Vyriausybė pritarė alkoholio vartojimo, jo daromos ekonominės žalos sveikatai ir ūkiui stebėsenos taisyklių pakeitimams. Tokiu būdu siekiama surinkti ir visapusiškai vertinti duomenis apie alkoholio vartojimą ir jo pasekmes. Šių duomenų pagrindu bus nustatomos tikslingos prevencijos priemonės, galinčios padėti sumažinti alkoholio vartojimo mastą šalyje. Vyriausybės nutarimu įtvirtinti pakeitimai įsigalios nuo 2021 metų pradžios.

Kviečia siūlyti kandidatus į atnaujinamą PSD tarybą

2019-09-26

Pacientų interesus ginančios ir sveiką gyvenseną propaguojančios organizacijos kviečiamos deleguoti savo narius į formuojamą naujos sudėties Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) tarybą ir taip prisidėti prie svarbių sprendimų sveikatos apsaugos srityje. Tai reikalinga, nes dabartinės PSD tarybos kadencija baigiasi - tas pats žmogus tarybos nariu gali būti ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės, t.y. ne ilgiau nei 4 metus.

Tuo tikslu Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) išsiuntė organizacijoms kvietimą deleguoti atstovus.

Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, šių organizacijų nuomonė yra labai svarbi, todėl Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) skelbia viešą atranką ir kviečia jas deleguoti savo atstovus.

„Labai svarbu, kad šie tarybos nariai būtų nepriekaištingos reputacijos, gebėtų teikti profesionalią nuomonę, vertinti finansinę sveikatos priežiūros sistemos situaciją, gebėtų svarstyti PSD tarybos kompetencijai priskirtus klausimus. Tad kviečiame organizacijas deleguoti savo atstovus, kurie kompetetingai prisidėtų sprendžiant svarbius klausimus sveikatos sistemoje“, - sako ministras A. Veryga.

Pagal nustatytą tvarką, bus atrinkti du visuomeninių organizacijų atstovai -  vienas pacientų, antras - sveiką gyvenseną skatinančios organizacijos atstovas. Kandidatams keliami nepriekaištingos reputacijos ir ne trumpesnės kaip dvejų metų narystės (atstovavimo) pacientų interesus ginančioje ar sveiką gyvenseną propaguojančioje organizacijoje reikalavimai.

PSD taryba yra kolegiali patariamoji institucija sveikatos apsaugos ministrui, kurios nuostatus ir sudėtį tvirtina SAM. Tai labai svarbi institucija, iš kurios tikimasi ne tik ministerijoje parengtų klausimų aptarimo, bet ir aktyvesnio vaidmens, teikiant siūlymus dėl sveikatos sistemos tobulinimo ir priimamų sprendimų.

Į PSD tarybą turi įeiti 15 narių: SAM, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Finansų ministerijos, Vyriausybės kanceliarijos ir Valstybinės ligonių kasos atstovai, penki draudėjų (darbdavių) atstovai, penki apdraustųjų atstovai.

Informaciją apie siūlomus kandidatus (vardą, pavardę, pareigas, kontaktinį telefoną, el. pašto adresą) į PSD tarybos sudėtį kviečiama teikti iki 2019 m. rugsėjo 30 d. raštu bei el. paštu adresu jolanta.sinkevic@sam.lt.

 

SAM Spaudos tarnyba

SAM nuotrauka

 

© 2006 Visos teisės saugomos.