Dėmesio, reikšmingas pokytis vežėjams ir kitiems, išvykstantiems iš Lietuvos: pakeistas pranešimo apie išvykimą terminas – nelieka nuostatos informuoti NVSC sužinojus apie išvykimą iš šalies ne vėliau kaip prieš 24 val. iki išvykimo. Šie pakeitimai įsigaliojo nuo 2021 m. kovo 1 d.

Didelio jautrumo troponinų biožymens klinikinė vertė kardiologijoje

2020-12-07

Laboratorinė diagnostika yra viena sparčiausiai pastaruoju metu besivystančių medicinos sričių. Tyrimų duomenys daugeliu atvejų būna labai svarbūs ligos diagnostikai ir gydymo metodikos pritaikymui. Neatsitiktinai šiai medicinos sričiai nemažai dėmesio skiria kardiologai. Koks laboratorinės diagnostikos vaidmuo šiuolaikinėje kardiologijoje, o konkrečiai – koks yra pagrindinis laboratorinės diagnostikos kardiologijoje žymuo ir jo pritaikymas? Apie tai kalbamės su Paliesiaus fizinio krūvio terapijos klinikos laboratorinės kardiodiagnostikos konsultante gyd. Rūta Milinavičiūte.

 

2020 m. rugsėjo mėn. Europos kardiologų draugijos (EKD) patvirtintose naujosiose Ūminių širdies išeminių sindromų be ST segmento pakilimo diagnostikos ir gydymo gairėse didelio jautrumo širdies troponinas (djšTn) nurodomas kaip pagrindinis laboratorinės diagnostikos žymuo. Ką apie šį, nors ir ne naują žymenį gydytojai turi žinoti?

Didelio jautrumo troponino tyrimų metodai yra pranašesni už mažiau jautrius, nes yra tikslesni. Tačiau gydytojai turėtų žinoti: kad troponino tyrimą būtų galima vadinti didelio jautrumo, jis turi atitikti tokius kriterijus:

99-ojo procentilio vertes turi išmatuoti su ne didesniu nei 10 proc. CV,

Turi aptikti troponiną ne mažiau nei 50 proc. sveikų asmenų.

Tai yra labai svarbu, nes EKD gairėse siūlomuose ištyrimo algoritmuose naudojami tik didelio jautrumo troponino tyrimų metodai. Gydymo įstaiga turi įsitikinti, kad laboratorijoje troponino tyrimai atliekami būtent didelio jautrumo metodu.

Be to, reikėtų žinoti ir taikyti specifines pagal lytį djšTn tyrimo 99-ojo procentilio vertes, nes moterų 99-ojo procentilio vertės mažesnės nei vyrų.

 

Suprantama, ne visos gydymo įstaigos turi galimybes atlikti djšTn tyrimus. Gal jau yra prieinami ir point-of-care tyrimo būdai. Ar jie yra validūs?

Laboratorijose troponino tyrimai atliekami automatiniais analizatoriais jautriais (aptinkančiais širdies troponiną apytikriai 20–50 proc. sveikų asmenų) arba didelio jautrumo metodais (aptinkančiais širdies troponiną apytikriai 50–95 proc. sveikų asmenų). Dauguma dabartinių point-of-care (prie paciento atliekamų, POC) tyrimų metodų negali būti laikomi didelio jautrumo tyrimais, jų diagnostinis tikslumas ir neigiama prognozinė vertė mažesni nei automatizuotų tyrimų. Apskritai automatizuoti tyrimai yra daug nuodugniau įvertinti nei POC tyrimai ir šiuo metu pirmenybė teikiama jiems. Vis dėlto POC technologijos nuolat tobulėja, jau yra duomenų apie pirmuosius djšTnI POC tyrimų metodus, kurių veikimo charakteristikos prilygsta automatizuotiems tyrimams. Prioritetus būtų galima peržiūrėti rinkoje atsiradus išsamiai validuotiems djšTnI POC tyrimų metodams.

 

Gairėse pristatomi 0/1 ir 0/2 val. didelio jautrumo troponino ištyrimo algoritmai. Priminkite jų klinikinę algoritmavimo reikšmę?

Naudojantis djšTn ištyrimo algoritmais galima greitai patvirtinti arba atmesti miokardo infarkto diagnozę.

DjšTn tyrimai pasižymi dideliu jautrumu ir diagnostiniu tikslumu aptinkant miokardo infarktą pacientams, kurie atvyko į ligoninės Priėmimo skyrių. Atlikus djšTn tyrimus galima sutrumpinti laiką iki antrojo troponino tyrimo. Dėl to kur kas greičiau patvirtinama diagnozė, mažiau dienų reikia gydymo Intensyvios terapijos skyriuje, taupomos lėšos.

Rekomenduojama taikyti 0/1 val. algoritmą (geriausias variantas, ėminys 0 val. ir 1 val.) arba 0/2 val. algoritmą (antrasis variantas, ėminys 0 val. ir 2 val.).

MI diagnozei atmesti pasirenkamos optimalios ribinės vertės, kurios užtikrina jautrumą ir neigiamą prognozinę vertę, ne mažesnę nei 99 proc. MI diagnozei patvirtinti optimalios ribinės vertės turi užtikrinti teigiamą prognozinę vertę, ne mažesnę nei 70 proc. Labai svarbu atkreipti dėmesį, kad 0/1 val. ir 0/2 val. algoritmuose taikomos ribinės vertės yra specifinės didelio jautrumo troponino tyrimo metodui.

Kartu su klinikinio įvertinimo ir EKG duomenimis naudojami 0/1 val. ir 0/2 val. algoritmai leidžia nustatyti, kuriuos pacientus galima anksti išrašyti ir gydyti ambulatoriškai, o kuriuos reikia hospitalizuoti kardiologiniame skyriuje, atlikti angiografiją ir kt. Pacientai, kurie nepatenka į atmestos arba patvirtintos diagnozės kategorijas, turi būti stebimi. Jiems dažniausiai reikalingas trečiasis didelio jautrumo troponino tyrimas, atliekamas 3 val., ir echokardiografija.

 

Gydymo įstaigos gali būti įsidiegusios skirtingų gamintojų didelio jautrumo troponino įrenginius. Ar gali būti ir skirtingos jų vertės? Ar didelio jautrumo troponino verčių normos visų gamintojų įrangos esti vienodos?

Skirtingų gamintojų didelio jautrumo troponino tyrimų metodais gautos vertės, taip pat ir „normos“, yra skirtingos. Troponino tyrimų metodai nėra standartizuoti, gamintojų reagentuose naudojami antikūnai atpažįsta skirtingus troponino molekulės epitopus. Miokardo pažaidą rodo širdies troponino koncentracijos padidėjimas daugiau nei sveikos populiacijos 99-ojo procentilio vertės, o 99-ojo procentilio vertę, arba „normą“, gamintojas nustato konkrečiam troponino tyrimo metodui, ištirdamas sveikų žmonių populiaciją. Skirtingų gamintojų nustatytų 99-ojo procentilio verčių intervalas yra labai platus: nuo 8,67 ng/ml iki 58,2 ng/ml. Kaip minėta, algoritmuose naudojamos ribinės vertės yra specifinės didelio jautrumo troponino tyrimo metodui. Skirtingais metodais gautų verčių negalima lyginti tarpusavyje. Todėl kiekviena gydymo įstaiga visus savo pacientus turėtų tirti tuo pačiu didelio jautrumo troponino tyrimo metodu.

 

Kalbėjosi Ramutė Pečeliūnienė

 

Plačiau skaitykite „Lietuvos gydytojo žurnale“ 2020 m. Nr.8

 
 

© 2006 Visos teisės saugomos.