Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC), vadovaudamasis 2020 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ informuoja, kad karantino laikotarpiu planiniai skiepijimai nėra atidedami ir turi būti vykdomi, numatant pacientų srautų valdymą.

Siūlo licencijuoti visus sveikatos priežiūros specialistus

2019-10-21

Siekiant užtikrinti, kad visiems mūsų šalies sveikatos priežiūros sistemoje dirbantiems medikams, teikiantiems bet kokias gydymo ir sveikatinimo paslaugas, galiotų vienodi reikalavimai, siūloma, kad iki 2023 metų visi specialistai įgytų licencijas, kurių iki šiol neturėjo. Taip siekiama lygiuotis į užsienio šalis, kur tokie reikalavimai jau seniai taikomi.

Tai numatyta Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) ir Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos (Akreditavimo tarnybos) parengtuose teisės aktuose, kurie teikiami derinti suinteresuotosioms institucijoms ir visuomenei.

Siūlomas licencijavimo modelis nėra naujiena. Iki šiol Lietuvoje pagal jį buvo licencijuojami gydytojai, slaugytojai, akušeriai, gydytojai odontologai ir burnos priežiūros specialistai. Dabar pokyčiai palietų ir kitus sveikatos priežiūros specialistus: ergoterapeutus, kineziterapeutus, masažuotojus, medicinos psichologus, medicinos biologus, medicinos genetikus, biomedicinos technologus, radiologijos technologus, dietistus, optometrininkus, paramedikus ir skubiosios medicinos pagalbos paramedikus, išplėstinės praktikos vaistininkus.

Be to, svarbi naujovė – išplėstinės praktikos vaistininkas, kurio iki šiol nebuvo. Tai specialistas, kuris vaistinėje galėtų teikti papildomų sveikatos priežiūros paslaugų, pavyzdžiui, skiepyti sveikus suaugusiuosius tam tikromis vakcinomis (gripo, tymų, erkinio encefalito), kas didintų skiepų prieinamumą ir mažintų eiles poliklinikose.

Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, ši naujovė mums leistų lygiuotis ir į užsienio šalis, kur visi sveikatos sistemoje dirbantys specialistai yra licencijuojama panašiai.

„Mūsų šalies medikai yra puikiai vertinami užsienyje, profesionaliai atlieka savo darbą, tad jiems tikrai nereikėtų bijoti naujovių kvalifikacijos tobulinimo srityje. Visgi per daug metų yra nusistovėjusi tokia sistema, kad ne visi turi licencijas. Būtent todėl jau seniai diskutavome apie būtinybę įtvirtinti analogiškus licencijavimo modelius visiems specialistams. Juolab, kad ir jie patys labai aktyviai palaiko licencijavimo idėją ir mato to naudą“, – sako ministras A. Veryga.

Pagal jau dabar galiojantį licencijavimo modelį, licencijavimą vykdytų Akreditavimo tarnyba. Jos direktorės N. Ribokienės teigimu, planuojamus pokyčius diktuoja ir laikmetis, ir kylantys iššūkiai sveikatos apsaugos sistemoje.

„Dėl poreikio licencijuoti visus specialistus apklausta daugybė suinteresuotų atstovų. Pastabas bei pasiūlymus jau pateikė apie 80 juridinių asmenų – profesinės organizacijos, asociacijos, mokymo institucijos, asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir kita. Didžioji dauguma mano, kad licencijavimas padėtų užkirsti kelią neteisėtai veiklai, prisidėtų prie pacientų saugos bei pagerintų paslaugų kokybę“, – sako N. Ribokienė.

Išduota galiojanti licencija užtikrintų, kad atitinkama veikla užsiimantis specialistas turi teisę gyventi ir dirbti Lietuvoje, yra įgijęs atitinkamą profesinę kvalifikaciją, neserga ligomis, trukdančiomis verstis atitinkama praktika ir tobulina savo profesinę kvalifikaciją.

Taip pat būtų užtikrinama šių specialistų nuolatinio profesinio tobulinimosi priežiūra. Jei būtų pritarta naujai tvarkai, licenciją gavę specialistai Akreditavimo tarnybai kas penkerius metus turėtų pristatyti kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus, taip pat ir savo praktiką pagal įgytą kvalifikaciją įrodančius dokumentus.

Pasak Akreditavimo tarnybos direktorės, būtų siekiama, kad specialistų licencijavimo procesas būtų sklandus.

„Skubos ir vertimosi per galvą tikrai nebūtų, nes tai sudėtingas, nevienadienis procesas. Specialistai turėtų pakankamai laiko jam pasiruošti: baigti atitinkamus kvalifikacijos tobulinimo kursus, gauti sveikatos pažymas ir kitus reikalingus dokumentus. Planuojame, kad visas licencijavimo procesas prasidėtų jau kitąmet, o licencijas specialistai privalėtų įgyti iki 2023 m. sausio 1 d.“, – teigia N. Ribokienė.

Siūlomam licencijavimui pritaria ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto prodekanė prof. dr. Daiva Petruševičienė. Jos teigimu, kitų sveikatos priežiūros specialistų licencijavimas yra būtinas ir labai savalaikis procesas, kuris turės neabejotinos reikšmės siekiant užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, pacientų priežiūrą ir saugą.

„Kitų asmens sveikatos priežiūros specialistų praktika iki šiol nebuvo reglamentuota įstatyminiu lygiu. Vykstant nuolatinei mokslo pažangai, plečiasi ir veiklos sritys, atliekamų procedūrų, metodikų apimtys ir sudėtingumas, auga poreikis sveikatos priežiūros specialistams nuolat atnaujinti žinias. Nuolatinė kompetencijų plėtra, kvalifikacijos tobulinimas yra būtina sąlyga užtikrinti sėkmingai profesinei veiklai, mokslo įrodymais pagrįstai praktikai“, – sako prof. dr. D. Petruševičienė.

Be to, naujajame įstatymo projekte siūloma, kad verstis gydymo praktika licencijuotas specialistas gali tik įstaigoje, turinčioje licenciją teikti atitinkamas gydymo paslaugas (vadinamoji dvigubo licencijavimo sistema).

Naujoji tvarka turėtų būti naudinga ir gydymo įstaigoms. Pavyzdžiui, sumažėtų administracinė našta, vykdant personalo atranką, jo administravimą ir kvalifikacijos tobulinimą, t. y. gydymo įstaigoms nebereikėtų pačioms rinkti duomenų ir dokumentų, kad įsitikintų, ar specialistas turi reikiamą kvalifikaciją ir gali užimti atitinkamas pareigas. Šiam faktui patikrinti pakaktų viešai skelbiamos informacijos, kad kandidatas turi reikiamą licenciją.

SAM Spaudos tarnyba

 

© 2006 Visos teisės saugomos.