Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC), vadovaudamasis 2020 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ informuoja, kad karantino laikotarpiu planiniai skiepijimai nėra atidedami ir turi būti vykdomi, numatant pacientų srautų valdymą.

Dislipidemijų gydymas patyrusiems ūminį išeminį širdies sindromą

2019-11-05

Dr. Dalia Jarašūnienė

Klaipėdos jūrininkų ligoninė

Naujos 2019 metų Europos kardiologų draugijos dislipidemijų gydymo rekomendacijos pataria agresyviai koreguoti kardiovaskulinės rizikos veiksnius, o mažo tankio lipoproteinus (MTL) mažinti dar labiau nei siūlė ankstesnės rekomendacijos. Pacientai, patyrę ūminį išemijos sindromą, turi ženkliai didesnę riziką pakartotiniams kardiovaskuliniams įvykiams. Tam, kad sumažinti šią riziką, ypatingas dėmesys skiriamas visų rizikos veiksnių korekcijai: keisti gyvenimo būdą, gydyti dislipidemiją ir parinkti saugius medikamentus gretutinėms ligoms gydyti. Atliktos didelės klinikinės studijos su pacientais sergančiais išemine širdies liga po ūminių išemijos širdies sindromų (ŪIŠS) parodė, kad mažinti mažo tankio lipoproteinus „stipriau yra geriau“. Kiekvienas MTL-C koncentracijos sumažinimas 1 mmol/l kardiovaskulinę riziką sumažina 22 proc. Šios studijos įrodė, kad net mažiausios MTL-C vertės yra saugios pacientui.

 

Kada atlikti lipidogramą stacionarizuotam pacientui su ŪIŠS?

MTL-C ūminio išemijos sindromo metu linkęs mažėti, todėl lipidograma turėtų būti atlikta kaip galima greičiau, kad kuo skubiau būtų pradėtas antilipidinis gydymas. Tai, kad pacientas pavalgęs, turi labai mažą įtaką MTL-C. Maistas gali padidinti trigliceridų kiekį kraujyje vidutiniškai apie 0,3 mmol/l. Pakartotinai lipidogramą rekomenduojama atlikti po 4-6 savaičių, pradėjus antilipidinį gydymą (IIaC). Šio tyrimo metu įvertiname ar pasiekėme tikslinį MTL-C ir ar mūsų gydymas saugus.

 

Kada pradėti antilipidinį gydymą pacientui, sergančiam ŪIŠS?

Daugiacentrių randomizuotų studijų ir metaanalizių rezultatai rodo, kad paciento klinikines išeitis galime pagerinti, skirdami intensyvią statinų terapiją kaip galima anksčiau, jeigu nėra kontraindikacijų. Dažnai mūsų praktikoje antilipidinis gydymas, esant ūminiam išemijos sindromui, nueina į antrą planą, kaip profilaktinis gydymas pakartotiniems įvykiams. Ūminio išemijos sindromo metu labai svarbu antiagregantai, hemodinaminiai parametrai ir kuo skubiau atverti širdies kraujagyslę. O ar statinų tabletė gali pagerinti šio įvykio išeitis? Į šį klausimą atsakė randomizuota, placebo kontroliuojama SECURE-PCI studija (angl. Statins Evaluation in Coronary Procedures and Revascularization). Šioje studijoje stebėtas 4.191 ŪIŠS sergantis pacientas. Jiems planuota perkutaninė vainikinių arterijų intervencija (PVAI). Praėjus 24 val. po PVAI procedūros, pacientams skirta 40 mg atorvastatino, tačiau pusė jų gavo atorvastatino dvi įsotinamąsias 80 mg dozes: prieš procedūrą ir 24 val. po procedūros. Analizuojant visus pacientus, nebuvo stebimas išeičių pagerėjimas. Tačiau revaskuliarizuotiems pacientams didžiųjų kardiovaskulinių įvykių reliatyvi rizika sumažėjo 28 proc. Pacientams, kurie sirgo miokardo infarktu su ST segmento pakilimu stebėtas dar didesnis reliatyvios rizikos sumažėjimas – 46 proc. Remiantis šiais duomenimis, rekomenduojama 1-4 d. intensyvi statinų terapija visiems pacientams su ŪIŠS, jeigu planuojama intervencinė gydymo strategija (IIaB įrodymų lygmuo). Pacientui, sergančiam ŪIŠS, intensyvų gydymą statinais reikia pradėti kaip galima greičiau (IA). Taigi, kartu su aspirino tablete skirdami atorvastatino 80 mg kaip galima anksčiau, ne tik sumažinsime kardiovaskulinę riziką pakartotiniems įvykiams, bet ir pagerinsime šio įvykio klinikines išeitis.

 

Koks tikslinis MTL-C, sergančiam ŪIŠS?

ŪIŠS sergantis pacientas priskiriamas labai didelei rizikos grupei. Ankstesnės dislipidemijų gydymo rekomendacijos labai didelės rizikos pacientams rekomendavo pasiekti tikslinį MTL-C

Plačiau skaitykite „Lietuvos gydytojo žurnale“ 2019 m. Nr. 7

 
 

© 2006 Visos teisės saugomos.