Ministrų kabinetas pritarė Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) siūlomai naujai psichoaktyvių medžiagų stebėsenos sistemai, kuri padės kontroliuoti psichoaktyvių medžiagų vartojimą ir problematiką.

Lietuvos neurochirurgų draugija

Įkurta 1965 metų gegužės mėnesį Kaune ir pradžioje vienijo 15 neurochirurgų. Jos įkūrimo organizatorius ir ilgametis pirmininkas buvo profesorius Leonas Klumbys. Nuo 2004 m. draugijai vadovauja doc. Antanas Romas Gvazdaitis.

Pagrindinis draugijos organizavimo tikslas buvo siekimas savarankiškumo sprendžiant organizacinius bei profesinius neurochirurgijos reikalus bei ją atstovauti. Pagrindiniai neurochirurgų draugijos uždaviniai buvo profesinės kvalifikacijos kėlimas ir neurochirurgų atestacija, neurochirurginės pagalbos šalyje koordinavimas, atstovavimas šalies ir tarptautiniuose renginiuose, mokslinės veiklos skatinimas ir visuomenės švietėjiška veikla.

1995 metais  Lietuvos neurochirurgų draugija įstojo į Europos neurochirurgų draugijų asociaciją ir Pasaulio neurochirurgų draugijų federaciją. Nuo to laiko Lietuvos neurochirurgai vis plačiau dalyvauja šių organizacijų bei Skandinavų neurochirurgų draugijos organizuojamuose renginiuose. Per savo veiklos laikotarpį draugija surengė 4 didelius tarptautinius renginius: I, IV, VII ir X Baltijos šalių neurochirurgų kongresus 1966, 1983, 1997 ir 2006 metais bei
Tarptautinį jubiliejinį neurochirurgų kongresą Lietuvos neurochirurgijos 50-mečiui paminėti Kaune 2001 metais. LND eilę metu dalyvauja Pasaulio neurochirurgų federacijos (WFNS) veikloje, o 2006 metais tapo pilnateise Europos neurochirurgų asociacijos (EANS) ir  Europos sąjungos medikų asociacijos Neurochirurgų sekcijos nare.

Kontaktai: LND Pirmininkas Antanas Romas Gvazdaitis; tel/faksas +37065005690; mob.+37065279079; gvazdaitis@kul.lt

  

 

© 2006 Visos teisės saugomos.