojas kardiologas, esant reikalui, atlieka  šiuos
tyrimus:
  14.1. Echokardiografijos.
  14.2. Laboratorinius kraujo tyrimus:
  14.2.1. šlapalo ir kreatinino koncentracijos;
  14.2.2. skydliaukės hormonų (tireotropinio hormono (toliau -
TTH) ir laisvo tiroksino (toliau - LT4);
  14.2.3. D-dimerų.
  14.3. Dozuoto fizinio krūvio mėginį.
  14.4. Perstemplinės prieširdžių stimuliacijos.
  14.5. Holterio 24 val. EKG monitoravimą ar ilgalaikį  EKG
monitoravimą kitais metodais.
  14.6. Perstemplinę echokardiografiją.
  15. Gydytojas kardiologas gali siųsti pacientą pas  kitus
gydytojus specialistus, kai įtariama, kad PV/PP galėjo lemti ar
jo gydymui gali turėti reikšmės kitų organų sistemų  ligos
(endokrinologo, pulmonologo, hematologo ir kt.).
  16. Gyvybei pavojingų aritmijų ar būklių riziką  didinančios
ligos ir būklės sergant PV/PP:
  16.1.  antegradiškai funkcionuojantis papildomas  laidumo
pluoštas, kai trumpiausias RR intervalas <= 250 ms;
  16.2. ryškus KS sistolinės funkcijos nepakankamumas -  KS
išstūmimo  frakcija (toliau - IF) mažesnė kaip 30  proc.
(tachisistolinis PV/PP gali nulemti gyvybei pavojingą būklę  -
plaučių edemą);
  16.3 tachisistolinis PV/PP ir ryškūs struktūriniai  širdies
pakitimai (pvz., kritinė mitralinė yda);
  16.4. PV/PP ir ūminis koronarinis sindromas;
  16.5. PV/PP ir ūminis galvos smegenų kraujotakos sutrikimas.
  17. Ligos ir būklės, kurios gali lemti gyvybei  pavojingus
širdies ritmo ir laidumo sutrikimus, gydant PV/PP antiaritmiškai
veikiančiais vaistais:
  17.1. vidutinė ir didelė kairiojo skilvelio  hipertrofija,
(tarpskilvelinė pertvara diastolėje (toliau - TSPd)  ir/ar
kairiojo skilvelio užpakalinė sienelė diastolėje (toliau - KSUSd)
daugiau kaip 14 mm);
  17.2. KŠL;
  17.3. ilgo QT sindromas;
  17.4. sistolinis KS nepakankamumas, kai IF mažesnė nei  40
proc.;
  17.5.  antegradiškai funkcionuojantis papildomas  laidumo
pluoštas;
  17.6. sinusinio mazgo disfunkcija ar  atrioventrikulinio
laidumo sutrikimai;
  17.7. kai kartu yra komplikuotų skilvelių ritmo sutrikimų.
  18. Intrakardinis elektrofiziologinis tyrimas: 
  18.1. kai PV/PP susijęs su antegradiniu papildomu  laidumo
pluoštu;
  18.2. kai kartu su PV egzistuoja predisponuojamosios aritmijos
- PP ir paroksizminė supraventrikulinė tachikardija, o  PV
medikamentinis gydymas neefektyvus;
  18.3. kai įtariamas fokalinis PV, o medikamentinis  gydymas
neefektyvus ar pacientas dėl objektyvių priežasčių negali  būti
gydomas vaistais;
  18.4. kai yra indikacijų atrioventrikulinio mazgo blokadai/
modifikacijai.
  19. Gydytojas kardiologas pacientą konsultuoja ir gydo 17 bei
18 punkte nurodytais atvejais.
  
           VI. GYDYMO PRINCIPAI
  
  20. Kardioversija - procedūra, kuria pacientui,  dažniausiai
sergančiam persistentiniu PV/PP, siekiama grąžinti  sinusinį
ritmą.
  20.1. Apie kardioversijos tikslingumą ir būdą, kai  nėra
indikacijų skubiai grąžinti sinusinį ritmą, sprendžia gydytojas
kardiologas. Kardioversija pacientams, kurių PV/PP trukmė  <48
val.  arba jie nuolat vartoja varfariną, o   tarptautinis
normalizuotas santykis (toliau - TNS) paskutines 3-4 sav.  buvo
2,0-3,0,  atliekama  tuojau  pat. Be  pacientų   paruošimo
antikoaguliantais, elektrinė kardioversija atliekama ir skubiais
atvejais. Visais kitais atvejais kardioversija atliekama  tik
vartojant  antikoaguliantus  atitinkamai parengus   pacientą
(aprašyta 23 punkte).
  20.2.  Elektrinė  kardioversija  atliekama   stacionare
intensyviosios  kardiologijos  ar  reanimacijos   skyriuose,
operacinėse, kur yra reikalinga įranga ir specialistai.
  20.2.1. Skubi elektrinė kardioversija atliekama esant PV ar PP
šiais atvejais:
  20.2.1.1. ūminio miokardo infarkto;
  20.2.1.2. aritmogeninio šoko;
  20.2.1.3. plaučių edemos;
  20.2.1.4. krūtinės anginos, kuri nepagydoma vaistais;
  20.2.1.5. sergant tachisistoliniu PV/PP su  antegradiniu
laidumu per papildomą laidumo taką.
  20.2.2. Bendrosios praktikos gydytojas, apylinkės terapeutas
ar gydytojas kardiologas privalo pacientą kuo skubiau siųsti  į
stacionarą visais 20.2.1 punkte išvardytais atvejais.
  20.2.3. Sergant PP pirmo pasirinkimo priemonė,  siekiant
grąžinti sinusinį ritmą, - kardioversija, dažninanti prieširdžių
stimuliavimą  per  stemplę.  Ji gali būti  atliekama   ir
ambulatoriškai.
  20.3. Medikamentinė kardioversija. Jeigu vaistas  sinusiniam
ritmui grąžinti skiriamas pirmą kartą arba jo vartojimo būdas yra
parenterinis, pacientui vaistas turi būti skiriamas  sveikatos
priežiūros  įstaigoje.  Vaistą,  skirtą    medikamentinei
kardioversijai, parenka gydytojas kardiologas. Jei pacientas jau
yra  vartojęs  peroralinį  antiaritminį  vaistą,   skirtą
kardioversijai,  jei nėra kontraindikacijų vėl jį  skirti,
kardioversiją ambulatoriškai gali atlikti ir bendrosios praktikos
gydytojas ar apylinkės terapeutas.
  20.3.1. Vaistai, skiriami medikamentinei kardioversijai:
  20.3.1.1. propafenonas per os ar į veną;
  20.3.1.2. amiodaronas per os ar į veną;
  20.3.1.3. chinidinas per os.
  20.3.2. Jeigu PV/PP trunka mažiau arba lygiai 7 d.:
  20.3.2.1. Pirmo pasirinkimo vaistas - propafenonas per os ar į
veną (kai pacientas neserga struktūrine širdies liga ar nedidele
KSH, kai TSPd ir/ar KSUSd <14mm). Skiriant vaistą PP sergančiam
pacientui, būtina kartu skirti verapamilį ar metoprololį,  nes
propafenonas  gali sulėtinti plazdėjimo dažnį ir   sukelti
atrioventrikulinį laidumą 1:1.
  20.3.2.2. Antro pasirinkimo vaistai:
  20.3.2.2.1. Amiodaronas per os ar į veną (skiriamas,  kai
žinoma, kad propafenonas neefektyvus ar pacientas jo netoleruoja,
kai pacientas serga struktūrine širdies liga: KŠL, ŠN, KSH (TSPd
ir/arKSUSd  =>14mm),  anksčiau skiriant  propafenoną   buvo
proaritmija).
  20.3.2.2.2. Chinidinas per os (skiriamas po to, kai pasiekiama
normosistolija  trumpai veikiančiu verapamiliu ar metoprololiu,
ar vartojant vieną iš šių vaistų). 
  20.3.3.  Jeigu PV/PP trunka daugiau kaip 7 d.,  pirmo
pasirinkimo vaistas - amiodaronas per os ar į veną;
  20.3.4. sergant PP medikamentinė kardioversija mažai efektyvi,
didelių randomizuotų studijų nėra.
  PASTABA. Gydant PV/PP, visada pirmiausia reikia šalinti  ir
gydyti ligas bei būkles, kurios gali sukelti ritmo  sutrikimą,
palaikyti jį ar turėti reikšmės gydymui vaistais.
  
1  lentelė.  Sinusinio  ritmo  grąžinimo  vaistai, skiriami
pacientams, sergantiems PV/PP
+-----------+---------+----------------------+-------------------+
|Vaistas  |Skyrimo |Dozavimas       |Galimos      |
|      |būdas  |           |komplikacijos   |
+-----------+---------+----------------------+-------------------+
|Propafeno- |Per os  |600 mg        |Hipotenzija,    |
|nas    |     |           |prieširdžių    |
|      |     |           |plazdėjimas 1:1  |
|      |     |           |          |
|      |Į veną  |1,5-2,0 mg/kg per   |          |
|      |     |10-20 min.      |          |
+-----------+---------+----------------------+-------------------+
|Amiodaronas|Per os  |Stacionare: 1,2-1,8 g |Hipotenzija,    |
|      |     |per parą, dalijant  |bradikardija, QT  |
|      |     |paros dozę į 3 dalis, |pailgėjimas,    |
|      |     |iki suminės 10 g   |polimorfinė    |
|      |     |dozės, po to - 100-400|"verpstinė"    |
|      |     |mg per parą.     |skilvelių     |
|      |     |Ambulatoriškai:    |tachikardija    |
|      |     |600-800 mg per parą, |(torsade de    |
|      |     |dalijant paros dozę  |pointes) - retai, |
|      |     |per 3 dalis, iki   |virškinamojo trakto|
|      |     |suminės        |sutrikimas,    |
|      |     |10 g dozės, po to -  |konstipacija,   |
|      |     |200-400 mg per parą. |flebitas (skiriant |
|      |     |           |į veną)      |
|      |     |           |          |
|      |Į veną/ |5-7 mg/kg per     |          |
|      |per os  |30-60 min., po to -  |          |
|      |     |1,2-1,8 g per parą į |          |
|      |     |veną ar per os,    |          |
|      |     |dalijant paros dozę į |          |
|      |     |3 dalis, iki suminės |          |
|      |     |10 g dozės, po to -  |          |
|      |     |100-400 mg per parą. |          |
+-----------+---------+----------------------+-------------------+
|Chinidinas |Per os  |0,75-1,5 g per    |QT pailgėjimas,  |
|      |     |6-12 val., dozę    |polimorfinė    |
|      |     |dalijant po 0,2 g kas |"verpstinė"    |
|      |     |2 val. Kartu skirti  |skilvelių     |
|      |     |skilvelių susitraukimo|tachikardija    |
|      |     |dažnį retinančius   |(torsade de    |
|      |     |vaistus.       |pointes),     |
|      |     |           |virškinamojo trakto|
|      |     |           |sutrikimas,    |
|      |     |           |hipotenzija    |
+-----------+---------+----------------------+-------------------+
   
  21. PV ir PP atkryčių profilaktika.
  21.1. Gydymo objektas - paroksizminis PV/PP ir persistentinis
PV/PP po kardioversijos. Visais atvejais pirmiausia turi  būti
gydomos  ir šalinamos ligos bei būklės, sukeliančios   ar
predisponuojančios  PV/PP.  Antiaritminių  vaistų   skyrimas
indikuotinas, kai paroksizminis PV/PP ar persistentinio  PV/PP
epizodai yra simptominiai, kai PV/PP sukelia ūminį  širdies
nepakankamumą  ar  pablogina  jau  esantį,  kai    yra
tachikardiomiopatijos  išsivystymo  pavojus.   Antiaritmiškai
veikiantys vaistai ilgam vartoti paprastai neskiriami po pirmojo
PV/PP epizodo, jeigu pacientas neserga struktūrine širdies liga.
  21.2. Vaistai, skiriami PV/PP atkryčių profilaktikai:
  21.2.1. metoprololis per os; 
  21.2.2. verapamilis per os;
  21.2.3. propafenonas per os;
  21.2.4. amiodaronas per os;
  21.2.5. chinidinas per os.
  21.3. Antiaritminis vaistas skiriamas atsižvelgiant ne tik į
jo efektyvumą, bet, pirmiausia, - į jo saugumą ir  struktūrinę
širdies  ligą.  Jeigu  monoterapija  neefektyvi,   galima
antiaritmiškai veikiančių vaistų kombinacija.
  21.4. Pirmo pasirinkimo vaistai (gali askirti  bendrosios
praktikos gydytojas ar apylinkės terapeutas):
  21.4.1. Metoprololis (modifikuoto poveikio) - kai PV/PP kyla
tik fizinio krūvio metu, idiopatinis PV, kai PV kyla  dėl
adrenerginės sistemos suaktyvėjimo. Skiriama 50-200 mg per  os
1-2 kartus per dieną, maksimali vienkartinė dozė - 100 mg.
  21.4.2. Verapamilis (modifikuoto poveikio) - 120-480 mg per os
esant metoprololio skyrimo kontraindikacijoms.
  21.4.3. Propafenonas - idiopatinis PV, kai pacientas neserga
struktūrine širdies liga, išskyrus nedidelę KSH (TSPd ir/ar KSUSd
<14mm). Skiriama 450-900 mg, maksimali vienkartinė dozė -  300
mg.
  21.5.  Antro  pasirinkimo  vaistai  (skiria   gydytojas
kardiologas):
  21.5.1. Amiodaronas - kai neefektyvus propafenonas, skiriant
jį ne <1 mėn., kai pacientas serga struktūrine širdies liga (KŠL,
ŠN, KSH (TSPd ir/ar KSUSd =>14 mm), kai netoleruoja propafenono
ar anksčiau sirgo proaritmija dėl šio vaisto vartojimo. Skiriama
200-400 mg 1-2 kartus per dieną po pradinės įsotinamosios dozės
(4,2 g). Maksimali vienkartinė įsotinamoji dozė - 600  mg,
palaikomoji - 200 mg.
  21.5.2.  Rezervinis vaistas (skiriamas, kai  neefektyvus
propafenonas ir amiodaronas ar yra kontraindikacijų  šiems
vaistams pacientui nesergant struktūrine širdies liga, taip pat
kai pacientas serga KŠL, o amiodaronas neefektyvus ar  yra
kontraindikacijų):
  21.5.2.1. Chinidinas, po 600-800 mg per dieną per 2-3 kartus.
Maksimali vienkartinė dozė - 400 mg.
  21.6. Kai monoterapija neefektyvi, gydytojas kardiologas gali
paskirti antiaritmiškai veikiančių vaistų derinį:
  21.6.1. Amiodaronas ir propafenonas. Amiodarono po  pradinės
įsotinamosios dozės skiriama 200 mg per dieną, propafenono  -
300-450 mg per dieną dozę dalijant į 2-3 dalis. 
  21.7. Kai gydymas vaistais neefektyvus, o PV/PP  išlieka
simptominis ar progresuoja tachikardiomiopatija, pacientas turi
būti siunčiamas pas gydytoją kardiologą dėl intervencinio gydymo.
  21.8. PP dažniausiai atsparus gydymui vaistais, be to,  kai
kurie antiaritmiškai veikiantys vaistai, skiriami kitiems ritmo
sutrikimams gydyti, ypač IC klasės, gali sukelti PP. Todėl  šie
pacientai, kai gydymas vaistais neefektyvus, PP yra simptominis
ar progresuoja tachikardiomiopatija, turi būti siunčiami  pas
gydytoją kardiologą dėl intervencinio gydymo.
  22. Širdies susitraukimo dažnio kontrolė.
  22.1. Gydymas skiriamas, kai yra:
  22.1.1. paroksizminis tachisistolinis PV/PP;
  22.1.2. persistentinis tachisistolinis PV/PP;
  22.1.3. permanentinis tachisistolinis PV/PP.
  22.2. Paskyrus vaistą, retinantį skilvelių susitraukimų dažnį,
per 2 savaičių laikotarpį įvertinamas gydymo  efektyvumas,
atliekant fizinio krūvio mėginį (veloergometriją ar 6  min.
vaikščiojimo testą) ir/ar Holterio 24 val. EKG  monitoravimą.
Holterio 24 val. EKG monitoravimas turi būti atliktas ir  tais
atvejais, kai kliniškai įtariami bradisistolijos epizodai, gydant
PV/PP, bet neužregistruoti paviršinėje 12 derivacijų EKG.
  22.2.1. Adekvačios ŠSD kontrolės kriterijai:
  22.2.1.1. 60-80 k/min. ramybės būsenos metu;
  22.2.1.2. 90-115 k/min. vidutinio fizinio krūvio metu.
  PASTABA. Vidutinis fizinis krūvis - 6 min. 100W krūvis ar  6
min. vaikščiojimo testas.
  22.3.Vaistai, skiriami ŠSD kontroliuoti:
  22.3.1. metoprololis per os ar į veną;
  22.3.2. verapamilis per os ar į veną;
  22.3.3. digoksinas per os ar į veną;
  22.3.4. amiodaronas per os ar į veną.
  PASTABA. Į veną vaistai leidžiami tik skubiais  atvejais
sveikatos priežiūros įstaigoje ar prižiūrint gydytojui.
  22.4. Pirmo pasirinkimo vaistai (gali paskirti  bendrosios
praktikos gydytojas ar apylinkės terapeutas):
  22.4.1. metoprololis (modifikuoto poveikio) - 25-200 mg  per
parą per os, dozę dalijant į 2 dalis;
  22.4.2. verapamilis (modifikuoto poveikio) - 120-480 mg  per
parą per os, dozę dalijant per 2 kartus;
  22.4.3. digoksinas - šis vaistas neveikia  tachisistolijos
fizinio krūvio metu, todėl dažniausiai skiriamas kartu su vienu
iš anksčiau išvardytų vaistų. Vienas digoksinas skiriamas,  kai
metoprololis ir verapamilis kontraindikuotini, arba  vyresniems
pacientams, kurių mažas judrumas. Įsotinamoji dozė - 1,5  mg,
palaikomoji - 0,125-0,375 mg per parą per os.
  22.5.  Antro  pasirinkimo  vaistas  (skiria   gydytojas
kardiologas):
  22.5.1. amiodaronas. Suminė įsotinamoji dozė - 4,2  g,
palaikomoji - 100-200 mg per parą per os. Reikia prisiminti, kad
amiodaronas didina digoksino koncentraciją kraujyje (ypač,  kai
yra  inkstų  funkcijos  nepakankamumas)  ir    varfarino
antikoaguliacinį veikimą. Paskyrus amiodaroną pacientui,  kuris
jau vartoja varfariną, pastarojo dozė pagal protrombino aktyvumą
ir TNS turi būti nustatoma iš naujo.
  22.6.  Kai  gydymas  vaistais  neefektyvus  arba   yra
bradisistolijos epizodų, pacientas siunčiamas pas  gydytoją
kardiologą dėl intervencinio gydymo. 
  23. Tromboembolinių komplikacijų profilaktika.
  23.1.  Vaistai,  skiriami  tromboembolinių   komplikacijų
profilaktikai, sergant PV/PP:
  23.1.1. aspirinas - 325 mg per parą per os (nekompensuojamas
iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų);
  23.1.2. varfarinas per os - dozė parenkama individualiai pagal
TNS - turi būti ne mažesnis nei 2,0.
  PASTABA. Vaistą tromboembolinių komplikacijų  profilaktikai,
sergant PP/PV, skiria bendrosios praktikos gydytojas, apylinkės
terapeutas ar gydytojas kardiologas.
  23.2.  Visiems  pacientams, sergantiems   pasikartojančiu
paroksizminiu PV/PP, persistentiniu PV/PP ir permanentiniu PV/PP,
kai  kartu  nustatoma didelė ar vidutinė   tromboemboliniu
komplikacijų rizika, būtina skirti, jei nėra  kontraindikacijų,
netiesiogiai veikiantį antikoaguliantą - varfariną, palaikant TNS
nuo 2,0 iki 3,0. Kai yra širdies vožtuvų ydų, vožtuvų  protezų,
TNS turi būti palaikomas priklausomai nuo ydos, protezo tipo, bet
ne mažesnis nei 2,0 ir ne didesnis nei 4,5. Paskyrus varfariną,
TNS tiriamas 3-4 dieną, po to kasdien iki pasiekiama terapinė TNS
riba. Pasiekus terapinę TNS ribą, pirmą mėnesį TNS turi  būti
nustatomas 1 kartą per savaitę, vėliau - 1 kartą per mėnesį, arba
keičiant gydymą vaistais ar dėl šalutinio vaisto poveikio. Esant
ryškiam ŠN (III-IV NYHA funkcinė klasė), TNS turi būti tiriamas
ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį. Kai maža  tromboembolinių
komplikacijų  rizika  arba  yra  varfarino    vartojimo
kontraindikacijų, skiriamas aspirinas - 325 mg per  parą.
Netiesiogiai veikiančių antikoaguliantų skyrimo poreikis  turi
būti nustatomas reguliariai kas 3 mėnesius (esant paroksizminiam
ar persistentiniam PV/PP).
  
  2 lentelė. Tromboembolinių komplikacijų rizikos  grupės,
sergant PV/PP, kai nėra širdies vožtuvų patologijos 
+--------------------------+-------------------+----------------+
|Didelė rizika       |Vidutinė rizika  |Maža rizika   |
+--------------------------+-------------------+----------------+
|Amžius > 75 m.      |Amžius - 65-75 m. |Amžius < 65 m. |
|Arterinė hipertenzija   |Cukrinis diabetas |Nėra kitų    |
|KŠL            |KŠL        |rizikos faktorių|
|Cukrinis diabetas     |Tireotoksikozė   |        |
|Kairiojo skilvelio    |Arterinė      |        |
|disfunkcija        |hipertenzija    |        |
|Buvusios tromboembolinės |          |        |
|komplikacijos       |          |        |
+--------------------------+-------------------+----------------+
   
  23.2.1. Prieš skiriant varfariną, reikia ištirti  kepenų
funkciją.
  23.3. Tromboembolinių komplikacijų profilaktika kardioversijos
metu:
  23.3.1. netiesiogiai veikiančius antikoaguliantus (varfariną)
būtina skirti visada, nepaisant kardioversijos būdo, kai  PV/PP
trukmė >48 val. arba nežinoma;
  23.3.2. varfarinas (palaikant TNS 2,0-3,0) skiriamas 3-4 sav.
prieš ir po kardioversijos;
  23.3.3. perstemplinė echokardiografija dėl trombų  širdies
ertmėse - alternatyva varfarino skyrimui prieš kardioversiją. Po
kardioversijos  būtina  skirti  antikoaguliantus.    Jeigu
perstemplinės echokardiografijos metu nustatomi trombai širdies
ertmėse, prieš kardioversiją ir po jos būtina 3-4 sav.  skirti
varfariną, palaikant TNS 2,0-3,0. 
  23.3.4.  kardioversiją  pacientams,  be    paruošimo
antikoaguliantais, galima tik skubiais atvejais ar PV/PP trunkant
iki 48 val., bet kartu būtina skirti hepariną (nekompensuojamas
iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų) į veną.  Po
kardioversijos turi būti skiriamas varfarinas 3-4 sav., palaikant
TNS 2,0-3,0 (jei nėra širdies vožtuvų patologijos). Jeigu  yra
varfarino vartojimo kontraindikacijų, po kardioversijos skiriamas
aspirinas - 325 mg 1 kartą per dieną.
  23.4. TNS tiria bendrosios praktikos gydytojas ar  apylinkės
terapeutas.
              _______________

                  PATVIRTINTA
                  Lietuvos Respublikos sveikatos
                  apsaugos ministro 2004 m. 
                  liepos 5 d. įsakymu 
                  Nr. V-506
                            
   EKSTRASISTOLIJOS DIAGNOSTIKOS IR AMBULATORINIO GYDYMO,
 KOMPENSUOJAMO IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO
             LĖŠŲ, METODIKA
                
            I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Ekstrasistolija - tai priešlaikiniai širdies susitraukimai,
sukeliami neįprasto širdies ritmo vedlio, t. y. ne  sinusinio
mazgo. 
  2. Ekstrasistolija įtariama, kai pacientas, esantis  ramybės
būsenos arba paveiktas fizinio ar emocinio krūvio,  skundžiasi
epizodiniais širdies ritmo permušimais. Ekstrasistolija  gali
sukelti silpnumą, galvos svaigimą, dėl jos gali  sumažėti
darbingumas.  Dažnai ligoniai ekstrasistolių nejaučia  arba
atsitiktinai, pavyzdžiui, matuodamiesi arterinį kraujospūdį  ar
čiuopdami  pulsą,  pastebi  jo  sutrikimą    (asimptominė
ekstrasistolija).
  3. Jei gydytojas, čiuopdamas paciento pulsą ar auskultuodamas
jo širdies veiklą, pastebi priešlaikinius širdies susitraukimus,
po kurių seka kompensacinė pauzė, preliminari diagnozė  -
ekstrasistolija. Tokiu atveju būtina auskultuoti paciento širdį
0,5-1,0 minutę ir medicinos dokumentuose pažymėti, kad  girdima
ekstrasistolių, nurodant jų skaičių per minutę, o  preliminarią
diagnozę formuluoti taip: "Ekstrasistolija (įtariama)"  (lot.
Extrasystolia in suspitione).
  
     II. EKSTRASISTOLIJOS DIAGNOSTIKOS KRITERIJAI
  
  4.   Ekstrasistolija   (skilvelinė,     prieširdinė,
atrioventrikulinė) diagnozuojama bent pagal vieną iš  išvardytų
elektrokardiografijos (toliau - EKG) registravimo metodų:
  4.1. standartine EKG;
  4.2. 100 QRS kompleksų EKG;
  4.3. 24 val. Holterio monitoravimu;
  4.4. EKG dozuoto fizinio krūvio metu.
  
         III. TYRIMAI IR KONSULTACIJOS
  
  5. įtaręs ekstrasistoliją, bendrosios praktikos gydytojas ar
apylinkės terapeutas atlieka šiuos veiksmus:
  5.1. Registruoja standartinę EKG. Jei ekstrasistolių  nėra,
užregistruojami ir 100 QRS kompleksų EKG II ir V1 derivacijose.
  5.2. Jeigu aprašyto tyrimo metu ekstrasistolija nenustatoma, o
įtarimas išlieka, arba ekstrasistolijos priežastis  neaiški,
pacientas siunčiamas pas gydytoją kardiologą konsultacijai (jis
sprendžia, ar reikia atlikti dozuoto fizinio krūvio mėginį,  24
val. Holterio monitoravimą ir kitus tyrimus). Siuntime  pas
gydytoją kardiologą turi būti surašytos visos paciento diagnozės
(ne tik vidaus ligų), nurodyti paciento paskutiniu metu vartoti
vaistai, jų dozės ir toleravimas, alerginė anamnezė. Jei  yra
indikacijų,  pacientas siunčiamas ir pas kitus   gydytojus
specialistus.
  5.3. Atlieka biocheminį kraujo tyrimą - kalio koncentracijos. 
  5.4. Jeigu pacientui paskutiniuosius 1-2 metus nebuvo atliktas
krūtinės ląstos organų rentgenologinis tyrimas, o ekstrasistolija
pasireiškė pirmą kartą, daroma krūtinės ląstos rentgenograma (-
os) krūtinės ląstos organų patologijai nustatyti.
  5.5.  Pirmą kartą diagnozavus ekstrasistoliją, kai  jos
priežastis nepaaiškėjo arba kai bendrosios praktikos gydytojo ar
apylinkės terapeuto skirtas gydymas neefektyvus,  pacientas
siunčiamas pas gydytoją kardiologą (patikslinti diagnozę, skirti
gydymą).
  6. Gydytojas kardiologas atlieka šiuos tyrimus:
  6.1. Dozuoto fizinio krūvio mėginį, kai reikia  išsiaiškinti
ekstrasistolijos požymius ir fizinio krūvio poveikį jiems.
  6.2. Biocheminius kraujo tyrimus:
  6.2.1. kalio (jei pacientas dar nebuvo tirtas); 
  6.2.2.  magnio  (kai  pacientas  reguliariai   vartoja
saliuretikus); 
  6.2.3. C reaktyvaus baltymo ( kai reikia atmesti uždegiminės
ligos diagnozę).
  6.3. Imunologinius kraujo tyrimus (kai įtariamas miokarditas):
  6.3.1. antistreptolizino titro; 
  6.3.2. priešvirusinių antikūnų (citomegalinio, ebštein-baro,
herpes virusų) titro;
  6.3.3. antinuklearinių antikūnų titro ir kt. 
  6.4. Hormoninius tyrimus: 
  6.4.1. tireotropinio hormono (TTH);
  6.4.2. laisvojo tiroksino (FT4, o jei pacientas  vartoja
amiodaroną,  tai ir FT3), kai reikia atmesti  skydliaukės
disfunkciją;
  6.5. perstemplinį širdies elektrofiziologinį tyrimą,  kai
reikia  atmesti sinusinio mazgo silpnumą, kaip  sukeliantį
ekstrasistoliją ir turintį įtakos jos medikamentinio  gydymo
galimybėms;
  6.6. echokardioskopiją, kai reikia nustatyti, ar  pacientas
neserga struktūrine širdies liga ir kokia yra širdies sistolinė
ir diastolinė funkcija;
  6.7. Kai ekstrasistolijos priežastis neaiški, siekiant atmesti
gretutinę patologiją, reikia siųsti pacientą pas kitus gydytojus
specialistus.
  6.8. Konsultuoja ir dėl tolesnio ekstrasistolijos gydymo, ypač
kai  liga  atspari vaistams, taip pat kai ji   nustatoma
sergantiesiems  7 punkte išvardytomis ligomis ar kai  jos
charakteristikos atitinka nurodytąsias 8 punkte. Taip  pat
konsultuoja pacientus, kurių širdies ritmo ir laidumo sutrikimai
kombinuoti, sprendžia dėl intervencinių tyrimų  (intrakardinio
elektrofiziologinio, koronarografijos) ir intervencinių  gydymo
metodų (ypač kai pacientą varginanti ekstrasistolijos priežastis
yra dešiniajame skilvelyje). 
  
 IV. EKSTRASISTOLIJĄ SUKELIANČIOS IR ARITMIJŲ RIZIKĄ DIDINANČIOS
             LIGOS IR BŪKLĖS
  
  7. Ligos, dėl kurių ekstrasistolija didina  skilvelinės
tachikardijos, skilvelių virpėjimo ir staigios aritminės mirties
riziką:
  7.1. buvę ūminiai koronariniai sindromai;
  7.2. lėtinė išeminė širdies liga, lydima ramybės  krūtinės
anginos, II-IV funkcinės klasės įtampos krūtinės anginos ar III-
IV funkcinės klasės širdies nepakankamumo;
  7.3. hipertenzinė kardiopatija;
  7.4. hipertrofinė kardiomiopatija;
  7.5. ryški aortos angos stenozė (< 1cm-2);
  7.6. ryškus mitralinis prolapsas kartu su ryškiu  mitralinio
vožtuvo nesandarumu;
  7.7. aritmogeninė dešiniojo skilvelio displazija;
  7.8. aktyvus miokarditas;
  7.9. buvusi klinikinė mirtis;
  7.10.  struktūrinės  širdies ligos  sukelta   skilvelinė
tachikardija;
  7.11. elektrolitų disbalansas (hipokalemija, hipomagnezemija,
retai hipo- ir hiperkalcemija);
  7.12.  vaistų  (antiaritminių,  digoksino,   l-tiroksino,
teofilino, psichotropinių ir kt.), narkotikų, 
  alkoholio sukeltas proaritminis poveikis;
  7.13. ilgo QT intervalo, Brugados sindromai.
  8. Ekstrasistolijos požymiai, rodantys jos galimą  neigiamą
įtaką ligos prognozei, sergant struktūrinėmis širdies  ligomis,
yra šie: 
  8.1. dažnos ekstrasistolės (> 30/val.); 
  8.2. grupinės (po dvi), salvinės (trys ir daugiau iš eilės); 
  8.3. "R ant T" fenomenas; 
  8.4. ekstrasistolių atsiradimas ar pagausėjimas po nedidelio
fizinio krūvio (25-50 W).
  
       V. EKSTRASISTOLIJOS GYDYMO PRINCIPAI
  
  9. Ekstrasistolijos priežastis ir ją sukeliančius  veiksnius
visada reikia šalinti, jei tik juos pasiseka išaiškinti.
  10. Įvertinus paciento nusiskundimus, širdies ligos  pobūdį,
širdies nepakankamumą, ekstrasistolijos kiekybines ir kokybines
charakteristikas, sinusinio ar kitokio ritmo dažnį,  širdies
laidumo funkciją, vartotų vaistų efektyvumą ir  toleranciją,
sprendžiama, ar:
  10.1. gydyti pacientą antiaritminiais ar kitais vaistais; 
  10.2. arba vaistais negydyti, o taikyti psichoterapiją  ir
koreguoti rizikos veiksnius.
  11. Asimptominė ekstrasistolija, ypač jei nėra  struktūrinės
širdies ligos, dažniausiai negydoma. Ne visų ir  struktūrinių
širdies ligų sukeltos ekstrasistolės didina gyvybei  pavojingų
širdies  aritmijų  riziką (pvz.: kardiomiopatijos   sukelta
asimptominė  ekstrasistolija nėra šalintina  antiaritminiais
vaistais). 
  12. Simptominė ekstrasistolija, taip pat asimptominė,  kuri
gali turėti neigiamos įtakos prognozei (žr. 7 ir 8  punktus),
gydoma  antiaritminiais vaistais arba šalinant  homeostazės
sutrikimus, jeigu tokie nustatomi (hipokalemija, hipomagnezemija
ir kt.).
  
  VI. ANTIARITMINIAI VAISTAI, KOMPENSUOJAMI IŠ PRIVALOMOJO
       SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ
  
  13. Kompensuojami yra šie antiaritminiai vaistai: 
  13.1.  beta  adrenoblokatorius metoprololis (trumpo   ir
modifikuoto poveikio);
  13.2. kalcio kanalų blokatorius verapamilis;
  13.3. natrio kanalų blokatoriai:
  13.3.1. chinidinas;
  13.3.2. prokainamidas;
  13.3.3. meksiletinas;
  13.3.4. propafenonas;
  13.4. ilginantis repoliarizaciją amiodaronas.
  14. Išvardyti 13 punkte vaistai skirstomi į pirmojo, antrojo
sąrašo ir rezervinius.
  15. Pirmojo sąrašo vaistai ekstrasistolijai gydyti  (juos
skiria bendrosios praktikos gydytojas, apylinkės terapeutas arba
gydytojas kardiologas):
  15.1.1. metoprololis (trumpo ir modifikuoto poveikio)  -
skilvelinei ir prieširdinei ekstrasistolijai gydyti;
  15.1.2. verapamilis - prieširdinei ekstrasistolijai gydyti;
  16. Antrojo sąrašo vaistai ekstrasistolijai gydyti  (juos
skiria gydytojas kardiologas):
  16.1. propafenonas - visų rūšių ekstrasistolijai gydyti, kai:
  16.1.1. nėra širdies nepakankamumo; 
  16.1.2. nėra ryškios kairiojo skilvelio hipertrofijos ar Hiso
pluošto kojyčių blokados; 
  16.1.3. pacientas nėra persirgęs miokardo infarktu; 
  16.1.4. neserga II-IV funkcinės klasės krūtinės angina; 
  16.1.5. nepiktnaudžiauja alkoholiu.
  16.2. amiodaronas - tinkamas visų rūšių  ekstrasistolijai
gydyti, kai nėra:
  16.2.1. tirotoksikozės ar strumos; 
  16.2.2. bradikardijos; 
  16.2.3. atrioventrikulinės blokados.
  17. Rezerviniai antiaritminiai vaistai - prokainamidas  ir
meksiletinas (juos skiria gydytojas kardiologas)  skilvelinei
ekstrasistolijai gydyti, kai:
  17.1. kiti vaistai neefektyvūs;
  17.2. ar kontraindikuotini. 
  18. Įprastos antiaritminių vaistų dozės pateikiamos lentelėje:

  Įprastos antiaritminių vaistų dozės
+-----+-------------------+---------------+---------------------+
|Eil. |VAISTAS      |VIENKARTINĖ  |PAROS DOZĖ (mg)   |
|Nr. |          |DOZĖ (mg)   +---------+-----------+
|   |          |        |Pradinė |Palaikomoji|
+-----+-------------------+---------------+---------+-----------+
|1.  |   Amiodaronas |100-400    |600-1200 |100-400  |
|   |          |        |     |      |
+-----+-------------------+---------------+---------+-----------+
|2.  |Chinidino     |200-400    |600   |600    |
|   |sulfatas      |        |     |      |
+-----+-------------------+---------------+---------+-----------+
|3.  |   Meksiletinas |200-400    |600-1200 |600    |
|   |          |        |     |      |
+-----+-------------------+---------------+---------+-----------+
|4.  |   Metoprololis |25-100     |50-100  |50-300   |
|   |(trumpo ir     |        |     |      |
|   |modifikuoto    |        |     |      |
|   |poveikio)     |        |     |      |
+-----+-------------------+---------------+---------+-----------+
|5.  |   Propafenonas |150-300    |450   |450-900  |
|   |          |        |     |      |
+-----+-------------------+---------------+---------+-----------+
|6.  |Verapamilis:    |        |     |      |
|   |(trumpo ir     |40-80     |120-360 |120-240  |
|   |modifikuoto    |120-240    |120-480 |120-240  |
|   |poveikio)     |        |     |      |
+-----+-------------------+---------------+---------+-----------+

  19. Parenkant antiaritminį vaistą, labai svarbu atsižvelgti ne
tik į indikacijas, bet ir į kontraindikacijas, galimą sąveiką su
kitais vaistais, o gydant pacientą svarbu kuo anksčiau pastebėti
vaisto  sukeliamą  šalutinį  poveikį,  ypač   proaritminį
(ekstrasistolių pagausėjimą, kitos lokalizacijos ekstrasistolių
atsiradimą, atrioventrikulinio ir intraventrikulinio  laidumo
sutrikimus, bradikardiją, hipotenziją ir kt.), ir spręsti,  ar
netikslinga gydymą vaistu skubiai nutraukti. 
  20. Ekstrasistolijos gydymo antiaritminiais vaistais  trukmė
labai individuali - nuo kelių dienų iki kelių mėnesių,  o
išimtiniais atvejais gali tęstis ir keletą metų.
  21.  Jei  simptominė ekstrasistolija  lydima   sinusinės
bradikardijos ar atrioventrikulinio mazgo laidumo  sutrikimų,
sprendžiama dėl kardiostimuliatoriaus implantacijos. 
  22. Simptominė ir atspari gydymui vaistais  ekstrasistolija
gydytina radiodažninės abliacijos metodu.

             _______________


 
©1996-2005 Teisinės informacijos centras

ES
Prašymas išduoti Europos sveikatos draudimo kortelę
Telefonai pasiteirauti:
Dėl endoprotezavimo eilės
8 (5) 236 41 33
(d. d. nuo 14 iki 16 val.)
Dėl klausos aparatų
8 (5) 236 41 34
Dėl akių lešiukų
8 (5) 236 41 72
Dėl vaistų kompensavimo
8 (5) 236 41 15
(d. d. nuo 15 iki 17 val.)
Dėl ortopedijos technikos
8 (5) 236 41 95
Dėl pažymų, išvykstantiems į ES šalis
8 (5) 236 41 51, 8 (5) 236 41 55
NEMOKAMAI
VLK tel. linija kompensuojamųjų vaistų klausimais 8 800 23973
Įmokos 2009 m.
Privalomojo sveikatos draudimo įmokos 2009 m. Plačiau >>
Dėmesio!
Pateikiame Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainės adresą, kur aiškinamos privalomojo sveikatos draudimo įmoku pakeitimo naujovės: http://www.vmi.lt/lt/?itemId=1083652
Informacija teikiama ir Valstybinės mokesčių inspekcijos telefonu 1882
Mūsų svetainės lankytojams primename, kad privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimą administruoja Valstybinės mokesčių inspekcijos skyriai, tad Jums artimiausiame galima sužinoti rūpimą informaciją ar konsultuotis šiais klausimais.
Dėmesio!
Savarankiškų privalomojo sveikatos draudimo įmokų dydį, mokėjimo kodą bei banko sąskaitos, į kurią reikia pervesti lėšas, numerį sužinosite gyvenamosios vietos Valstybinės mokesčių inspekcijos skyriuose, kuriuose Jūs būsite įregistruoti kaip savarankiškų privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėtojai
Naujienlaiškis
Norėdami užsisakyti naujienas el. paštu, įveskite savo el. pašto adresą ir spauskite užsisakyti.
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai