Klausos negalią turintiems žmonėms pradedami kompensuoti funkcionalesni bei modernesni klausos aparatai. Šiam tikslui pustrečio karto didinamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis kompensuojamų klausos aparatų bazinės kainos, o priemonei įgyvendinti skirta 850 tūkst. eurų.

Vidą Kivilšienę prisimenant...

2019-09-03

Šių metų rugpjūčio mėnesį būtume sveikinę buvusią Kauno endokrininių preparatų gamyklos vyr. inžinierę Vidą Kivilšienę 90-tojo gimtadienio proga. Būtume...

Vida Kivilšienė gimė 1928 m. 1950 m. baigusi Kauno medicinos instituto Farmacijos fakultetą pradėjo dirbti Kauno mėsos kombinato Organopreparatų fabrike. Dirbo chemike, vyr. biologe, o nuo 1964 m. buvo paskirta į Mėsos kombinato statomą Medicinos preparatų gamyklos direkciją vyr. technologe. Šioje gamykloje buvo numatyta gaminti kai kuriuos endokrininius preparatus, kurių tuo metu niekas negamino. Siekdama išsamiau susipažinti su medicinos preparatų gamybos technologija bei įrengimais, V. Kivilšienė lankėsi Maskvos, Leningrado ir kitose medicinos preparatų gamyklose. Susipažinusi su analogiškų gamyklų esama technine įranga, technologijomis, darbo organizavimu, gerai žinodama Kauno mėsos kombinato organopreparatų gamybą, ji jau galėjo kritiškai vertinti Maskvos projektavimo instituto „Gipromeso“ parengtą gamyklos projektą. Puikiai sugebėdama bendradarbiauti su projektavimo instituto gamyklos projekto autoriumi Kroliu, ji pateikė daug projektinių pasiūlymų. Teko nuolat bendrauti su statybininkais, ypač įrengimų montuotojais bei kitais subrangovais, iš kurių ji reikalavo darbų kokybės, bet darbininkų reakcija į pastabas dažnai būdavo neadekvati, jie nevengdavo net šiurkštumo. Tačiau specialistės iš pusiausvyros išvesti nepavykdavo, nekokybiškai atlikti darbai buvo taisomi.

Prasidėjus gamybai, V. Kivilšienė, kaip turinti gamybinės ir darbų organizavimo patirties, buvo paskirta gamyklos vyriausiąja inžiniere. Atsakomybės ir rūpesčių padaugėjo. Bet jos tai negąsdino. Būdama darbšti ir pareiginga, nuo pirmų darbo dienų to reikalavo ir iš kitų. Daug dėmesio skyrė gaminamos produkcijos kokybei, gamybinių procesų mechanizavimui ir automatizavimui, naujų preparatų ir naujos technikos diegimui į gamybą. Jai rūpėjo ne tik saugių ir patogių darbo vietų sukūrimas, ne ką mažiau dėmesio skyrė ir darbo kultūrai bei estetikai. Turėdama didžiulės gamybinės ir organizacinės patirties, V. Kivilšienė pateikė daug vertingų pasiūlymų visuose gamyklos veiklos baruose. Per visus gamybinės veiklos metus gamykloje vykusios rekonstrukcijos ar naujų objektų statybos buvo vykdomos pagal jos parengtus pasiūlymus. 

Darbšti, kukli, principinga, turinti aiškią poziciją, kartu tolerantiška, sugebanti pati suvokti ir kitiems perteikti darbines ir žmogiškąsias vertybes ji greitai užsitarnavo ne tik kolektyvo, bet ir Medicinos pramonės ministerijos kolegų pasitikėjimą ir pagarbą. Nežinau, iš kur viename žmoguje gali būti tiek daug išminties ir gerumo, darbštumo ir nesavanaudiškumo, pasišventimo ir energijos. Kauno endokrininių preparatų gamyklai, vienintelei iš daugiau nei dviejų šimtų Medicinos pramonės ministerijai priklausiusių įmonių, buvo suteiktas „pavyzdinės įmonės“ vardas – prie to savo išradingu darbu žymia dalimi prisidėjo buvusi ilgametė gamyklos vyr. inžinierė V. Kivilšienė.

1988 m. pasikeitė gamyklos vadovai, o 1989 m. pradžioje V. Kivilšienė buvo atleista iš užimamų pareigų ir paskirta konsultante. Po nepriklausomybės atgavimo, subyrėjus Moksliniam gamybiniam susivienijimui „Fermentas“, 1992 m. gamykloje buvo išrinkta stebėtojų tarybos pirmininke.

Beveik penkiasdešimt metų išdirbusi su tuo pačiu kolektyvu ir pasišventusi vaistų gamybai, patyrusi visus gamykloje vykusius pokyčius, išėjo į užtarnautą poilsį. Tik poilsiauti nebuvo pratusi, todėl kruopščiai rinko medžiagą, kad parašytų biografinę knygą apie tėvą, ne tik Lietuvoje žinomą garsų gydytoją akademiką Vladą Kuzmą. „Gyvenimo prasmė“ buvo išleista 2002 m. 

2017 m. balandžio 2 d. šios darbui atsidavusios moters gyvybė užgeso. Tokią Vidą Kivilšienę prisimenu ir šiandien.

Parengė buvęs Kauno endokrininių preparatų gamyklos direktorius A. Gendrolis

 

© 2006 Visos teisės saugomos.