Europos retomis ligomis sergančių pacientų organizacijų aljanso duomenimis, šiuo metu žinoma daugiau nei 6 tūkst. įvairių retų ligų, kaip virusinės hemoraginės karštligės, Vakarų Nilo karštligė, tuliaremija, leptospirozė, bruceliozė, raupsai, legioneliozė, listeriozė ir kt. Kai kurios iš šių retų infekcinių ligų registruojamos ir Lietuvoje.

Garbingas apdovanojimas – VDU profesorei habil. dr. Onai Ragažinskienei

2020-09-13

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo vardas suteiktas keturiems garsiems Lietuvos mokslininkams, tarp jų ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) profesorei habil. dr. Onai Ragažinskienei. Ji taip pat apdovanota nusipelniusio Lietuvos sveikatos darbuotojo garbės ženklu.

Prof. habil. dr. Ona Ragažinskienė yra VDU Gamtos mokslų fakulteto profesorė, Botanikos sodo vyresnioji mokslo darbuotoja ir Vaistinių augalų mokslo sektoriaus vedėja.

2016 metais O. Ragažinskienė apdovanota Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos padėkos raštais už darbą kuriant Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymą, tarptautinių konferencijų organizavimą ir sveikos gyvensenos mokslo žinių sklaidą specialistams, studentams ir visuomenei.

 

Prof. habil. dr. ONOS RAGAŽINSKIENĖS mokslinės, projektinės, studijų ir visuomeninės veiklos rezultatų indėlis plėtojant farmacijos pramonę ir propaguojant sveiką gyvenseną tarptautiniu ir nacionaliniu mastu

2013 m. Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungai, Europos vaistų agentūros (EMA) Augalinių vaistinių preparatų komiteto (HMPC) kvietimu forume su bendraautoriais padarė pranešimą, kuriame išryškino vaistinių augalų unikalių, ilgalaikių (nuo 1924 m.) mokslinių tyrimų nacionalinių ir tarptautinių projektų pagrindu, taikant inovatyvias technologijas, reikšmę medicinos, farmacijos pramonei ir sveikatos priežiūros sistemai Lietuvoje.

2000 m., įvertinęs fundamentinę ir praktinę šių darbų reikšmę, LR Seimo Sveikatos reikalų komitetas kartu su LR Sveikatos apsaugos, Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijų bei Farmacijos departamento atstovais suorganizavo išvažiuojamąjį posėdį Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo Vaistinių augalų kolekcijose. Posėdyje nutarta sukurti Vaistinių augalų kompleksinių, tarpdisciplininių tyrimų introdukcijos ir studijų centrą.

Nuo 2014 m. – mokslas ir inovacijos vaistažolininkystės verslui. Profesorė pradėjo naują vaistinių augalų mokslinių tyrimų ir sveikos gyvensenos mokslo žinių sklaidos kryptį kaimo bendruomenėms įvairiuose Lietuvos geografiniuose regionuose: Žemaitijoje (Plungėje), Aukštaitijoje, Dzūkijoje, Suvalkijoje. Kompleksiškai bendradarbiaujant su kaimo bendruomene ir Aleksandro Stulginskio universiteto akademiko prof. habil. dr. A. Railos mokslininkų grupe, sukurtas regioninis inovatyvus vaistažolininkystės centras su modernia vaistažolių džiovykla, kurioje taikoma alternatyvi saulės energija.

Dalyvavimas teisėkūros procese: 2014–2020 mokslininkė VDU rektoriaus teikimu ir LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu bei pritarimu dirbo konsultantų ekspertų darbo grupėje kuriant Papildomos alternatyvios sveikatos priežiūros (PADSP) įstatymą, kuris LR Seimo patvirtintas 2020 m. sausio 14 d.

Ona Ragažinskienė organizuoja nacionalines ir tarptautines mokslines konferencijas („Žmogaus ir gamtos sauga“, mokslinio komiteto pirmininkė 1994–2020 m.; „Šiuolaikinės vaistažolininkystės raida“, pagrindinė organizatorė, 2004 m.), forumus (Baltijos šalių BaltPharm Forum mokslinio komiteto pirmininkė 2016 m., 2019 m.) ir simpoziumus (The International VII Simposium Care and preservation of large medicinal and pharmaceutical equipmen, organizacinio komiteto narė, 2005 m.); tematinius seminarus („Mokslo žinių sklaida apie vaistinių augalų tyrimus ir racionalų panaudojimą ligų prevencijai“, pagrindinė organizatorė 2000–2020 m.); „Vaistažolių dienos“, pagrindinė organizatorė 2000–2006 m.)

Skaityti moksliniai pranešimai vaistinių introdukcijos, įvairovės ir resursų tyrimų bei išsaugojimo, vaistažolininkystės plėtros ir įstatyminės bazės kūrimo klausimais.

Dviejų knygų skyrių bei penkių mokomųjų knygų bendraautorė.

Vykdo nacionalinius ir tarptautinius projektus: nuo 2002 m. iki dabar 3 projektų pagrindinė koordinatorė; 8 projektų partnerinės dalies koordinatorė; 5 projektų vykdytoja.

Dalyvauja ruošiant jaunuosius mokslininkus ir tyrėjus: yra dviejų doktorantų mokslinė konsultantė, doktoranto daktaro disertacijos vadovė, vadovauja bakalaurų bei magistrantų baigiamiesiems darbams.

Dėsto modulius: Vaistinių augalų molekulinė biologija / Biologiškai aktyviosios medžiagos / Toksikologinė chemija / Botanika.

Organizuoja tarptautines specializuotas studijas pagal Erasmus+ programą.

VDU Senato narė 2000–2015 m., VDU Mokslo fondo valdybos narė 2015–2020 m., VDU Fizinių ir biomedicinos mokslo sričių ekspertų komisijos pirmininkė 2015–2020 m., 2013–2019 Lietuvos farmacijos sąjungos viceprezidentė. Nuo 2018 m. – Tradicinės kinų medicinos geros praktikos mokslinių tyrimų asociacijos valdybos narė (The Good Practice in Traditional Chinese Medicine Research Association; GP-TCM-RA); 2000–2010 m. Tarptautinės šaknų tyrimo draugijos narė (The International Society of Root Reseach Organization (ISRSO).

Turi ilgametę farmacijos mokslinio darbo ir pedagoginės veiklos patirtį ir kompetenciją vykdant ilgamečius vaistinių, prieskoninių (aromatinių) augalų introdukcijos, jų įvairovės išsaugojimo ir fitocheminės analizės kompleksinius, tarpdisciplininius mokslinius tyrimus bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio mokslininkais mokslo ir verslo institucijose. 

 

Plačiau skaitykite žurnale „Farmacija ir laikas“ 2020 m. Nr.6

 

© 2006 Visos teisės saugomos.