Neuropatinio skausmo vertinimo sistema ir klausimynų parinkimas kai kurių sindromų atvejais

2021-04-01

Augustė Juknelytė1, Kęstutis Juknelis2, Arūnas Ščiupokas1 

1LSMU Neurologijos klinika, 2Alytaus apskrities ligoninė 

 

Santrauka. Neuropatinį skausmą sukelia somatosensorinės nervų sistemos pažeidimas. Paciento skausmo istorija, skausmo pobūdis gali nusakyti, kad skausmas galimai susijęs su neurologine pažaida ar liga. Klinikiniu paciento tyrimu siekiama patvirtinti neuropatiniam skausmui būdingus jutimo sutrikimo požymius neuroanatominio išplitimo vietoje (dermatome). Jei patiriamo skausmo ir jutimo požymių vieta sutampa tame pačiame dermatome (-uose), laikoma, kad neuropatinis skausmas yra „tikėtinas“. Todėl pacientų, patiriančių neuropatinį skausmą, atrankai bei detaliam skausmo parametrų įvertinimui turi būti naudojami specializuoti neuropatinio skausmo klausimynai, padedantys įvertinti skausmo pobūdį bei jutimo sutrikimo požymius ir nustatyti neuropatinio skausmo tikimybės lygmenį. Šiuo tyrimu siekta nustatyti LANSS ir DN4 klausimynų diagnostinę vertę įtariant neuropatinio skausmo sindromus juosmens ir kryžmens radikulopatijos (JKR), poherpinės neuralgijos (PN), skausminės diabetinės neuropatijos (SDN) atvejais. Tyrime dalyvavo 40 pacientų (18 vyrų ir 22 moterys), apklausta 20 pacientų, sergančių JKR, 8 (20 proc.) pacientai – PN, 12 (30 proc.) – SDN. Tyrimo rezultatai: 1) LANSS ir DN4 klausimynai yra vertingi atrankos instrumentai įtariant neuropatinį skausmą pacientams, sergantiems juostine pūsleline, cukriniu diabetu; 2) abiejų klausimynų savaiminių simptomų ir stimulo sukeltų požymių koreliacijos neuropatinio skausmo tikėtinais atvejais yra statistiškai reikšmingos; 3) neuropatinio skausmo vertinimo sistemoje LANSS ir DN4 atitinka lygmenį „tikėtinas“ neuropatinis skausmas.

Reikšminiai žodžiai: somatosensorinis testavimas, skausmo pobūdis, jutimo sutrikimo požymiai, neuropatinio skausmo klausimynai, „tikėtinas“ neuropatinis skausmas.

 

Įvadas

Neuropatinis skausmas – tai skausmas, kurį sukelia somatosensorinės sistemos nervinio audinio pažaida [1]. Pasaulyje neuropatinio skausmo paplitimas siekia 8 proc. [2]. Remiantis studijų, atliktų 1966–2012 m. duomenimis, lėtinį skausmą su neuropatinio skausmo komponentu patiriančių pacientų skaičius yra 3–17 proc., o kai kurie neuropatinio skausmo sindromai, pvz., poherpinė neuralgija, per metus naujai nustatoma 3,9–42 iš 100 tūkst. gyventojų, trišakio nervo neuralgija – 12,6–28 iš 100 tūkst. gyventojų, skausminė diabetinė neuropatija – 15,3–72,3 iš 100 tūkst. gyventojų [2]. Neuropatinis skausmas dažniau pasireiškia moterims [16] bei vidutinio amžiaus pacientams (50–64 m.) [3], taip pat gyvenantiems kaimo vietovėse. 

Neuropatinis skausmas pagal anatominę pažeidimo vietą yra klasifikuojamas į centrinį ir periferinį. Centrinis neuropatinis skausmas pasireiškia dėl centrinės nervų sistemos pažeidimo: poinsultinis skausmas, skausmas po nugaros smegenų traumos. Periferinis neuropatinis skausmas siejamas su periferinės nervų sistemos pažaida: skausminė diabetinė neuropatija (SDN), poherpinė neuralgija (PN) [3]. Neuropatinis skausmas taip pat gali būti klasifikuojamas pagal simptomus – dirgiklio sukeltas ir nuo dirgiklio nepriklausomas neuropatinis skausmas. Mechaninio, terminio ar cheminio dirgiklio sukeltas neuropatinis skausmas pasireiškia hiperalgezijos ir alodinijos simptomais. Spontaninis, nuo dirgiklio nepriklausomas neuropatinis skausmas gali būti persistentinis ar paroksizminis. Šis skausmas dažnai apibūdinamas pacientų kaip šaudantis, deginantis ar veriantis [3]. Klinikinio tyrimo metu nustatomi teigiami (sustiprėję jutimai – dizestezijos ar parestezijos) bei neigiami (jutimų susilpnėjimas ar išnykimas) sensoriniai požymiai, atspindintys nervų pažeidimą.

 

Neuropatinio skausmo vertinimo schema

 

Plačiau skaitykite žurnale „Skausmo medicina“ Nr. 1 (45), 2020Nr. 1 (46), 2021.

 

 

© 2006 Visos teisės saugomos.