ULAC praneša: per dešimt šių metų mėnesių pasaulyje užregistruoti 107 susirgimai poliomielitu ir tai, Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, virš penkių kartų daugiau susirgimų, lyginant su pernai tuo pačiu laikotarpiu – atitinkamai 107 ir 19 atvejų.

Susitikimo su vaistinių atstovais metu kalbėta apie viešų konsultacijų svarbą

2019-06-05

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) vadovas Gytis Andrulionis toliau stiprina bendradarbiavimą su vaistų rinkos dalyviais. Susitikimo su vaistinių atstovais metu daugiausia dėmesio skirta galimybei rinkos dalyviams teikti daugiau viešų konsultacijų, diskutuota  vaistinių inspektavimo, rinkos priežiūros klausimais.

 

Pasak G. Andrulionio, būtina siekti, kad rinkos dalyviai gautų savalaikę ir nuoseklią valstybės institucijų poziciją, o pastaroji būtų pateikiama kuo suprantamesne forma.

„Vaistinių atstovai išreiškė pageidavimą turėti daugiau aiškumo dėl jų veiklos reguliavimo. Ypač buvo keliami tie klausimai, kurie yra tarpinstitucinio reguliavimo sferoje, kur kompetencijas turi tiek Tarnyba, tiek Sveikatos apsaugos ministerija, tiek Valstybinės ligonių kasos. Todėl sutarta, kad ieškosime galimybių ateityje visas reikalingas konsultacijas farmacininkams teikti vieno langelio principu, kitaip tariant, bus stengiamasi į gautą klausimą atsakyti ne dalimis pagal kompetenciją, o pateikiant bendrą valstybės institucijų poziciją“, - teigė VVKT viršininkas. Anot jo, tai turėtų padėti visoms pusėms sutaupyti laiko bei išvengti nesusipratimų.

Susitikimo metu kalbėta ir apie Tarnybos specialistų atliekamus vaistinių patikrinimus. Aptarta galimybė organizuoti viešas konsultacijas vaistinėms, kurių metu būtų dalijamasi tikrinimų metu surinkta informacija, įvardijant dažniausiai pasitaikančias klaidas bei veiklos trūkumus, pateikiant geriausius jų sprendimo būdus, taip pat dalijantis gerąja patirtimi. „Tokio pobūdžio konsultacijos, neabejotinai, vaistinėms suteiktų daugiau aiškumo kasdienėje veikloje, sumažintų žmogiškųjų klaidų tikimybę, o Tarnybai leistų efektyviau įgyvendinti konsultavimo funkcijas. Ypač palankiai buvo įvertintos vaizdinių konsultacijų, pasiekiamų vaistininkams savo darbo vietose ar gyvenamosiose vietovėse, kurias galėtų organizuoti Tarnyba, galimybės“, - tvirtino G. Andrulionis. 

Paliesta ir itin aktuali Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno sudarymo tema – kalbėta apie tai, jog būtina Kainyną skelbti kaip įmanoma anksčiau, kad vaistinės spėtų pasiruošti ir užsisakyti reikiamą kiekį vaistų. Taip pat dėmesio skirta ir vaistų likučių, pasikeitus minėtam Kainynui, realizavimo klausimams, aptarta Nekompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno problematika.

Dėmesio skirta ir vaistinių preparatų buvimo rinkoje stebėsenos bei informacijos apie vaistų tiekimo sutrikimus valdymo klausimams. „Tai nepaprastai svarbu, nes būtina užtikrinti nenutrūkstamą vaistų tiekimą bei apsaugoti pacientus, kad nekiltų grėsmės jų sveikatai, jei staiga kokio nors vaisto pritrūktų rinkoje. Visi vaistų rinkos dalyviai: gamintojai, registruotojai, didmeninio platinimo įmonės, vaistininkai privalo užtikrinti, kad visus reikalingus vaistus pacientai gautų laiku“, - sakė G. Andrulionis. 

Planuojama tokius susitikimus rengti ir ateityje.

VVKT inf.

 

© 2006 Visos teisės saugomos.