Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) informuoja, jog Jungtinei Karalystei (JK) nusprendus pasitraukti iš Europos Sąjungos (ES) be susitarimo („kietasis“ BREXIT), JK pagamintos arba sertifikuotos medicinos priemonės nebeatitiktų teisės aktų reikalavimų ir negalėtų būti tiekiamos Lietuvai. Dėl to gali sutrikti medicinos priemonių tiekimas ir atsirasti kliūčių sklandžiam ir kokybiškam gydymo paslaugų teikimui.

Kviečiame registruotis į konferencijas Šiauliuose ir Kaune

Informuojame, kad balandžio 4 dieną Šiauliuose vyks konferencija, skirta visų specialybių gydytojams ir slaugytojams. Į šią konferenciją galite nemokamai registruotis emedicina.lt interneto svetainėje. Taip pat jau galite registruotis į vaikų ligų konferenciją, kuri vyks balandžio 18 dieną Kaune. Laukiame atvykstant!

Seimas spręs, kam vaistus ir MPP išduoti nemokamai

Seimas po pateikimo pritarė Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) siūlymui sudaryti galimybes, kad mažas pajamas gaunantys žmonės kompensuojamuosius vaistus bei jiems reikiamas medicinos pagalbos priemones (MPP) galėtų gauti nemokamai ir už tai nereikėtų primokėti nė cento.

Tirpusis ST2: biožymuo, skirtas širdies nepakankamumo progresavimui ir gydymo efektyvumui vertinti

Kraujo biožymenų tyrimas tampa įprastiniu rutininiu tyrimu diagnozuojant ir gydant sergančiuosius širdies nepakankamumu (ŠN). Nors troponinas ir natriureziniai peptidai (NP) yra seniai įtvirtinti ŠN diagnostikos ir gydymo gairėse, tirpusis ST2 (sST2) tampa naujuoju biožymeniu, kuris išsiskiria savo prognozine verte klinikinėje praktikoje. Nemažai mokslinių ir klinikinių tyrimų patvirtina, kad sST2 yra rekomenduojamas tiek ūminio, tiek lėtinio ŠN prognozei vertinti.

Gyvensenos medicinos įtaka genų molekuliniame lygmenyje

Pastaraisiais metais gyvensenos medicina įgyja svarią vietą šiuolaikinėje sveikatos apsaugos sistemoje. Ir tai nėra profilaktinės medicinos dalis, o paremta tam tikromis metodikomis bei turinti aiškius veikimo mechanizmus intervencinės (bet ne chirurginės) medicinos dalis, kuri yra nukreipta natūraliomis priemonėmis koreguoti jau prasidėjusius patofiziologinius ar net morfologinius žmogaus pokyčius. Tyrimai rodo, kad gyvensenos medicina, kurios magistro studijos vykdomos ir Lietuvoje (LSMU), gali padėti pristabdyti progresavimą, o kartais ir padėti pasveikti nuo daugelio lėtinių ligų. Jau yra aprašomi ir mechanizmai, kuriais gyvensenos pokyčiai (įskaitant mąstymo būdą) daro įtaką filiologiniams procesams netgi genetiniame lygmenyje.

emedicina.tv
Farmacinė rūpyba |   Neurologija |   Kardiologija |   Endokrinologija |   Sveikatos politika |  Lietuvos ir užsienio naujienos

Teisės aktai

Teisės aktai gydytojui

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-574 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

2019-03-22

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-112 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

2019-03-22

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. V-280 ,,Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-K-629 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“ pakeitimo

2019-03-22

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. V-279 ,,Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-K-629 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“ pakeitimo

2019-03-22

© 2006 Visos teisės saugomos.