Vyriausybė pritarė alkoholio vartojimo, jo daromos ekonominės žalos sveikatai ir ūkiui stebėsenos taisyklių pakeitimams. Tokiu būdu siekiama surinkti ir visapusiškai vertinti duomenis apie alkoholio vartojimą ir jo pasekmes. Šių duomenų pagrindu bus nustatomos tikslingos prevencijos priemonės, galinčios padėti sumažinti alkoholio vartojimo mastą šalyje. Vyriausybės nutarimu įtvirtinti pakeitimai įsigalios nuo 2021 metų pradžios.

Lietuviška medicinos terminija standartizuojama naudojant SNOMED CT terminologinę sistemą

2009-08-10

Sveikatos priežiūros įstaigose pereinant prie elektroninio dokumentacijos tvarkymo sutaupoma daug brangaus medikų ir pacientų laiko, mažėja gydymo klaidų tikimybė. Tai labai sudėtingos, į paciento poreikius orientuotos sistemos, kurių šerdį sudaro pacientų elektroniniai sveikatos įrašai (ESĮ) bei jų saugumą užtikrinančios priemonės.

Žvelgiant į ateitį, puoselėjamos viltys, kad tokie įrašai bus vienareikšmiškai suprantami visose šalies sveikatos priežiūros įstaigose, o atlikus jų vertimą į kitas Europos ir pasaulio kalbas, ir tarptautiniu mastu. Žymiai padidės pacientų sveikatos saugumas keliaujant, atsivers naujos konsultavimosi ir nuotolinio gydymo galimybės. Akivaizdu, kad šias semantinio sveikatos sistemų suderinamumo perspektyvas priartina kuo platesnis standartizuotos medicinos terminijos vartojimas koduojant elektroninius sveikatos įrašus ir kitą sveikatos priežiūros įstaigų informaciją.

Pasaulyje jau daugelį metų siekiama suvienodinti medicinos terminiją tiek vienos kalbos (ypač anglų), tiek ir tarptautiniu lygiu. Dažniausiai šios pastangos yra siejamos su pasiteisinusiais bandymais, tokiais kaip GALEN , FMA ir SNOMED CT. Pastaruoju metu dėl savo platumo ir vidinių ryšių sistemos ypatingą populiarumą įgyja JAV patologų sukurta terminologinė sistema SNOMED CT (angl. Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms). Ši sistema buvo tobulinama daugiau kaip 40 metų. Ji yra skirta klinikiniams įrašams dokumentuoti medicinos įstaigos viduje ir apima daugiau nei 310 000 vienareikšmiškai identifikuojamų medicinos sąvokų . Ši sistema gali apimti net 98,5 proc. medicinos terminų, realiomis sąlygomis naudojamų anglakalbėje klinikinėje ligoninėje (pavyzdžiu gali būti Cedars-Sinai Medical Center ligoninėje atlikti terminologiniai tyrimai).

Nacionalinio SNOMED CT terminologijos valdymo centro funkcijas Lietuvoje vykdo bei ryšį su IHTSDO palaiko Valstybinis patologijos centras (VPC) prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Vykdydamas Valstybės investicijų programą „SNOMED CT technologinės platformos sukūrimas Lietuvoje", VPC parengė SNOMED CT terminologijos vertimo į lietuvių kalbą metodikos gaires ir atliko bandomąjį vertimą. Buvo išversta daugiau kaip 3000 sąvokų. Bandomąjį sąvokų vertimą atliko UAB „Fotonija", naudodama danų bendrovės CareCom A/S programinę įrangą HealthTerm, kurią SNOMED CT klasifikacijos vertimui taip pat naudoja Danijos, Švedijos ir Kanados terminologijos centrai. SNOMED CT lietuviškojo vertimo darbų kokybei didžiausią įtaką turi vertėjų kompetencija ir patirtis dirbant su ontologijos sistemomis.

Išverstas SNOMED CT terminologijos sąvokas pirmiausia planuojama įdiegti į Valstybinio patologijos centro informacinę sistemą „PathIS", jomis domisi ir kitos Lietuvos informacinių technologijų įmonės. Patologijos duomenis koduojant pagal SNOMED CT terminologiją, Centro aptarnaujamos įstaigos galės gauti struktūrizuotą informaciją apie Centre atliekamus patologijos tyrimus. Taip pat yra planų išverstas terminologijos dalis naudoti kitų ASPĮ informacinėse sistemose. Yra išversta sąvokų, kurios gali būti panaudotos širdies ultragarso tyrimų užsakymams ir aprašymui. Planuojama pasirašyti licencijų sutartis ir SNOMED CT terminologiją taikyti kitose Lietuvos ASPĮ. Licencija Lietuvoje nemokama, ją galima gauti Centro tinklapyje www.vpc.lt, visais rūpimais klausimais galima rašyti el.paštu
snomedct@vpc.lt.

Valstybinis patologijos centras sveikatos IT bei kitiems specialistams rengs mokymus, susijusius su standarto diegimu, administravimu bei palaikymu, šių metų pabaigoje planuojama surengti konferenciją, skirtą SNOMED CT standarto naudojimui. Pagal Lietuvos nacionalinius e-sveikatos bei sveikatos informacinių technologijų diegimo poreikius bus atrenkamos prioritetinės SNOMED CT dalys vertimui, palaikomi ryšiai su užsienio partneriais.

Daugiau informacijos:
Lietuvos respublikos Sveikatos apsaugos ministerija
Valstybinis patologijos centras
Rūta Aladavičienė
(85) 272 0664
el.paštas:
ruta.aladaviciene@vpc.lt

 

© 2006 Visos teisės saugomos.