HI informacija: pernai šalyje mirė 38 281 žmogus – 1293 asmenimis mažiau nei 2018 m. Pagrindinės Lietuvos gyventojų mirties priežastys – kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai ir išorinės priežastys. 2019 m. jos sudarė 81,9 proc. visų mirties priežasčių. Nuo kraujotakos sistemos ligų mirė daugiau kaip pusė, t. y. 54,6 proc. mirusiųjų, nuo piktybinių navikų – 21 proc., o dėl išorinių priežasčių – 6,3 proc.

Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2018 metais

2019-08-14

Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2018 m.”. Jame pateikiami pagrindiniai praėjusių metų šalies gyventojų sveikatos ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai.

Pernai Lietuvoje gimė 28 149 naujagimiai (puse tūkstančio naujagimių mažiau negu 2017 m.). Mirė 39 574 asmenys (568 mažiau negu 2017 m.). 2018 m. mirė 96 kūdikiai – 10 kūdikių daugiau negu užpernai.

2018 m. šiek tiek padidėjo sergančių asmenų dalis. 81,9 proc. asmenų registruota bent viena liga ar trauma: 89,4 proc. 0–17 m. vaikų ir 80,2 proc. suaugusiųjų. Didelį vaikų ligotumą lėmė kvėpavimo sistemos ligos, ypač ūminės viršutinių kvėpavimo takų ligos ir gripas: jomis sirgo 57,1 proc. vaikų. 27,1 proc. vaikų sirgo akių ligomis, 14,7 proc. jų – virškinimo sistemos ligomis (be dantų ligų), 17,2 proc. vaikų patyrė traumas. 29,6 proc. suaugusiųjų užregistruotos kraujotakos sistemos ligos, 25,6 proc. – kvėpavimo sistemos ligos, 22,1 proc. – jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos.

Per metus Lietuvos gyventojai pas gydytojus apsilankė 27,6 mln. kartų, pas odontologus – 4,4 mln. kartų, greitoji medicinos pagalba suteikta 657 tūkst. pacientų, stacionare gydyti 692 tūkst. ligonių bei 61 tūkst. dienos ligonių. 2018 m. 2,6 proc. padaugėjo ambulatorinių apsilankymų pas gydytojus, 1 proc. padidėjo greitosios medicinos pagalbos paslaugų skaičius, 2,3 proc. sumažėjo apsilankymų pas odontologus, 2,5 proc. – aktyvaus gydymo stacionaro ligonių.

Sveikatos sektoriuje dirbančių gydytojų, odontologų, slaugytojų ir akušerių skaičius šiek tiek sumažėjo: Lietuvoje dirbo 13 680 gydytojų arba 49/10 000 gyventojų ir 2 823 odontologai arba 10,1/10 000 gyventojų, 22 770 arba 81,5/10 000 gyventojų slaugytojų bei akušerių. 2,8 proc. sumažėjo aktyvaus gydymo stacionaro lovų skaičius – 10 000 gyventojų teko 46,1 lovų.

Leidinį rasite Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skyrelyje „Leidiniai“ => „Sveikatos statistikos leidiniai” => „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla“.

HI informacija

 

© 2006 Visos teisės saugomos.