Seimui pristatytas Medicinos praktikos įstatymo pataisų projektas Nr. XIIIP-4503, kuriuo siekiama sudaryti efektyvias teisines prielaidas gydytojų savanorystės institutui Lietuvoje, įteisinant gydytojų savanoriškos ir neatlyginamos medicinos praktikos galimybę teikiant kompleksinę paliatyviąją pagalbą.

Kaip galime prisidėti prie viešųjų pirkimų skaidrinimo?

2019-09-27

Viešieji pirkimai sveikatos priežiūros sektoriuje – vieni rizikingiausių. Taip teigia Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) direktoriaus pavaduotoja Sonata Vaitukaitytė. Su ja kalbamės apie tai, kodėl šiame sektoriuje vis dar fiksuojama daug Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų, pastebima korupcijos apraiškų?

 

Kokios yra viešųjų pirkimų apimtys sveikatos priežiūros sektoriuje? Ar galima jį palyginti su kitais, ar jis išsiskiria savo apimtimi?

 

Šis sektorius vykdo ne tik viešuosius pirkimus, susijusius su sveikatos apsauga, bet ir vadinamuosius tipinius pirkimus. Tai gali būti įvairių darbų, valymo paslaugų, higieninių, kanceliarinių prekių ir kitų prekių bei paslaugų pirkimas.

 

Kokie jūsų pastebėjimai? Kokiais atvejais medicinos įstaigų viešieji pirkimai kelia įtarimų?

 

Matome, kad dažnu atveju, organizuojant viešuosius pirkimus, perkančiųjų organizacijų sprendimai būna ne visai pamatuoti. Tarnybai kyla abejonių dėl gana dažno brangios įrangos poreikio. Ar tikrai ligoninei ar poliklinikai reikia tokios brangios įrangos? Ar pagal perkančiosios organizacijos nustatytus techninės specifikacijos reikalavimus įsigyta įranga paskui išnaudojama pilna apimtimi? Čia matome nemažai grėsmių, kad valstybės lėšos gali būti panaudotos neefektyviai. Klausimų dėl poreikio gali kilti daug, bet atsakymų į juos negalime kvestionuoti, tai nėra mūsų tarnybos kompetencija. Tačiau turėtų būti tam tikri įrankiai, svertai tą poreikį pamatuoti pradiniame etape, kadangi tada, kai paskelbiamas viešasis pirkimas, traukinys jau būna nuvažiavęs, telieka įvykdyti procedūras.

 

Kokius dažnesnius Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus nustatote sveikatos apsaugos sektoriaus įstaigų pirkimuose?

 

Tarnyba, vertindama pirkimus, mato, kad šiame sektoriuje gana dažnai vyksta vadinamieji vieno tiekėjo pirkimai. Mūsų tarnybos atlikta 2014–2016 metų analizė parodė, kad sveikatos sektorius šiame kontekste yra vienas rizikingiausių. Tai nereiškia, kad pirkime dalyvauja tik vienas tiekėjas. Gali būti, kad dalyvių yra daugiau, tačiau pirkimo sąlygos būna suformuluotos taip, kad jos tinka tik vienam konkrečiam tiekėjui. Taip pat neatmestina, kad ir patys tiekėjai gali dalintis rinkas.

 

Pasitaikė keletas abejotinų patalpų nuomos atvejų. Savivaldybė, kaip sveikatos priežiūros įstaigos (pavyzdžiui, ligoninės) steigėja, nuomoja ligoninėje esančias patalpas. Bet tai daro, neskelbdama viešojo pirkimo, nes patalpų nuomai viešojo pirkimo nereikia. Vėliau minėtoji ligoninė skelbia viešąjį pirkimą tose patalpose teikti tam tikrą paslaugą. Suprantama, kad konkursą gali laimėti tik tų patalpų nuomininkas, niekas kitas. Esame ištyrę keletą tokių atvejų.

 

Kokie dar viešieji pirkimai kelia jums rūpestį, kas būdinga sveikatos apsaugos sektoriaus pirkimams?

 

Jau keletą metų mums rūpestį kelia medicininių analizatorių panaudos ir po to reagentų iš konkretaus tiekėjo pirkimai. Dažnai vadinamiesiems uždaro kodo analizatoriams tinka tik tam tikri reagentai, kuriuos galima pirkti tiktai iš konkretaus tiekėjo. Tai yra to, kuris analizatorių davęs gydymo įstaigai naudoti panaudos teise. Kai pagal panaudą įstaiga jau turi analizatorių, jam dažnai tinka tik vieno konkretaus tiekėjo reagentai. Pirkimo techninė specifikacija formuluojama būtent tiems reagentams.

 

Ydingi perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų ryšiai įgauna vis naujas formas. Kokios naujausios jūsų įžvalgos?

 

Pastebime atvejų, kai seniau techninėje specifikacijoje įrašyti konkurenciją ribojantys reikalavimai dabar perkeliami į ekonominio naudingumo reikalavimus. Perkančioji organizacija sako, kad dabar pirkime gali dalyvauti visi tiekėjai, tačiau jie pagal tam tikrus parametrus tiesiog gaus nulį balų. O tai reiškia, kad laimės tas, kuriam iš anksto buvo suteiktas pranašumas gauti kur kas daugiau balų.

 

Ką dar reikėtų nuveikti, kad Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų ir korupcijos mažėtų?

 

Kaip vieną iš sprendimo būdų mes esame svarstę galimybę parengti šablonines technines specifikacijas. Tokios tiktų ir analizatorių reagentų pirkimams. Tam tikro lygio ligoninėse dažnai tyrimai daromi tokie patys arba labai panašūs. Tais atvejais, kai daroma įvairesnių tyrimų, ligoninė šabloninę specifikaciją papildytų specifiniais reikalavimais. O tais atvejais, kai perkančiosios organizacijos neturi pakankamai žinių parengti kokybiškas ir konkurenciją užtikrinančias specifikacijas, o tyrimai yra tokie patys, tikrai praverstų pavyzdinės techninės specifikacijos. 

 

Ar visuomenė, nevyriausybinės organizacijos ir verslas įsitraukia į kovą su korupcija bei įstatymų pažeidimais?

 

Visuomenės dalyvavimas daugiausia pasireiškia per aktyviai veikiantį verslą, viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančius tiekėjus. Pastebėję pažeidimus, jie rašo pretenzijas ir mūsų tarnybai, ir perkančiosioms organizacijoms, eina į teismus. Tokių pretenzijų nagrinėjimas, kol jos pereina per visas instancijas, trunka ilgai, todėl dažnai visas procesas užsitęsia. Tačiau toks visuomenės įsikišimas padeda išaiškinti korupcijos, nesąžiningos konkurencijos atvejus ir užkirsti jiems kelią. 

 

Plačiau skaitykite „Lietuvos gydytojo žurnale“, 2019 m. Nr. 6

 

© 2006 Visos teisės saugomos.