Svarbu: viešojoje erdvėje sklindant prieštaringai informacijai, Sveikatos apsaugos ministerija atkreipia dėmesį, kad gydytojai akušeriai ginekologai ragina moteris skiepytis nuo COVID-19 ir tokiu būdu apsaugoti save nuo sunkių ligos pasekmių.

„Audito išvados parodė, kad skaidrumo ir aiškumo Tarnyboje trūko ne vienoje srityje“

2019-08-23

Baigtas sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos inicijuotas Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) veiklos vidaus auditas. Audituojami buvo 2018 metai ir 2019 metų pirmasis pusmetis.

Auditas buvo inicijuotas darbą Tarnyboje pradėjus naujajam vadovui, siekiant įvertinti Tarnybos veiklą, susiklosčiusias praktikas ir jų tobulinimo galimybes. Per ilgiau nei mėnesį trukusį auditą buvo gilinamasi į Tarnybos dalyvavimą Europos vaistų agentūros veikloje, taip pat buvo atliekamas teikiamų mokamų paslaugų ir kitų finansavimo šaltinių, darbo užmokesčio planavimo bei panaudojimo vertinimas, ekspertinių paslaugų sutarčių analizė. Atskirai įvertintas ir Tarnybos administracinės paskirties valstybės nekilnojamo turto naudojimo efektyvumas.

Audito išvados tik patvirtino dar pavasarį identifikuotas tam tikras Tarnybos veiklos rizikas. „Man, kaip naujai paskirtam įstaigos vadovui, nerimą kėlė kai kurie Tarnybos veiklos aspektai, kuriuos auditas patvirtino kaip ydingus. Skaidrumo trūko bendradarbiavimo su Europos vaistų agentūra (EVA) srityje, kur Lietuvos ekspertai atlieka centriniu būdu Europoje registruojamų vaistų vertinimus, teikia mokslines išvadas. Trūko aiškumo, kaip yra parenkami konkretūs ekspertai, Tarnybos procedūrose nebuvo numatyti darbo padalijimo ekspertams ir atitinkamai šio darbo apmokėjimo  kriterijai, dažnai nebūdavo atskiriamos ekspertizes vykdžiusių ir jas kontroliuojančių darbuotojų funkcijos, o tai kėlė klausimų dėl išvadų turinio kontrolės. Vaistinių preparatų vertinimo organizavimo ir apmokėjimo procesuose aiškumas turi būti maksimalus, nes skaidresnis ir efektyvesnis ekspertinis darbas yra ne tik Lietuvos, bet ir EVA interesas, ir lemia vaistinių preparatų buvimą rinkoje“, - teigė VVKT viršininkas G. Andrulionis.

Kaip netinkamus sprendimus auditas įvertino ankstesnio Tarnybos vadovo įsakymus šių metų pradžioje, esant nepakankamam darbo užmokesčio fondui, 86 VVKT darbuotojams nustatyti didesnius atlyginimus ar kitaip juos paskatinti, nors tam nebuvo suplanuoti reikiami finansai.

Audito metu taip pat konstatuota, kad buvo sudarytos ir netinkamai vykdomos Tarnybai nenaudingos sutartys su IT paslaugas teikiančia įmone, kad nebuvo atnaujintos VVKT finansų kontrolės taisyklės, ir nepaskirti nauji atsakingi darbuotojai už einamąją finansų kontrolę.

„Matant šias audito išvadas, akivaizdu, kad Tarnybos veiklą, finansų kontrolės mechanizmus, galų gale Tarnybos struktūrą privalu tobulinti. Šiuo metu baigiamas sudaryti veiksmų planas, kas būtent įstaigoje bus keičiama, o kai kurie būtini pokyčiai, tokie kaip bendradarbiavimo su EVA tobulinimas, įstaigos uždirbamų lėšų kontrolės mechanizmų įvedimas ir pan., jau pradėti įgyvendinti.- tvirtino G. Andrulionis.

VVKT vadovo teigimu, tik efektyvesnis įstaigos valdymas, skaidri ir nuspėjama vaistinių preparatų vertinimo tvarka, ekspertų parinkimas, padės sėkmingai įgyvendinti pastaruoju metu vaistų rinkoje inicijuotas naujoves.

Pasak G. Andrulionio, pagrindinis Tarnybos siekis yra užtikrinti, kad pacientai turėtų prieigą prie saugių, kokybiškų ir efektyvių vaistų. Tuo tikslu vaistų rinka privalo būti aiški, patogi, vienoda ir skaidri visiems jos dalyviams, o įstaigos administracinis bei mokslinis potencialas turi dirbti išvien ir efektyviai.

VVKT inf.

Nuotraukoje - VVKT viršininkas Gytis Andrulionis

 

© 2006 Visos teisės saugomos.