Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC), vadovaudamasis 2020 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ informuoja, kad karantino laikotarpiu planiniai skiepijimai nėra atidedami ir turi būti vykdomi, numatant pacientų srautų valdymą.

Paskelbti 2018 metų visuomenės sveikatos savivaldybėse rodikliai

2019-10-16

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistai parengė leidinį „Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse 2018 m.“, kuriame pateikiami ir aprašomi visuomenės sveikatą šalies savivaldybėse atspindintys rodikliai. Jie iš Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1387. Šis sąrašas atspindi, kaip savivaldybėse įgyvendinami Lietuvos sveikatos programos tikslai. 

Leidinio tikslas – pateikti savivaldybėms rodiklius taip, kad jos, rengdamos visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitas, galėtų matyti savo padėtį Lietuvos kontekste. Taip pat rodikliai suteikia galimybę stebėti, kokios savivaldybių starto pozicijos buvo Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategijos įgyvendinimo pradžioje ir kokius tikslus realu iškelti ir pasiekti per strategijos įgyvendinimo laiką.

Leidinyje aptariami ir žinomi populiarūs sveikatos rodikliai, ir visuomenei grėsmingos ligos – tuberkuliozė, ŽIV ir lytiškai plintančios ligos, cukrinis diabetas bei kitos.

Taip pat nagrinėjami ir glaudžiai su sveikata susiję socioekonominiai veiksniai, pavyzdžiui, kiek mokyklinio amžiaus vaikų nelanko mokyklos, gauna nemokamą maitinimą, pateikiamas socialinės rizikos šeimų skaičius ir ilgalaikio nedarbo lygio tendencijos.

Šalies gyventojų sveikatos ir socialiniai gyvenimo aspektai aptariami įvairiais žmonių gyvenimo tarpsniais: kūdikystėje, mokykliniame amžiuje, paauglystėje, sulaukus 65 metų  ir vyresnio amžiaus. Skaičiais iliustruojamos problemos, susijusios su alkoholio, tabako ir narkotinių medžiagų vartojimu.

Leidinį galima atsisiųsti apsilankius Higienos instituto svetainės www.hi.lt skiltyje „Leidiniai“ -> „Sveikatos statistikos leidiniai“ arba paspaudus šią nuorodą, o Excel failą „Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos rodikliai“, kuriame rodikliai ir absoliutūs skaičiai, – www.hi.lt skiltyje „Struktūra ir kontaktai“ –> „Padaliniai“ –> „Sveikatos informacijos centras“ –> „Biostatistinės analizės skyrius“ arba čia.

HI inf.

 

© 2006 Visos teisės saugomos.